HOME » MIN » Ampe kìm đo điện TENSE (23) 1,107

AMPE KÌM ĐO ĐIỆN TENSE CHÍNH HÃNG

Đồng hồ đo  dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A48

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A48

Thương hiệu: tense
Giá: 620,000 VNĐ
Đồng hồ đo  dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72

Thương hiệu: tense
Giá: 640,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-209

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-209

Thương hiệu: tense
Giá: 750,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-207

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-207

Thương hiệu: tense
Giá: 700,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96D

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96D

Thương hiệu: tense
Giá: 680,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72D

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72D

Thương hiệu: tense
Giá: 670,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DV-DIN

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DV-DIN

Thương hiệu: tense
Giá: 680,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V36

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V36

Thương hiệu: tense
Giá: 510,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-120

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-120

Thương hiệu: tense
Giá: 690,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72S

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72S

Thương hiệu: tense
Giá: 1,770,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-300

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-300

Thương hiệu: tense
Giá: 730,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96S

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96S

Thương hiệu: tense
Giá: 1,840,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V48

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V48

Thương hiệu: tense
Giá: 540,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V72

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V72

Thương hiệu: tense
Giá: 620,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V96

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V96

Thương hiệu: tense
Giá: 660,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 3 pha TENSE DJ-A96T

Đồng hồ đo dòng điện (A) 3 pha TENSE DJ-A96T

Thương hiệu: tense
Giá: 800,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96T

Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96T

Thương hiệu: tense
Giá: 800,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96S

Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96S

Thương hiệu: tense
Giá: 750,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V72S

Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V72S

Thương hiệu: tense
Giá: 700,000 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ampe-kim-do-dien/tense,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111