HOME » MIN » Ăng ten (Antennas) (69) 109

ĂNG TEN (ANTENNAS)

Ăng ten BK Pecision AT21- phụ kiện của 2630

Ăng ten BK Pecision AT21- phụ kiện của 2630

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 869,500 VNĐ
Ăng ten Fairview FMAN51160 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51160 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51146 ( 0 dBi, 400 MHz - 420 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51146 ( 0 dBi, 400 MHz - 420 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51159 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51159 ( 0 dBi, 420 MHz - 450 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-20 ( 20 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-20 ( 20 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-15 ( 15 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH190-15 ( 15 dBi, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SMW90AN001 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SMW90AN001 ( 10 dB, 8.2 GHz - 12.4 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51149 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51149 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51148 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51148 ( 0 dBi, 450 MHz - 470 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH162-10 ( 10 dBi, 12.4 GHz - 18 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH162-10 ( 10 dBi, 12.4 GHz - 18 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51161 ( 0 dBi, 470 MHz - 512 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51161 ( 0 dBi, 470 MHz - 512 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH151-20 ( 20 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH151-20 ( 20 dB, 15 GHz - 22 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51153 ( 0 dBi, 698 MHz - 780 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51153 ( 0 dBi, 698 MHz - 780 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-20 ( 20 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-20 ( 20 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview SH1137A-20 (20 db, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Ăng ten Fairview SH1137A-20 (20 db, 5.85 GHz - 8.2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51156 ( 0 dBi, 806 MHz - 880 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51156 ( 0 dBi, 806 MHz - 880 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51145 ( 0 dBi, 380 MHz - 470 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51145 ( 0 dBi, 380 MHz - 470 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu Fairview SH0204D (22 db, 2 GHz - 4 GHz , 1200 Watts )

Ăng ten râu Fairview SH0204D (22 db, 2 GHz - 4 GHz , 1200 Watts )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu Fairview SH0718N (10 db, 700 MHz - 18 GHz , 300 Watts )

Ăng ten râu Fairview SH0718N (10 db, 700 MHz - 18 GHz , 300 Watts )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten Fairview FMAN51147 ( 0 dBi, 482 MHz - 512 MHz )

Ăng ten Fairview FMAN51147 ( 0 dBi, 482 MHz - 512 MHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH142-20 ( 20 dBi, 18 GHz - 26.5 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH142-20 ( 20 dBi, 18 GHz - 26.5 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SANT-2010 (0 db, 58 GHz - 63 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SANT-2010 (0 db, 58 GHz - 63 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1187-20 (0 db, 3.95 GHz - 5.85 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1187-20 (0 db, 3.95 GHz - 5.85 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH122-23 (23 db, 33 GHz - 50 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH122-23 (23 db, 33 GHz - 50 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-10 (10 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-10 (10 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-15 (15 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH128-15 (15 dBi, 26.5 GHz - 40 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-10 ( 10 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-10 ( 10 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-15 ( 15 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-15 ( 15 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-20 ( 20 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Ăng ten râu dẫn sóng Fairview SH1284-20 ( 20 dB, 2.6 GHz - 3.95 GHz)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ang-ten-antennas,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111