HOME » MIN » Aptomat MCCB 2 pha (9) 47

APTOMAT MCCB 2 PHA

MCCB Schneider EZC100H2015, 2P, 15A, 50kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC100H2015, 2P, 15A, 50kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 1,104,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250F2225, 2P, 225A, 25kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250F2225, 2P, 225A, 25kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,608,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250F2250, 2P, 250A, 25kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250F2250, 2P, 250A, 25kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,608,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N2150, 2P, 150A, 50kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250N2150, 2P, 150A, 50kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,585,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N2160, 2P, 160A, 50kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250N2160, 2P, 160A, 50kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,585,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N2225, 2P, 225A, 50kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250N2225, 2P, 225A, 50kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,102,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250H2225, 2P, 225A, 85kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250H2225, 2P, 225A, 85kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,219,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250H250, 2P, 250A, 85kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250H250, 2P, 250A, 85kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,337,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N2175, 2P, 175A, 50kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250N2175, 2P, 175A, 50kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,585,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/aptomat-mccb-2-pha,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111