HOME » MIN » Aptomat MCCB 3 pha (37) 60

APTOMAT MCCB 3 PHA

MCCB Schneider EZC100F3080, 3P, 80A, 10kA, 415V

MCCB Schneider EZC100F3080, 3P, 80A, 10kA, 415V

Thương hiệu: schneider
Giá: 1,049,611 VNĐ
MCCB Schneider EZC100F3100, 3P, 100A, 10kA, 415V

MCCB Schneider EZC100F3100, 3P, 100A, 10kA, 415V

Thương hiệu: schneider
Giá: 1,180,627 VNĐ
MCCB Schneider EZC100H3030, 3P, 30A, 30kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC100H3030, 3P, 30A, 30kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 1,621,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250F3100, 3P, 100A, 18kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250F3100, 3P, 100A, 18kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,044,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250H3100, 3P, 100A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250H3100, 3P, 100A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,397,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250F3125, 3P, 125A, 18kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250F3125, 3P, 125A, 18kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,232,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N3160, 3P, 160A, 25kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250N3160, 3P, 160A, 25kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,937,500 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29634, 3P, 25A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29634, 3P, 25A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,632,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29637, 3P, 32A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29637, 3P, 32A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,773,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29633, 3P, 40A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29633, 3P, 40A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,632,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29632, 3P, 63A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29632, 3P, 63A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,632,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29631, 3P, 80A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29631, 3P, 80A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,632,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250H3125, 3P, 125A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250H3125, 3P, 125A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,773,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N3250, 3P, 250A, 25kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250N3250, 3P, 250A, 25kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,454,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N3225, 3P, 225A, 25kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250N3225, 3P, 225A, 25kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,454,500 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N2200, 2P, 200A, 25kA, 220/240VAC

MCCB Schneider EZC250N2200, 2P, 200A, 25kA, 220/240VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,102,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS160N30631, 3P, 125A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS160N30631, 3P, 125A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,384,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250N3200, 3P, 200A, 25kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250N3200, 3P, 200A, 25kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,454,500 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100H29673, 3P, 40A, 70kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100H29673, 3P, 40A, 70kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,219,500 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29630, 3P, 100A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29630, 3P, 100A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,632,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100H29672, 3P, 63A, 70kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100H29672, 3P, 63A, 70kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,290,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250H3250, 3P, 250A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250H3250, 3P, 250A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 3,807,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC250F3150, 3P, 150A, 18kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC250F3150, 3P, 150A, 18kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,655,500 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS100N29636, 3P, 50A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS100N29636, 3P, 50A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 2,632,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS600N32893, 3P, 600A, 50kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS600N32893, 3P, 600A, 50kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 5,828,000 VNĐ
MCCB Scheider EZC400N3400, 3P, 400A, 36kA, 415VAC

MCCB Scheider EZC400N3400, 3P, 400A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 5,452,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS160H30671, 3P, 125A, 70kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS160H30671, 3P, 125A, 70kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 4,747,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC400N3320, 3P, 320A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC400N3320, 3P, 320A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 5,452,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC400N3300, 3P, 300A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC400N3300, 3P, 300A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 5,452,000 VNĐ
MCCB Schneider EZC400N3250, 3P, 250A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider EZC400N3250, 3P, 250A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 5,099,500 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS250N31631, 3P, 200A, 36kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS250N31631, 3P, 200A, 36kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 5,123,000 VNĐ
MCCB Schneider Compact NS400H32695, 3P, 400A, 70kA, 415VAC

MCCB Schneider Compact NS400H32695, 3P, 400A, 70kA, 415VAC

Thương hiệu: schneider
Giá: 14,217,500 VNĐ
Attomat Siemens 10A-50A

Attomat Siemens 10A-50A

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
MCCB EZC100F3040, Schneider 3P, 40A, 10kA, 415V

MCCB EZC100F3040, Schneider 3P, 40A, 10kA, 415V

Thương hiệu: schneider
Giá: Liên hệ
MCCB 3P SCHNEIDER LV510306 (80A ,25kA)

MCCB 3P SCHNEIDER LV510306 (80A ,25kA)

Thương hiệu: schneider
Giá: Liên hệ
Aptomat MCCB  Schneider NS125N3M2

Aptomat MCCB Schneider NS125N3M2

Thương hiệu: schneider
Giá: Liên hệ
MCCB 3P SCHNEIDER LV510307 (100A ,25kA)

MCCB 3P SCHNEIDER LV510307 (100A ,25kA)

Thương hiệu: schneider
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/aptomat-mccb-3-pha,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111