HOME » MIN » Bàn MAP (Bàn rà chuẩn) (45) 499

BÀN MAP (BÀN RÀ CHUẨN)

Bàn máp Insize 6900-0302 3000x2000x400mm

Bàn máp Insize 6900-0302 3000x2000x400mm

Thương hiệu: insize
Giá: 987,200,000 VNĐ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-032 (300x200x60mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-032 (300x200x60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,115,000 VNĐ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-132 (300x200x60mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-132 (300x200x60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,326,500 VNĐ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-044 (400x400x60mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-044 (400x400x60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,230,000 VNĐ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-142 (400x250x60mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-142 (400x250x60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,102,000 VNĐ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-101C (cấp 1/ 300x300x100mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-101C (cấp 1/ 300x300x100mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 4,600,000 VNĐ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-064 (630x400x80mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-064 (630x400x80mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,520,000 VNĐ
Bàn máp Insize 6900-0251 2500x1500x300mm

Bàn máp Insize 6900-0251 2500x1500x300mm

Thương hiệu: insize
Giá: 469,200,000 VNĐ
Bàn máp Insize 6900-1251 2500x1500x300mm

Bàn máp Insize 6900-1251 2500x1500x300mm

Thương hiệu: insize
Giá: 488,800,000 VNĐ
Bàn rà chuẩn METROLOGY-Taiwan, GN-150200/0.0060mm

Bàn rà chuẩn METROLOGY-Taiwan, GN-150200/0.0060mm

Thương hiệu: metrology
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-111C (cấp 1/ 450x300x100mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-111C (cấp 1/ 450x300x100mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-410C (cấp 00/ 2000x1000x250mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-410C (cấp 00/ 2000x1000x250mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-116C (cấp 1/ 2000x1500x300mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-116C (cấp 1/ 2000x1500x300mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-310C (cấp 0/ 2000x1000x250mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-310C (cấp 0/ 2000x1000x250mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn METROLOGY-Taiwan, GN-150150/0.0050mm

Bàn rà chuẩn METROLOGY-Taiwan, GN-150150/0.0050mm

Thương hiệu: metrology
Giá: Liên hệ
Chân bàn máp 517-208-4 Mitutoyo (1500x1000x200mm)

Chân bàn máp 517-208-4 Mitutoyo (1500x1000x200mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn máp Insize 6900-1302 3000x2000x400mm

Bàn máp Insize 6900-1302 3000x2000x400mm

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Chân bàn MAP CHAN106A-VN (1000x630mm)

Chân bàn MAP CHAN106A-VN (1000x630mm)

Thương hiệu: viet-nam
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-113C (cấp 1/ 1500x1000x200mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-113C (cấp 1/ 1500x1000x200mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-109C (cấp 1/ 1000x1000x150mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-109C (cấp 1/ 1000x1000x150mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-144 (400x400x60mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-144 (400x400x60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-107C (cấp 1/ 1000x750x150mm)

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-107C (cấp 1/ 1000x750x150mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Dao rà mặt phẳng MOORE AND WRIGHT MW900-07

Dao rà mặt phẳng MOORE AND WRIGHT MW900-07

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: Liên hệ
Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-153 (500x315x70mm)

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-153 (500x315x70mm)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ban-map-ban-ra-chuan,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111