HOME » MIN » Bể ổn nhiệt (116) 164

BỂ ỔN NHIỆT

Bể ổn nhiệt JSR JSWB-11T (+5°C ~ 99°C)

Bể ổn nhiệt JSR JSWB-11T (+5°C ~ 99°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 11,155,000 VNĐ
Bể ổn nhiệt JSR JSWB-30T (+5°C ~ 99°C)

Bể ổn nhiệt JSR JSWB-30T (+5°C ~ 99°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 14,950,000 VNĐ
Bể ổn nhiệt Jeiotech BW3-20G (20 lít)

Bể ổn nhiệt Jeiotech BW3-20G (20 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 19,904,500 VNĐ
Bể ổn nhiệt Jeiotech BW3-05G (3.5 lít)

Bể ổn nhiệt Jeiotech BW3-05G (3.5 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 16,802,500 VNĐ
tủ ấm Jeiotech IB-01E (3~60℃)

tủ ấm Jeiotech IB-01E (3~60℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 26,367,000 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn Jeiotech CW3-05 (5 lít)

Bể ổn nhiệt tuần hoàn Jeiotech CW3-05 (5 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 24,169,750 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn Jeiotech CW3-10 (10 lít)

Bể ổn nhiệt tuần hoàn Jeiotech CW3-10 (10 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 27,142,500 VNĐ
Bể ổn nhiệt Jeiotech IB-11E (3~60℃)

Bể ổn nhiệt Jeiotech IB-11E (3~60℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 29,727,500 VNĐ
Bể ổn nhiệt Jeiotech CCB-350 (-20~95℃)

Bể ổn nhiệt Jeiotech CCB-350 (-20~95℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 29,986,000 VNĐ
Bể ổn nhiệt tuần hoàn Jeiotech CW3-20 (20 lít)

Bể ổn nhiệt tuần hoàn Jeiotech CW3-20 (20 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 34,380,500 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-20 (3~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-20 (3~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 142,175,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-20H (3~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-20H (3~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 134,420,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HL-15H (-20~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HL-15H (-20~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 142,692,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-25H (3~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-25H (3~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 147,862,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HL-20H (-20~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HL-20H (-20~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 150,705,500 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HS-20 (-20~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HS-20 (-20~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 170,610,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HS-15 (-20~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HS-15 (-20~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 162,596,500 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HL-35H (-20~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HL-35H (-20~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 193,358,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-35H (3~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-35H (3~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 177,331,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HS-25 (-20~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HS-25 (-20~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 187,671,000 VNĐ
Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-25 (3~40℃)

Máy làm mát tuần hoàn Jeiotech HX-25 (3~40℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 157,168,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/be-on-nhiet,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111