HOME » MIN » Bể rửa siêu âm (113) 152

BỂ RỬA SIÊU ÂM

Bể rửa siêu âm Elma S10 (0,8 lit, 30W)

Bể rửa siêu âm Elma S10 (0,8 lit, 30W)

Thương hiệu: elma
Giá: 5,610,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S15 (1.75 lit, 35W)

Bể rửa siêu âm Elma S15 (1.75 lit, 35W)

Thương hiệu: elma
Giá: 10,018,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S30 (2.75 lit, 80W)

Bể rửa siêu âm Elma S30 (2.75 lit, 80W)

Thương hiệu: elma
Giá: 11,320,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S30H (2.75, 80W)

Bể rửa siêu âm Elma S30H (2.75, 80W)

Thương hiệu: elma
Giá: 12,522,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 20 (1.75 lit,35W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 20 (1.75 lit,35W)

Thương hiệu: elma
Giá: 7,069,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S15H (1.75 lit, 35W)

Bể rửa siêu âm Elma S15H (1.75 lit, 35W)

Thương hiệu: elma
Giá: 11,821,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 30H (2.75 lit, 80W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 30H (2.75 lit, 80W)

Thương hiệu: elma
Giá: 9,088,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S10H (0.8lit, 30W)

Bể rửa siêu âm Elma S10H (0.8lit, 30W)

Thương hiệu: elma
Giá: 6,812,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 40H (4.25 lit, 140W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 40H (4.25 lit, 140W)

Thương hiệu: elma
Giá: 13,240,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S 50 R

Bể rửa siêu âm Elma S 50 R

Thương hiệu: elma
Giá: 17,131,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S40 (4.25 lit , 140W)

Bể rửa siêu âm Elma S40 (4.25 lit , 140W)

Thương hiệu: elma
Giá: 16,229,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Jeiotech UCP-02 (2 lits)

Bể rửa siêu âm Jeiotech UCP-02 (2 lits)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 17,578,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S40H (4,25 lit , 140W)

Bể rửa siêu âm Elma S40H (4,25 lit , 140W)

Thương hiệu: elma
Giá: 18,733,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 100H (9,5 lit , 150W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 100H (9,5 lit , 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 18,625,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 60H (5.75  lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 60H (5.75 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 15,596,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S60 (5.75 lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma S60 (5.75 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 18,733,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S80H (9.4 lit,150W)

Bể rửa siêu âm Elma S80H (9.4 lit,150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 27,249,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 180H (18 lit, 200W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 180H (18 lit, 200W)

Thương hiệu: elma
Giá: 26,255,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S70H (6.9 lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma S70H (6.9 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 23,542,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S80 (9.4 lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma S80 (9.4 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 23,542,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S120 (12.75  lit , 200W)

Bể rửa siêu âm Elma S120 (12.75 lit , 200W)

Thương hiệu: elma
Giá: 26,948,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S70 (6.9lit,150W)

Bể rửa siêu âm Elma S70 (6.9lit,150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 21,639,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S100 (9,5 lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma S100 (9,5 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 21,639,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S60H (5.75  lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma S60H (5.75 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 22,039,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 120H (12.75  lit, 200W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 120H (12.75 lit, 200W)

Thương hiệu: elma
Giá: 24,011,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S90H (7.4 lit, 150W)

Bể rửa siêu âm Elma S90H (7.4 lit, 150W)

Thương hiệu: elma
Giá: 28,150,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma EASY 300H (28 lit, 300W)

Bể rửa siêu âm Elma EASY 300H (28 lit, 300W)

Thương hiệu: elma
Giá: 32,987,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S180 (18 lit , 200W)

Bể rửa siêu âm Elma S180 (18 lit , 200W)

Thương hiệu: elma
Giá: 32,057,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S120H (12.75  lit, 200W)

Bể rửa siêu âm Elma S120H (12.75 lit, 200W)

Thương hiệu: elma
Giá: 33,760,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Jeiotech UCS-10 (10 lít)

Bể rửa siêu âm Jeiotech UCS-10 (10 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 53,768,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Jeiotech UCS-20 (20 lít)

Bể rửa siêu âm Jeiotech UCS-20 (20 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 70,053,500 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S450H (45 lit , 400W)

Bể rửa siêu âm Elma S450H (45 lit , 400W)

Thương hiệu: elma
Giá: 60,708,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1018 ( 56 Lít )

Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1018 ( 56 Lít )

Thương hiệu: jeken
Giá: 50,008,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1024 ( 88 Lít )

Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1024 ( 88 Lít )

Thương hiệu: jeken
Giá: 59,408,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S130H (12.5 lit, 300w)

Bể rửa siêu âm Elma S130H (12.5 lit, 300w)

Thương hiệu: elma
Giá: 40,372,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S300H (28 lit, 300W)

Bể rửa siêu âm Elma S300H (28 lit, 300W)

Thương hiệu: elma
Giá: 46,082,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Jeiotech UCS-05 (5.7 lít)

Bể rửa siêu âm Jeiotech UCS-05 (5.7 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 40,326,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S300 (28 lit, 300W)

Bể rửa siêu âm Elma S300 (28 lit, 300W)

Thương hiệu: elma
Giá: 41,474,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Jeiotech UCP-20 (20 lít)

Bể rửa siêu âm Jeiotech UCP-20 (20 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 64,108,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1012 ( 38 Lít )

Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1012 ( 38 Lít )

Thương hiệu: jeken
Giá: 38,728,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S180H (18 lit, 200W)

Bể rửa siêu âm Elma S180H (18 lit, 200W)

Thương hiệu: elma
Giá: 36,966,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S150 (14 lit, 300W)

Bể rửa siêu âm Elma S150 (14 lit, 300W)

Thương hiệu: elma
Giá: 38,168,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Jeiotech UCP-10 (10 lít)

Bể rửa siêu âm Jeiotech UCP-10 (10 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 46,788,500 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S 350 R

Bể rửa siêu âm Elma S 350 R

Thương hiệu: elma
Giá: 57,102,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1042 (150 Lít)

Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1042 (150 Lít)

Thương hiệu: jeken
Giá: 84,412,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm Elma S900H (90 lit, 800W)

Bể rửa siêu âm Elma S900H (90 lit, 800W)

Thương hiệu: elma
Giá: 93,366,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1048 (170 Lít)

Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1048 (170 Lít)

Thương hiệu: jeken
Giá: 95,692,000 VNĐ
Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1054 (190 Lít)

Bể rửa siêu âm buồng đơn JEKEN KS-1054 (190 Lít)

Thương hiệu: jeken
Giá: 109,416,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/be-rua-sieu-am,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111