HOME » MIN » Bếp gia nhiệt (48) 48

BẾP GIA NHIỆT

Bếp gia nhiệt 1 vị trí Velp RC (370 0C)

Bếp gia nhiệt 1 vị trí Velp RC (370 0C)

Thương hiệu: velp
Giá: 4,485,000 VNĐ
Bếp gia nhiệt 2 vị trí Velp-Ytaly RC2 (370 0C)

Bếp gia nhiệt 2 vị trí Velp-Ytaly RC2 (370 0C)

Thương hiệu: velp
Giá: 10,580,000 VNĐ
Bếp gia nhiệt Jeiotech T-17SG (350℃)

Bếp gia nhiệt Jeiotech T-17SG (350℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 12,925,000 VNĐ
Bếp gia nhiệt Jeiotech T-14SG (350℃)

Bếp gia nhiệt Jeiotech T-14SG (350℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 11,348,150 VNĐ
Bếp gia nhiệt Jeiotech T-17R (350℃)

Bếp gia nhiệt Jeiotech T-17R (350℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 12,925,000 VNĐ
Bếp gia nhiệt  Jeiotech T-14R (350℃)

Bếp gia nhiệt Jeiotech T-14R (350℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 11,348,150 VNĐ
Khối gia nhiệt Jeiotech CHB-350S (+5 đến 130℃)

Khối gia nhiệt Jeiotech CHB-350S (+5 đến 130℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 21,894,950 VNĐ
Khối gia nhiệt Jeiotech CHB-350T (+5 đến 130℃)

Khối gia nhiệt Jeiotech CHB-350T (+5 đến 130℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 23,213,300 VNĐ
Bếp đun số bình cầu SH Scientific SH-HMD-250R (250ML, 450℃)

Bếp đun số bình cầu SH Scientific SH-HMD-250R (250ML, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp đun số bình cầu SH Scientific SH-HMD-100R  (100ML, 450℃)

Bếp đun số bình cầu SH Scientific SH-HMD-100R (100ML, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp đun số bình cầu SH Scientific SH-HMD-1000R (1L, 450℃)

Bếp đun số bình cầu SH Scientific SH-HMD-1000R (1L, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại SI ANALYTICS SLK 12(550 0C)

Bếp gia nhiệt bằng hồng ngoại SI ANALYTICS SLK 12(550 0C)

Thương hiệu: si-analytics
Giá: Liên hệ
Bếp đun bình beaker SH Scientific SH-HMD-10000B (10L, 450℃)

Bếp đun bình beaker SH Scientific SH-HMD-10000B (10L, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Máy gia nhiệt khô IKA 4 (0004025400)

Máy gia nhiệt khô IKA 4 (0004025400)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Máy gia nhiệt khô IKA 1 (0004025100)

Máy gia nhiệt khô IKA 1 (0004025100)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Đế(Tấm) giá nhiệt VELP 40002244

Đế(Tấm) giá nhiệt VELP 40002244

Thương hiệu: velp
Giá: Liên hệ
Bếp gia nhiệt IKA C-MAG HP 7 (0003581800)

Bếp gia nhiệt IKA C-MAG HP 7 (0003581800)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Bếp đun bình cầu SH Scientific SH-HMG-250R (250ML, 450℃)

Bếp đun bình cầu SH Scientific SH-HMG-250R (250ML, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp đun bình beaker SH Scientific SH-HMG-4000B (4L, 450℃)

Bếp đun bình beaker SH Scientific SH-HMG-4000B (4L, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp đun bình cầu SH Scientific SH-HMG-2000R (2L, 450℃)

Bếp đun bình cầu SH Scientific SH-HMG-2000R (2L, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp đun bình cầu SH Scientific SH-HMG-4000R (4L, 450℃)

Bếp đun bình cầu SH Scientific SH-HMG-4000R (4L, 450℃)

Thương hiệu: sh-scientific
Giá: Liên hệ
Bếp gia nhiệt SI ANALYTICS SLH (380 0C)

Bếp gia nhiệt SI ANALYTICS SLH (380 0C)

Thương hiệu: si-analytics
Giá: Liên hệ
Bếp gia nhiệt IKA C-MAG HP 10 (0003582000)

Bếp gia nhiệt IKA C-MAG HP 10 (0003582000)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Bể gia nhiệt IKA HB eco (0020016337)

Bể gia nhiệt IKA HB eco (0020016337)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Máy gia nhiệt khô IKA 3 (0004025300)

Máy gia nhiệt khô IKA 3 (0004025300)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Máy gia nhiệt khô IKA 2 (0004025200)

Máy gia nhiệt khô IKA 2 (0004025200)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bep-gia-nhiet,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111