HOME » MIN » Biến tần (47) 201

BIẾN TẦN

Biến tần Panasonic BFV00022D/DK,  220V/0.2kW

Biến tần Panasonic BFV00022D/DK, 220V/0.2kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 4,018,500 VNĐ
Biến tần Panasonic BFV00072D/DK, 220V/0.75kW

Biến tần Panasonic BFV00072D/DK, 220V/0.75kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 4,747,000 VNĐ
Biến tần Siemens SINAMICS G120 400V-0,75KW, 6SL3224-0BE17-5UA0

Biến tần Siemens SINAMICS G120 400V-0,75KW, 6SL3224-0BE17-5UA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 5,522,500 VNĐ
Biến tần Panasonic BFV00152D/DK, 220V/1.5kW

Biến tần Panasonic BFV00152D/DK, 220V/1.5kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 5,569,500 VNĐ
Biến tần Siemens SINAMICS U-400V 0,55KW, 6SL3224-0BE15-5UA0

Biến tần Siemens SINAMICS U-400V 0,55KW, 6SL3224-0BE15-5UA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 4,700,000 VNĐ
Biến tần Panasonic AVF100-0374, 3P 400V/3.7kW

Biến tần Panasonic AVF100-0374, 3P 400V/3.7kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 11,562,000 VNĐ
Biến tần Siemens SINAMICS G120 400V-4KW, 6SL3224-0BE24-0UA0

Biến tần Siemens SINAMICS G120 400V-4KW, 6SL3224-0BE24-0UA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 11,750,000 VNĐ
Biến tần Panasonic BFV00074, 3P 400V/0.75kW

Biến tần Panasonic BFV00074, 3P 400V/0.75kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 7,144,000 VNĐ
Biến tần Panasonic BFV00224, 3P 400V/2.2kW

Biến tần Panasonic BFV00224, 3P 400V/2.2kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 9,611,500 VNĐ
Biến tần Siemens SINAMICS G120 400V-15KW, 6SL3224-0BE31-5UA0

Biến tần Siemens SINAMICS G120 400V-15KW, 6SL3224-0BE31-5UA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 34,075,000 VNĐ
Biến tần Panasonic AVF100-1504, 3P 400V/15kW

Biến tần Panasonic AVF100-1504, 3P 400V/15kW

Thương hiệu: panasonic
Giá: 33,910,500 VNĐ
Biến tần Siemens Micromaster 430, 380V-22KW, 6SE6430-2UD32-2DA0

Biến tần Siemens Micromaster 430, 380V-22KW, 6SE6430-2UD32-2DA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 36,401,500 VNĐ
Biến tần Siemens Micromaster 430, 380V-75KW, 6SE6430-2UD37-5FA0

Biến tần Siemens Micromaster 430, 380V-75KW, 6SE6430-2UD37-5FA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 81,780,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bien-tan,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111