HOME » MIN » Biến tần LS (125) 147

BIẾN TẦN LS HÀN QUỐC

Biến tần LS SV110IP5A-4NE, 11KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV110IP5A-4NE, 11KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,108,100 VNĐ
Biến tần LSLV0004M100-1E0FNA

Biến tần LSLV0004M100-1E0FNA

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
Biến tần LSLV0015M100-1EOFNS (1.5KW, 2HP, 7.5A)

Biến tần LSLV0015M100-1EOFNS (1.5KW, 2HP, 7.5A)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
Biến tần LS SV1600IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS SV1600IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 120,892,500 VNĐ
Biến tần LS LSLV0040S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0040S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 9,055,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,771,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV1600H100-4COFD (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV1600H100-4COFD (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 87,601,500 VNĐ
Biến tần LS LSLV0055S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0055S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 10,165,500 VNĐ
Biến tần LS SV2200IS7-4SOD (3 pha, 380-480V)

Biến tần LS SV2200IS7-4SOD (3 pha, 380-480V)

Thương hiệu: ls
Giá: 172,473,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,399,000 VNĐ
Biến tần LS SV1320IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS SV1320IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 93,830,400 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,969,700 VNĐ
Biến tần LS SV0015IS7-4NOFD (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS SV0015IS7-4NOFD (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 7,330,500 VNĐ
Biến tần LS LSLV0150S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0150S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 17,601,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0450S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0450S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 35,162,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0300H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0300H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 20,217,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,475,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0110S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 11,882,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,207,600 VNĐ
Biến tần LS SV0220IS7-4NOFD (3 pha, 380~480V)

Biến tần LS SV0220IS7-4NOFD (3 pha, 380~480V)

Thương hiệu: ls
Giá: 24,324,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0075S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0075S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 7,395,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,552,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,683,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,734,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,608,900 VNĐ
Biến tần LS SV0900IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS SV0900IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 79,776,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,385,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,231,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,114,800 VNĐ
Biến tần LS SV008IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Biến tần LS SV008IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,940,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0220S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0220S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 17,463,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0185S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0185S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 15,406,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0055S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0055S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,771,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0040S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0040S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,030,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0110S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 15,932,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0185S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0185S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 19,488,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,301,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,440,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 7,427,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0110S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 18,727,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,455,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0037S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,772,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,602,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0750S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0750S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 44,039,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0550S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0550S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 40,265,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0370S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0370S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 30,836,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0300S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0300S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 27,386,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0037S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,030,100 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Biến tần LS Hàn Quốc GIÁ RẺ

DBK chuyên cung cấp Biến tần LS Hàn Quốc với giá phải chăng, thiết bị luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, dụng cụ có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn cung cấp được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá rẻ nhất trên thị trường. Thiết bị của DBK phân phối đều có rất đa dạng và thương hiệu khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Vì sao tin tưởng các dụng cụ Biến tần LS Hàn Quốc tại Chúng tôi:

- Giá dụng cụ Biến tần LS Hàn Quốc mà DBK.VN bán luôn tốt  nhất thị trường.

- Thiết bị nhiều mẫu mã và thương hiệu.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bien-tan-ls/han-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111