HOME » MIN » Biến tần LS LS (189) 131

BIẾN TẦN LS LS CHÍNH HÃNG

Biến tần LS SV550IP5A-4O, 55KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV550IP5A-4O, 55KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 27,740,000 VNĐ
Biến tần LS SV110IP5A-4NE, 11KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV110IP5A-4NE, 11KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,108,100 VNĐ
Biến tần LSLV0004M100-1E0FNA

Biến tần LSLV0004M100-1E0FNA

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
Biến tần LSLV0015M100-1EOFNS (1.5KW, 2HP, 7.5A)

Biến tần LSLV0015M100-1EOFNS (1.5KW, 2HP, 7.5A)

Thương hiệu: ls
Giá: Liên hệ
Biến tần LS SV1600IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS SV1600IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 120,892,500 VNĐ
Biến tần LS LSLV0040S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0040S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 9,055,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,771,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV1600H100-4COFD (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV1600H100-4COFD (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 87,601,500 VNĐ
Biến tần LS iS7, SV0450iS7-4NO (3P 380V, 45kW)

Biến tần LS iS7, SV0450iS7-4NO (3P 380V, 45kW)

Thương hiệu: ls
Giá: 36,158,400 VNĐ
Biến tần LS LSLV0055S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0055S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 10,165,500 VNĐ
Biến tần LS SV2200IS7-4SOD (3 pha, 380-480V)

Biến tần LS SV2200IS7-4SOD (3 pha, 380-480V)

Thương hiệu: ls
Giá: 172,473,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,399,000 VNĐ
Biến tần LS SV1320IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS SV1320IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 93,830,400 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,969,700 VNĐ
Biến tần LS SV0015IS7-4NOFD (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS SV0015IS7-4NOFD (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 7,330,500 VNĐ
Biến tần LS LSLV0150S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0150S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 17,601,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0450S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0450S100-4CONDS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 35,162,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0300H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0300H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 20,217,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0037H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,475,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0110S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 11,882,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0004S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0004S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,207,600 VNĐ
Biến tần LS SV0220IS7-4NOFD (3 pha, 380~480V)

Biến tần LS SV0220IS7-4NOFD (3 pha, 380~480V)

Thương hiệu: ls
Giá: 24,324,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0075S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0075S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 7,395,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0015H100-4COFN (3 pha, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,552,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0110H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,683,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,734,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-1EONNS (1 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,608,900 VNĐ
Biến tần LS SV0900IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS SV0900IS7-4SOD (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 79,776,900 VNĐ
Biến tần LS SV075IG5A-4, 7.5KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV075IG5A-4, 7.5KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,431,400 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,385,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 3,231,900 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0008H100-2CONN (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,114,800 VNĐ
Biến tần LS SV008IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Biến tần LS SV008IG5A-1 (1 pha, 200~230 VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 2,940,300 VNĐ
Biến tần LS LSLV0220S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0220S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 17,463,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0185S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0185S100-4EOFNS (3 phase, 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 15,406,200 VNĐ
Biến tần LS SV3150IP5A-4O , 315KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV3150IP5A-4O , 315KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 295,698,600 VNĐ
Biến tần LS SV3750IP5A-4O, 375KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Biến tần LS SV3750IP5A-4O, 375KW, Input 3P (380 ~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 359,064,900 VNĐ
Biến tần LS iS7, SV0015iS7-4NO (3P 380V, 1.5kW)

Biến tần LS iS7, SV0015iS7-4NO (3P 380V, 1.5kW)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,896,800 VNĐ
Biến tần LS LSLV0055S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0055S100-4EOFNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,771,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0040S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Biến tần LS LSLV0040S100-4EONNS (3 pha, 380-480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 5,030,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0110S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 15,932,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0185S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0185S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 19,488,600 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-2EONNS (3 pha, 200~240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 4,301,100 VNĐ
Biến tần LS LSLV0022S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0022S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 8,440,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0015S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Biến tần LS LSLV0015S100-4EXNNS (3-phase; 380~480VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 7,427,700 VNĐ
Biến tần LS LSLV0110S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0110S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 18,727,200 VNĐ
Biến tần LS LSLV0008S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Biến tần LS LSLV0008S100-2EXNNS (3 phase, 200-240VAC)

Thương hiệu: ls
Giá: 6,455,700 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Biến tần LS LS GIÁ RẺ

DBK chuyên phân phối Biến tần LS LS với giá tốt, sản phẩm luôn chính hãng, đa dạng mẫu mã, mặt hàng tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty DBK mong muốn phân phối được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá tốt nhất trên thị trường. Thiết bị của DBK Việt Nam phân phối đều có rất đa dạng và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại đúng yêu cầu.

Lý do chọn mua các mặt hàng Biến tần LS LS tại DBK.VN:

- Giá sản phẩm Biến tần LS LS mà Công ty DBK cung cấp luôn phù hợp nhất thị trường.

- Sản phẩm có nhiều chủng loại và hãng.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bien-tan-ls/ls,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111