HOME » MIN » Bộ điều khiển cảm biến đo độ dẫn điện EC/TDS Online (101) 237

BỘ ĐIỀU KHIỂN CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN EC/TDS ONLINE

Bộ điều khiển TDS Hanna BL983318-1 (0.00 to 10.00 ppt)

Bộ điều khiển TDS Hanna BL983318-1 (0.00 to 10.00 ppt)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển EC HANNA BL983320-0 (0.0 to 199.9 μS/cm)

Bộ điều khiển EC HANNA BL983320-0 (0.0 to 199.9 μS/cm)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS HANNA BL983324-0 (0.0 - 49.9 mg/L)

Bộ điều khiển TDS HANNA BL983324-0 (0.0 - 49.9 mg/L)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS HANNA BL983329-0 (0 to 999mg/L (ppm)

Bộ điều khiển TDS HANNA BL983329-0 (0 to 999mg/L (ppm)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS mini HANNA BL983315-0

Bộ điều khiển TDS mini HANNA BL983315-0

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển EC mini HANNA BL983313-0

Bộ điều khiển EC mini HANNA BL983313-0

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS HANNA BL983324-1 (0.0 - 49.9 mg/L)

Bộ điều khiển TDS HANNA BL983324-1 (0.0 - 49.9 mg/L)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS Hanna BL983319-1 (0 - 1999 mg/L)

Bộ điều khiển TDS Hanna BL983319-1 (0 - 1999 mg/L)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS Hanna BL983318-0 (0.00 to 10.00 ppt)

Bộ điều khiển TDS Hanna BL983318-0 (0.00 to 10.00 ppt)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển EC HANNA BL983322-1

Bộ điều khiển EC HANNA BL983322-1

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
Bộ điều khiển TDS HANNA BL983321-0 (0.00 - 19.99 mg/L)

Bộ điều khiển TDS HANNA BL983321-0 (0.00 - 19.99 mg/L)

Thương hiệu: hanna
Giá: 4,187,700 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bo-dieu-khien-cam-bien-do-do-dan-dien-ec-tds-online,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111