HOME » MIN » Bộ hỗn hợp lai ghép (Hybrid) (8) 35

BỘ HỖN HỢP LAI GHÉP (HYBRID)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1049 (1 GHz - 2 GHz; 200 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1049 (1 GHz - 2 GHz; 200 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1050 (1 GHz - 2 GHz; 400 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1050 (1 GHz - 2 GHz; 400 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1052 (1 GHz - 3 GHz; 150 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1052 (1 GHz - 3 GHz; 150 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1053 (1 GHz - 3 GHz; 450 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1053 (1 GHz - 3 GHz; 450 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1054 (1 GHz - 4.2 GHz; 80 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1054 (1 GHz - 4.2 GHz; 80 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1029 (100 MHz - 500 MHz; 150 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1029 (100 MHz - 500 MHz; 150 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1051 (1 GHz - 2 GHz; 1000 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1051 (1 GHz - 2 GHz; 1000 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview  FMCP1027 (20 MHz -1,000 MHz; 150 W)

Bộ hỗn hợp lai ghép Fairview FMCP1027 (20 MHz -1,000 MHz; 150 W)

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bo-hon-hop-lai-ghep-hybrid,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111