HOME » MIN » Bộ khẩu (338) 358

BỘ KHẨU

Đầu khẩu lục giác 1/2 10mm Yato YT-1000

Đầu khẩu lục giác 1/2" 10mm Yato YT-1000

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3780 (16mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3780 (16mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 53,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 16mm Yato YT-1006

Đầu khẩu lục giác 1/2" 16mm Yato YT-1006

Thương hiệu: yato
Giá: 63,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 15mm Yato YT-1005

Đầu khẩu lục giác 1/2" 15mm Yato YT-1005

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3779 (15mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3779 (15mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 51,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác Kingtony 453520M (20mm, 1/2)

Đầu khẩu lục giác Kingtony 453520M (20mm, 1/2")

Thương hiệu: kingtony
Giá: 57,330 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3777 (13mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3777 (13mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác Kingtony 453530M(30mm, 1/2)

Đầu khẩu lục giác Kingtony 453530M(30mm, 1/2")

Thương hiệu: kingtony
Giá: 79,170 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 12mm Yato YT-1002

Đầu khẩu lục giác 1/2" 12mm Yato YT-1002

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3753 (9mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3753 (9mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 25,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 14mm Yato YT-1004

Đầu khẩu lục giác 1/2" 14mm Yato YT-1004

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Khẩu chuyển đổi 3/8 Yato YT-3793 (L=75mm)

Khẩu chuyển đổi 3/8" Yato YT-3793 (L=75mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 69,000 VNĐ
Đầu chuyển 3/8 sang 1/2 Yato YT-3791

Đầu chuyển 3/8" sang 1/2" Yato YT-3791

Thương hiệu: yato
Giá: 68,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3775 (11mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3775 (11mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 44,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3784 (20mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3784 (20mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 68,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3785 (21mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3785 (21mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 69,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3788 (24mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3788 (24mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 89,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3783 (19mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3783 (19mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 64,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3782 (18mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3782 (18mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 60,000 VNĐ
Tuýp khẩu chuyển đổi Yato YT-1798 (30mm)

Tuýp khẩu chuyển đổi Yato YT-1798 (30mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 90,000 VNĐ
Tuýp khẩu chuyển đổi Yato YT-1799 (32mm)

Tuýp khẩu chuyển đổi Yato YT-1799 (32mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 99,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3759 (15mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3759 (15mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 33,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3760 (16mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3760 (16mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 33,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3758 (14mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3758 (14mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 31,000 VNĐ
Khẩu chuyển đổi 3/8 Yato YT-3794 (L=150mm)

Khẩu chuyển đổi 3/8" Yato YT-3794 (L=150mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 116,000 VNĐ
Mũi nối 1/4 Kingtony 752-60 ( Dài 60mm )

Mũi nối 1/4" Kingtony 752-60 ( Dài 60mm )

Thương hiệu: kingtony
Giá: 70,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3755 (11mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3755 (11mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 25,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 13mm Yato YT-1003

Đầu khẩu lục giác 1/2" 13mm Yato YT-1003

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Khẩu 1/2 inch 6 cạnh 36 mm Stanley 72-958

Khẩu 1/2 inch 6 cạnh 36 mm Stanley 72-958

Thương hiệu: stanley
Giá: 92,600 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3752 (8mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3752 (8mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 25,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3778 (14mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3778 (14mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 30mm Yato YT-1020

Đầu khẩu lục giác 1/2" 30mm Yato YT-1020

Thương hiệu: yato
Giá: 135,000 VNĐ
Đầu nối Kingtony 6251-04 3/4 x 4

Đầu nối Kingtony 6251-04 3/4" x 4"

Thương hiệu: kingtony
Giá: 120,000 VNĐ
Khẩu chuyển đổi 3/8 Yato YT-3795 (L=250mm)

Khẩu chuyển đổi 3/8" Yato YT-3795 (L=250mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 141,000 VNĐ
Mũi nối 1/4 Kingtony 750-50A ( Dài 50mm )

Mũi nối 1/4" Kingtony 750-50A ( Dài 50mm )

Thương hiệu: kingtony
Giá: 41,000 VNĐ
Mũi nối 1/4 Kingtony 750-60 ( Dài 60mm )

Mũi nối 1/4" Kingtony 750-60 ( Dài 60mm )

Thương hiệu: kingtony
Giá: 32,500 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3754 (10mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3754 (10mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi nối 1/4 Kingtony 753-63 ( Dài 63mm )

Mũi nối 1/4" Kingtony 753-63 ( Dài 63mm )

Thương hiệu: kingtony
Giá: 95,000 VNĐ
Mũi nối Kingtony 7616508M

Mũi nối Kingtony 7616508M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 33,000 VNĐ
Đầu khẩu lục giác 1/2 11mm Yato YT-1001

Đầu khẩu lục giác 1/2" 11mm Yato YT-1001

Thương hiệu: yato
Giá: 48,000 VNĐ
Khẩu chuyển đổi 3/8 Yato YT-3792 (L=54mm)

Khẩu chuyển đổi 3/8" Yato YT-3792 (L=54mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 149,000 VNĐ
Đầu chuyển 3/8 sang 1/4 Yato YT-3790

Đầu chuyển 3/8" sang 1/4" Yato YT-3790

Thương hiệu: yato
Giá: 61,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3751 (7mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3751 (7mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 25,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3772 (8mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3772 (8mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 44,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3771 (7mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3771 (7mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 44,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3776 (12mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3776 (12mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 46,000 VNĐ
Khẩu rời dài 3/8 Yato YT-3773 (9mm)

Khẩu rời dài 3/8" Yato YT-3773 (9mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 44,000 VNĐ
Khẩu rời 3/8 Yato YT-3756 (12mm)

Khẩu rời 3/8" Yato YT-3756 (12mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 30,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bo-khau,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111