BÚA ASAKI CHÍNH HÃNG

Búa nhổ đinh cán nhựa TPR 16 OZ / 454gr Asaki AK-9548

Búa nhổ đinh cán nhựa TPR 16 OZ / 454gr Asaki AK-9548

Thương hiệu: asaki
Giá: 111,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 0.5LB / 227gr Asaki AK-9552

Búa bi cán nhựa TPR 0.5LB / 227gr Asaki AK-9552

Thương hiệu: asaki
Giá: 73,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 1LB / 454gr Asaki AK-9554

Búa bi cán nhựa TPR 1LB / 454gr Asaki AK-9554

Thương hiệu: asaki
Giá: 105,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 1.5LB / 680gr Asaki AK-9555

Búa bi cán nhựa TPR 1.5LB / 680gr Asaki AK-9555

Thương hiệu: asaki
Giá: 121,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9556

Búa bi cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9556

Thương hiệu: asaki
Giá: 152,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 2.5LB / 1135gr Asaki AK-9557

Búa bi cán nhựa TPR 2.5LB / 1135gr Asaki AK-9557

Thương hiệu: asaki
Giá: 178,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 3LB / 1362gr Asaki AK-9558

Búa bi cán nhựa TPR 3LB / 1362gr Asaki AK-9558

Thương hiệu: asaki
Giá: 194,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9570

Búa tạ cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9570

Thương hiệu: asaki
Giá: 147,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 3LB / 1.3kg Asaki AK-9571

Búa tạ cán nhựa TPR 3LB / 1.3kg Asaki AK-9571

Thương hiệu: asaki
Giá: 189,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 4LB / 1.8kg Asaki AK-9572

Búa tạ cán nhựa TPR 4LB / 1.8kg Asaki AK-9572

Thương hiệu: asaki
Giá: 230,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 6LB / 2.7kg Asaki AK-9573

Búa tạ cán nhựa TPR 6LB / 2.7kg Asaki AK-9573

Thương hiệu: asaki
Giá: 432,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 8LB / 3.6kg Asaki AK-9574

Búa tạ cán nhựa TPR 8LB / 3.6kg Asaki AK-9574

Thương hiệu: asaki
Giá: 514,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 10LB / 4.5kg Asaki AK-9575

Búa tạ cán nhựa TPR 10LB / 4.5kg Asaki AK-9575

Thương hiệu: asaki
Giá: 597,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 12LB / 5.5kg Asaki AK-9576

Búa tạ cán nhựa TPR 12LB / 5.5kg Asaki AK-9576

Thương hiệu: asaki
Giá: 683,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 14LB / 6.4kg Asaki AK-9577

Búa tạ cán nhựa TPR 14LB / 6.4kg Asaki AK-9577

Thương hiệu: asaki
Giá: 764,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 16LB / 7.3kg Asaki AK-9578

Búa tạ cán nhựa TPR 16LB / 7.3kg Asaki AK-9578

Thương hiệu: asaki
Giá: 848,000 VNĐ
Búa rìu cán nhựa TPR 600G Asaki AK-9507

Búa rìu cán nhựa TPR 600G Asaki AK-9507

Thương hiệu: asaki
Giá: 176,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán nhựa 16 OZ / 454gr Asaki AK-0372

Búa nhổ đinh cán nhựa 16 OZ / 454gr Asaki AK-0372

Thương hiệu: asaki
Giá: 111,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0370

Búa nhổ đinh cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0370

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán gỗ 20 OZ / 568gr Asaki AK-0371

Búa nhổ đinh cán gỗ 20 OZ / 568gr Asaki AK-0371

Thương hiệu: asaki
Giá: 111,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 0.5LB / 227gr Asaki AK-9536

Búa bi cán gỗ 0.5LB / 227gr Asaki AK-9536

Thương hiệu: asaki
Giá: 62,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 1LB / 454gr Asaki AK-9538

Búa bi cán gỗ 1LB / 454gr Asaki AK-9538

Thương hiệu: asaki
Giá: 77,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 1.5LB / 680gr Asaki AK-9539

Búa bi cán gỗ 1.5LB / 680gr Asaki AK-9539

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 2LB / 908gr Asaki AK-9540

Búa bi cán gỗ 2LB / 908gr Asaki AK-9540

Thương hiệu: asaki
Giá: 113,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 200G Asaki AK-9700

Búa đinh cán gỗ 200G Asaki AK-9700

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 300G Asaki AK-9701

Búa đinh cán gỗ 300G Asaki AK-9701

Thương hiệu: asaki
Giá: 61,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 400G Asaki AK-9702

Búa đinh cán gỗ 400G Asaki AK-9702

Thương hiệu: asaki
Giá: 73,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 500G Asaki AK-9703

Búa đinh cán gỗ 500G Asaki AK-9703

Thương hiệu: asaki
Giá: 81,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 600G Asaki AK-9704

Búa đinh cán gỗ 600G Asaki AK-9704

Thương hiệu: asaki
Giá: 90,000 VNĐ
Búa cao su cán gỗ 12 OZ / 340gr Asaki AK-0376

Búa cao su cán gỗ 12 OZ / 340gr Asaki AK-0376

Thương hiệu: asaki
Giá: 46,000 VNĐ
Búa cao su cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0377

Búa cao su cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0377

Thương hiệu: asaki
Giá: 53,000 VNĐ
Búa cao su cán gỗ 24 OZ / 680gr Asaki AK-0378

Búa cao su cán gỗ 24 OZ / 680gr Asaki AK-0378

Thương hiệu: asaki
Giá: 69,000 VNĐ
Búa cao su đen 350G Asaki AK-9526

Búa cao su đen 350G Asaki AK-9526

Thương hiệu: asaki
Giá: 39,000 VNĐ
Búa cao su đen 500G Asaki AK-9527

Búa cao su đen 500G Asaki AK-9527

Thương hiệu: asaki
Giá: 51,000 VNĐ
Búa cao su đen 750G Asaki AK-9528

Búa cao su đen 750G Asaki AK-9528

Thương hiệu: asaki
Giá: 66,000 VNĐ
Búa cao su trắng 350G Asaki AK-9529

Búa cao su trắng 350G Asaki AK-9529

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Búa cao su trắng 500G Asaki AK-9530

Búa cao su trắng 500G Asaki AK-9530

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
Búa cao su trắng 750G Asaki AK-9531

Búa cao su trắng 750G Asaki AK-9531

Thương hiệu: asaki
Giá: 88,000 VNĐ
Búa 2 đầu cao su trắng đen 50mm Asaki AK-9533

Búa 2 đầu cao su trắng đen 50mm Asaki AK-9533

Thương hiệu: asaki
Giá: 79,000 VNĐ
Búa 2 đầu cao su trắng đen 60mm Asaki AK-9534

Búa 2 đầu cao su trắng đen 60mm Asaki AK-9534

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 25mm Asaki AK-9518

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 25mm Asaki AK-9518

Thương hiệu: asaki
Giá: 34,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 30mm Asaki AK-9519

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 30mm Asaki AK-9519

Thương hiệu: asaki
Giá: 44,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 35mm Asaki AK-9520

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 35mm Asaki AK-9520

Thương hiệu: asaki
Giá: 49,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 40mm Asaki AK-9521

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 40mm Asaki AK-9521

Thương hiệu: asaki
Giá: 62,000 VNĐ
Búa cao su 0.5LB / 227gr Asaki AK-9561

Búa cao su 0.5LB / 227gr Asaki AK-9561

Thương hiệu: asaki
Giá: 126,000 VNĐ
Búa cao su 1LB / 454gr Asaki AK-9562

Búa cao su 1LB / 454gr Asaki AK-9562

Thương hiệu: asaki
Giá: 140,000 VNĐ
Búa cao su 1.5LB / 680gr Asaki AK-9563

Búa cao su 1.5LB / 680gr Asaki AK-9563

Thương hiệu: asaki
Giá: 166,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bua/asaki,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111