BÚA MAKITA CHÍNH HÃNG

20mm Máy khoan búa Makita HR2230

20mm Máy khoan búa Makita HR2230

Thương hiệu: makita
Giá: 2,556,000 VNĐ
Máy khoan búa 800W Makita HR2600

Máy khoan búa 800W Makita HR2600

Thương hiệu: makita
Giá: 2,865,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 800W Makita HR2470

24mm Máy khoan búa 800W Makita HR2470

Thương hiệu: makita
Giá: 3,088,000 VNĐ
Máy khoan búa Makita HR2470F

Máy khoan búa Makita HR2470F

Thương hiệu: makita
Giá: 3,335,000 VNĐ
Máy khoan búa Makita HR2601

Máy khoan búa Makita HR2601

Thương hiệu: makita
Giá: 3,249,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Makita HR2630

26mm Máy khoan búa 800W Makita HR2630

Thương hiệu: makita
Giá: 3,385,000 VNĐ
Máy khoan búa 720W Makita HR2300

Máy khoan búa 720W Makita HR2300

Thương hiệu: makita
Giá: 2,717,000 VNĐ
Máy khoan búa 800W Makita HR2610

Máy khoan búa 800W Makita HR2610

Thương hiệu: makita
Giá: 3,232,000 VNĐ
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051

Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051

Thương hiệu: makita
Giá: 2,470,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 800W Makita HR2810

28mm Máy khoan búa 800W Makita HR2810

Thương hiệu: makita
Giá: 5,187,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 430W Makita NHP1300S

13mm Máy khoan búa 430W Makita NHP1300S

Thương hiệu: makita
Giá: 3,779,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa Makita 8416

16mm Máy khoan búa Makita 8416

Thương hiệu: makita
Giá: 4,901,000 VNĐ
Máy khoan búa Makita HR1830

Máy khoan búa Makita HR1830

Thương hiệu: makita
Giá: 2,347,000 VNĐ
Máy khoan búa Makita HP1230 400W

Máy khoan búa Makita HP1230 400W

Thương hiệu: makita
Giá: 1,499,000 VNĐ
Máy khoan búa Makita HP2050 720W

Máy khoan búa Makita HP2050 720W

Thương hiệu: makita
Giá: 2,379,000 VNĐ
Máy khoan búa tốc độ Makita HP2070 1010W

Máy khoan búa tốc độ Makita HP2070 1010W

Thương hiệu: makita
Giá: 3,261,000 VNĐ
Máy khoan búa Makita DHP453SF (18V)

Máy khoan búa Makita DHP453SF (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 3,360,000 VNĐ
Máy khoan búa, vặn vít Makita DHP483Z

Máy khoan búa, vặn vít Makita DHP483Z

Thương hiệu: makita
Giá: 2,387,000 VNĐ
Máy khoan búa vặn vít Makita BHP343SHE 14.4V

Máy khoan búa vặn vít Makita BHP343SHE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,041,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bua/makita,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111