BÚA STANLEY 1 CHÍNH HÃNG

Búa nhổ đinh cán sắt 16oz/450g Stanley 51-081

Búa nhổ đinh cán sắt 16oz/450g Stanley 51-081

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 370,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán sắt 20oz/570g Stanley 51-082

Búa nhổ đinh cán sắt 20oz/570g Stanley 51-082

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 410,000 VNĐ
Búa nhổ đinh, cán sắt 16oz/450g Stanley 51-162

Búa nhổ đinh, cán sắt 16oz/450g Stanley 51-162

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 610,000 VNĐ
Búa nhỏ đinh, cán gỗ 13oz/370g Stanley 51-269

Búa nhỏ đinh, cán gỗ 13oz/370g Stanley 51-269

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 140,000 VNĐ
Búa nhổ đinh, cán gỗ 16oz/450g Stanley 51-271

Búa nhổ đinh, cán gỗ 16oz/450g Stanley 51-271

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 160,000 VNĐ
Búa đầu tròn 8oz/230g Stanley 54-189

Búa đầu tròn 8oz/230g Stanley 54-189

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 210,000 VNĐ
Búa đầu tròn 12oz/340g Stanley 54-190

Búa đầu tròn 12oz/340g Stanley 54-190

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 230,000 VNĐ
Búa đầu tròn 16oz/450g Stanley 54-191

Búa đầu tròn 16oz/450g Stanley 54-191

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 260,000 VNĐ
Búa đầu tròn 24oz/680g Stanley 54-192

Búa đầu tròn 24oz/680g Stanley 54-192

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 300,000 VNĐ
Búa đầu tròn 32oz/910g Stanley 54-193

Búa đầu tròn 32oz/910g Stanley 54-193

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 350,000 VNĐ
Búa nhựa 28mm Stanley 56-113

Búa nhựa 28mm Stanley 56-113

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 300,000 VNĐ
Búa cao su 16oz/450g Stanley 57-527

Búa cao su 16oz/450g Stanley 57-527

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 120,000 VNĐ
Búa cao su 24oz/675g Stanley 57-528

Búa cao su 24oz/675g Stanley 57-528

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 140,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bua/stanley-1,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111