BÚA TRUNG QUỐC

Búa nhổ đinh cán nhựa TPR 16 OZ / 454gr Asaki AK-9548

Búa nhổ đinh cán nhựa TPR 16 OZ / 454gr Asaki AK-9548

Thương hiệu: asaki
Giá: 111,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 0.5LB / 227gr Asaki AK-9552

Búa bi cán nhựa TPR 0.5LB / 227gr Asaki AK-9552

Thương hiệu: asaki
Giá: 73,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 1LB / 454gr Asaki AK-9554

Búa bi cán nhựa TPR 1LB / 454gr Asaki AK-9554

Thương hiệu: asaki
Giá: 105,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 1.5LB / 680gr Asaki AK-9555

Búa bi cán nhựa TPR 1.5LB / 680gr Asaki AK-9555

Thương hiệu: asaki
Giá: 121,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9556

Búa bi cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9556

Thương hiệu: asaki
Giá: 152,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 2.5LB / 1135gr Asaki AK-9557

Búa bi cán nhựa TPR 2.5LB / 1135gr Asaki AK-9557

Thương hiệu: asaki
Giá: 178,000 VNĐ
Búa bi cán nhựa TPR 3LB / 1362gr Asaki AK-9558

Búa bi cán nhựa TPR 3LB / 1362gr Asaki AK-9558

Thương hiệu: asaki
Giá: 194,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9570

Búa tạ cán nhựa TPR 2LB / 908gr Asaki AK-9570

Thương hiệu: asaki
Giá: 147,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 3LB / 1.3kg Asaki AK-9571

Búa tạ cán nhựa TPR 3LB / 1.3kg Asaki AK-9571

Thương hiệu: asaki
Giá: 189,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 4LB / 1.8kg Asaki AK-9572

Búa tạ cán nhựa TPR 4LB / 1.8kg Asaki AK-9572

Thương hiệu: asaki
Giá: 230,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 6LB / 2.7kg Asaki AK-9573

Búa tạ cán nhựa TPR 6LB / 2.7kg Asaki AK-9573

Thương hiệu: asaki
Giá: 432,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 8LB / 3.6kg Asaki AK-9574

Búa tạ cán nhựa TPR 8LB / 3.6kg Asaki AK-9574

Thương hiệu: asaki
Giá: 514,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 10LB / 4.5kg Asaki AK-9575

Búa tạ cán nhựa TPR 10LB / 4.5kg Asaki AK-9575

Thương hiệu: asaki
Giá: 597,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 12LB / 5.5kg Asaki AK-9576

Búa tạ cán nhựa TPR 12LB / 5.5kg Asaki AK-9576

Thương hiệu: asaki
Giá: 683,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 14LB / 6.4kg Asaki AK-9577

Búa tạ cán nhựa TPR 14LB / 6.4kg Asaki AK-9577

Thương hiệu: asaki
Giá: 764,000 VNĐ
Búa tạ cán nhựa TPR 16LB / 7.3kg Asaki AK-9578

Búa tạ cán nhựa TPR 16LB / 7.3kg Asaki AK-9578

Thương hiệu: asaki
Giá: 848,000 VNĐ
Búa rìu cán nhựa TPR 600G Asaki AK-9507

Búa rìu cán nhựa TPR 600G Asaki AK-9507

Thương hiệu: asaki
Giá: 176,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán nhựa 16 OZ / 454gr Asaki AK-0372

Búa nhổ đinh cán nhựa 16 OZ / 454gr Asaki AK-0372

Thương hiệu: asaki
Giá: 111,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0370

Búa nhổ đinh cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0370

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Búa nhổ đinh cán gỗ 20 OZ / 568gr Asaki AK-0371

Búa nhổ đinh cán gỗ 20 OZ / 568gr Asaki AK-0371

Thương hiệu: asaki
Giá: 111,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 0.5LB / 227gr Asaki AK-9536

Búa bi cán gỗ 0.5LB / 227gr Asaki AK-9536

Thương hiệu: asaki
Giá: 62,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 1LB / 454gr Asaki AK-9538

Búa bi cán gỗ 1LB / 454gr Asaki AK-9538

Thương hiệu: asaki
Giá: 77,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 1.5LB / 680gr Asaki AK-9539

Búa bi cán gỗ 1.5LB / 680gr Asaki AK-9539

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Búa bi cán gỗ 2LB / 908gr Asaki AK-9540

Búa bi cán gỗ 2LB / 908gr Asaki AK-9540

Thương hiệu: asaki
Giá: 113,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 200G Asaki AK-9700

Búa đinh cán gỗ 200G Asaki AK-9700

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 300G Asaki AK-9701

Búa đinh cán gỗ 300G Asaki AK-9701

Thương hiệu: asaki
Giá: 61,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 400G Asaki AK-9702

Búa đinh cán gỗ 400G Asaki AK-9702

Thương hiệu: asaki
Giá: 73,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 500G Asaki AK-9703

Búa đinh cán gỗ 500G Asaki AK-9703

Thương hiệu: asaki
Giá: 81,000 VNĐ
Búa đinh cán gỗ 600G Asaki AK-9704

Búa đinh cán gỗ 600G Asaki AK-9704

Thương hiệu: asaki
Giá: 90,000 VNĐ
Búa cao su cán gỗ 12 OZ / 340gr Asaki AK-0376

Búa cao su cán gỗ 12 OZ / 340gr Asaki AK-0376

Thương hiệu: asaki
Giá: 46,000 VNĐ
Búa cao su cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0377

Búa cao su cán gỗ 16 OZ / 454gr Asaki AK-0377

Thương hiệu: asaki
Giá: 53,000 VNĐ
Búa cao su cán gỗ 24 OZ / 680gr Asaki AK-0378

Búa cao su cán gỗ 24 OZ / 680gr Asaki AK-0378

Thương hiệu: asaki
Giá: 69,000 VNĐ
Búa cao su đen 350G Asaki AK-9526

Búa cao su đen 350G Asaki AK-9526

Thương hiệu: asaki
Giá: 39,000 VNĐ
Búa cao su đen 500G Asaki AK-9527

Búa cao su đen 500G Asaki AK-9527

Thương hiệu: asaki
Giá: 51,000 VNĐ
Búa cao su đen 750G Asaki AK-9528

Búa cao su đen 750G Asaki AK-9528

Thương hiệu: asaki
Giá: 66,000 VNĐ
Búa cao su trắng 350G Asaki AK-9529

Búa cao su trắng 350G Asaki AK-9529

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Búa cao su trắng 500G Asaki AK-9530

Búa cao su trắng 500G Asaki AK-9530

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
Búa cao su trắng 750G Asaki AK-9531

Búa cao su trắng 750G Asaki AK-9531

Thương hiệu: asaki
Giá: 88,000 VNĐ
Búa 2 đầu cao su trắng đen 50mm Asaki AK-9533

Búa 2 đầu cao su trắng đen 50mm Asaki AK-9533

Thương hiệu: asaki
Giá: 79,000 VNĐ
Búa 2 đầu cao su trắng đen 60mm Asaki AK-9534

Búa 2 đầu cao su trắng đen 60mm Asaki AK-9534

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 25mm Asaki AK-9518

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 25mm Asaki AK-9518

Thương hiệu: asaki
Giá: 34,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 30mm Asaki AK-9519

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 30mm Asaki AK-9519

Thương hiệu: asaki
Giá: 44,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 35mm Asaki AK-9520

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 35mm Asaki AK-9520

Thương hiệu: asaki
Giá: 49,000 VNĐ
Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 40mm Asaki AK-9521

Búa 2 đầu nhựa vàng trắng 40mm Asaki AK-9521

Thương hiệu: asaki
Giá: 62,000 VNĐ
Búa cao su 0.5LB / 227gr Asaki AK-9561

Búa cao su 0.5LB / 227gr Asaki AK-9561

Thương hiệu: asaki
Giá: 126,000 VNĐ
Búa cao su 1LB / 454gr Asaki AK-9562

Búa cao su 1LB / 454gr Asaki AK-9562

Thương hiệu: asaki
Giá: 140,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Búa Trung Quốc GIÁ RẺ

DBK.VN chuyên bán Búa Trung Quốc với giá rẻ nhất, sản phẩm luôn chính hãng, đa dạng mẫu mã, sản phẩm có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn phân phối được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp trên thị trường. Mặt hàng của chúng tôi phân phối đều có rất phong phú và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại đúng yêu cầu.

Vì sao mua các mặt hàng Búa Trung Quốc tại Chúng tôi:

- Giá thiết bị Búa Trung Quốc mà DBK Việt Nam cung cấp luôn phải chăng nhất thị trường.

- Thiết bị nhiều mẫu mã và thương hiệu.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/bua/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111