HOME » MIN » Buồng thử nhiệt độ độ ẩm (181) 208

BUỒNG THỬ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

Tủ thử nhiệt độ eiotech LCH-11G (150 lít, 0 đến 100℃)

Tủ thử nhiệt độ eiotech LCH-11G (150 lít, 0 đến 100℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 93,577,000 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Jeiotech LCH-11 (-20 đến 100℃, 150 lít)

Tủ thử nhiệt độ Jeiotech LCH-11 (-20 đến 100℃, 150 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 112,706,000 VNĐ
Tủ Vi Khí Hậu Memmert ICH110 108 lít

Tủ Vi Khí Hậu Memmert ICH110 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 148,108,563 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Jeiotech LCH-21 (-20 đến 100℃, 255 lít)

Tủ thử nhiệt độ Jeiotech LCH-21 (-20 đến 100℃, 255 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 131,835,000 VNĐ
Tủ môi trường Memmert HCP105 (107L)

Tủ môi trường Memmert HCP105 (107L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 146,556,062 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-150-A (-20°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-150-A (-20°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 198,321,200 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-50-A (-20°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-50-A (-20°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 184,351,860 VNĐ
Tủ vi khí hậu Memmert ICH110eco (108L)

Tủ vi khí hậu Memmert ICH110eco (108L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 182,884,578 VNĐ
Tủ Vi Khí Hậu Memmert ICH110C với điều khiển CO2 108 lít

Tủ Vi Khí Hậu Memmert ICH110C với điều khiển CO2 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 191,578,582 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-50-B (-40°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-50-B (-40°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 187,138,490 VNĐ
Tủ Vi Khí Hậu Memmert HPP110 (108L)

Tủ Vi Khí Hậu Memmert HPP110 (108L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 175,122,075 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-100-A (-20°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-100-A (-20°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 190,866,060 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Jeiotech LCH-31 (-20 đến 100℃, 485 lít)

Tủ thử nhiệt độ Jeiotech LCH-31 (-20 đến 100℃, 485 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 153,549,000 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-100-B (-40°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-100-B (-40°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 193,688,880 VNĐ
Tủ Vi Khí Hậu Memmert ICH110L với đèn 108 lít

Tủ Vi Khí Hậu Memmert ICH110L với đèn 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 189,405,081 VNĐ
Tủ thử độ ẩm nhiệt độ Symor THS-500

Tủ thử độ ẩm nhiệt độ Symor THS-500

Thương hiệu: symor
Giá: 226,296,070 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-500-A (-20°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-500-A (-20°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 228,177,950 VNĐ
Tủ môi trường Memmert HCP240 (241L)

Tủ môi trường Memmert HCP240 (241L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 221,386,594 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-250-A (-20°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-250-A (-20°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 209,503,910 VNĐ
Tủ Vi Khí Hậu Memmert HPP750 (749L)

Tủ Vi Khí Hậu Memmert HPP750 (749L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 292,180,624 VNĐ
Tủ vi khí hậu Memmert ICH750eco (749L)

Tủ vi khí hậu Memmert ICH750eco (749L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 342,792,146 VNĐ
Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-500-B (-40°C~+150°C)

Tủ thử nhiệt độ Symor TGDJ-500-B (-40°C~+150°C)

Thương hiệu: symor
Giá: 276,636,360 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/buong-thu-nhiet-do-do-am,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111