HOME » MIN » Buồng thử sóng (40) 60

BUỒNG THỬ SÓNG

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5924AP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5924AP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5955AP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5955AP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5972DP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5972DP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten Vivaldi phân cực kép TESCOM TC-93076A

Anten Vivaldi phân cực kép TESCOM TC-93076A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten Vivaldi phân cực kép TESCOM TC-93177A

Anten Vivaldi phân cực kép TESCOM TC-93177A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5932A

Buồng thử sóng TESCOM TC-5932A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5930A/AR

Buồng thử sóng TESCOM TC-5930A/AR

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5915A

Buồng thử sóng TESCOM TC-5915A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng mmWave TescomTC-5570A

Buồng thử sóng mmWave TescomTC-5570A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng mmWave OTA Tescom TC-5570PM

Buồng thử sóng mmWave OTA Tescom TC-5570PM

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng mmWave Tescom TC-5531AP

Buồng khí nén thử sóng mmWave Tescom TC-5531AP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5922B

Buồng thử sóng TESCOM TC-5922B

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5952C

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5952C

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten loa hình chữ nhật Tescom TC-93472A (24 - 40 GHz)

Anten loa hình chữ nhật Tescom TC-93472A (24 - 40 GHz)

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten loa hình chữ nhật Tescom TC-93473A (24-40 GHz)

Anten loa hình chữ nhật Tescom TC-93473A (24-40 GHz)

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten loa tròn Tescom TC-93570A (35 - 50 GHz)

Anten loa tròn Tescom TC-93570A (35 - 50 GHz)

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5910DP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5910DP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Đầu tiếp hợp ống dẫn sóng (26.5 ~ 40 GHz)

Đầu tiếp hợp ống dẫn sóng (26.5 ~ 40 GHz)

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten loa hình nón Tescom TC-93471A (26.5-40GHz)

Anten loa hình nón Tescom TC-93471A (26.5-40GHz)

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Anten loa hình tháp Tescom TC-93470A (18-40GHz)

Anten loa hình tháp Tescom TC-93470A (18-40GHz)

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng mmWave Tescom TC-5530AP

Buồng khí nén thử sóng mmWave Tescom TC-5530AP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Ăng-ten đo giản đồ bức xạ 3D Tescom TC-5500A

Ăng-ten đo giản đồ bức xạ 3D Tescom TC-5500A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5970D

Buồng thử sóng TESCOM TC-5970D

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5972D

Buồng thử sóng TESCOM TC-5972D

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5977A

Buồng thử sóng TESCOM TC-5977A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5915AP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5915AP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5916AP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5916AP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng thử sóng TESCOM TC-5916A

Buồng thử sóng TESCOM TC-5916A

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5922BP

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5922BP

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5901C

Buồng khí nén thử sóng TESCOM TC-5901C

Thương hiệu: tescom
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/buong-thu-song,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111