CAMERA NHIỆT FLUKE CHÍNH HÃNG

Camera Nhiệt Fluke VT02

Camera Nhiệt Fluke VT02

Thương hiệu: fluke
Giá: 2,190,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 60Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 60Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: 198,328,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti27 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti27 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera Nhiệt Fluke Ti27 ( 60Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti27 ( 60Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera Nhiệt Fluke Ti25 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti25 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: 136,100,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti10 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti10 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera Nhiệt Fluke Ti95

Camera Nhiệt Fluke Ti95

Thương hiệu: fluke
Giá: 45,551,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti90

Camera Nhiệt Fluke Ti90

Thương hiệu: fluke
Giá: 34,164,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti27

Camera Nhiệt Fluke Ti27

Thương hiệu: fluke
Giá: 151,626,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti29

Camera Nhiệt Fluke Ti29

Thương hiệu: fluke
Giá: 166,262,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti300

Camera Nhiệt Fluke Ti300

Thương hiệu: fluke
Giá: 157,433,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke TiR125

Camera Nhiệt Fluke TiR125

Thương hiệu: fluke
Giá: 126,100,000 VNĐ
Camera nhiệt độ Fluke Ti50FT-20 (-20 °C to +350 °C)

Camera nhiệt độ Fluke Ti50FT-20 (-20 °C to +350 °C)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/camera-nhiet/fluke,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111