CÂN BÀN

Cân bàn điện tử CAS DB-1H (60kg/20g)

Cân bàn điện tử CAS DB-1H (60kg/20g)

Thương hiệu: cas
Giá: 6,063,000 VNĐ
Cân bàn điện tử CAS DB-II DB-II (LCD,60kg/20g)

Cân bàn điện tử CAS DB-II DB-II (LCD,60kg/20g)

Thương hiệu: cas
Giá: 7,755,000 VNĐ
Cân bàn điện tử CAS DB-II (LCD,30kg/10g)

Cân bàn điện tử CAS DB-II (LCD,30kg/10g)

Thương hiệu: cas
Giá: 7,167,500 VNĐ
Cân bàn điện tử CAS AC (50kg/10g)

Cân bàn điện tử CAS AC (50kg/10g)

Thương hiệu: cas
Giá: 9,917,000 VNĐ
Cân  bàn điện tử CAS BW-1N (150kg,50g)

Cân bàn điện tử CAS BW-1N (150kg,50g)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân  bàn điện tử CAS BW-1N (60kg,20g)

Cân bàn điện tử CAS BW-1N (60kg,20g)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân  bàn điện tử CAS BW-1N (30kg,10g)

Cân bàn điện tử CAS BW-1N (30kg,10g)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân bàn điện tử CAS AC (100kg/20g)

Cân bàn điện tử CAS AC (100kg/20g)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân bàn Ohaus D23P150EL (150kg/20g)

Cân bàn Ohaus D23P150EL (150kg/20g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: Liên hệ
Cân bàn Ohaus D23P300EX (300kg/50g)

Cân bàn Ohaus D23P300EX (300kg/50g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: Liên hệ
Cân  bàn điện tử CAS BW-1N (15kg,5g)

Cân bàn điện tử CAS BW-1N (15kg,5g)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân  bàn điện tử CAS BW-1N (6kg,2g)

Cân bàn điện tử CAS BW-1N (6kg,2g)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/can-ban,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111