HOME » MIN » Cân điện tử kỹ thuật (232) 187

CÂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT

Cân điện tử KERN EMB 500-1 (500g/0,1g)

Cân điện tử KERN EMB 500-1 (500g/0,1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,633,501 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 5.2K1 (5200g/1g)

Cân điện tử KERN EMB 5.2K1 (5200g/1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,782,001 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP2001 (200g,100mg),

Cân điện tử YOKE YP2001 (200g,100mg),

Thương hiệu: yoke
Giá: 1,880,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP8001 (800g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP8001 (800g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,115,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP6001 (600g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP6001 (600g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,115,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP4001 (400g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP4001 (400g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,115,000 VNĐ
Cân điện tử KERN EMS 12K1 (12000g/1g)

Cân điện tử KERN EMS 12K1 (12000g/1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 1,930,501 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP2002 (200g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP2002 (200g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,350,000 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 1200-1 (1200g/0,1g)

Cân điện tử KERN EMB 1200-1 (1200g/0,1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,316,601 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP10001 (1000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP10001 (1000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,350,000 VNĐ
Cân điện tử KERN FOB 500-1S (0.5kg/0.1g)

Cân điện tử KERN FOB 500-1S (0.5kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 2,346,301 VNĐ
Cân điện tử 2 màn hình CAS SW-1D (10kg/5g)

Cân điện tử 2 màn hình CAS SW-1D (10kg/5g)

Thương hiệu: cas
Giá: 2,209,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP4002 (400g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP4002 (400g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,585,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP40001 (4000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP40001 (4000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 3,760,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP3002 (300g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP3002 (300g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,585,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP20002 (2000g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP20002 (2000g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 4,230,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP10002 (1000g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP10002 (1000g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 3,525,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP30001 (3000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP30001 (3000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 3,290,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP20001 (2000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP20001 (2000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,820,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP50001 (5000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP50001 (5000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 3,760,000 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 200-2 (200g/0,01g)

Cân điện tử KERN EMB 200-2 (200g/0,01g)

Thương hiệu: kern
Giá: 3,712,502 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP6002 (600g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP6002 (600g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 3,055,000 VNĐ
Cân điện tử KERN FOB 0.5K-4NS (0.5kg/0.1g)

Cân điện tử KERN FOB 0.5K-4NS (0.5kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 3,118,501 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP60001 (6000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP60001 (6000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 4,230,000 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP5002 (500g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP5002 (500g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 2,820,000 VNĐ
Cân điện tử Kern FCF 3K-4 (3kg/0.1g)

Cân điện tử Kern FCF 3K-4 (3kg/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,494,502 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 600-2 (600g/0,01g)

Cân điện tử KERN EMB 600-2 (600g/0,01g)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,752,002 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP80001 (8000g,100mg)

Cân điện tử YOKE YP80001 (8000g,100mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 4,700,000 VNĐ
Cân điện tử Ohaus SPX422 (420g/0.01g)

Cân điện tử Ohaus SPX422 (420g/0.01g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 5,560,000 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 6000-1 (6000g/0,1g)

Cân điện tử KERN EMB 6000-1 (6000g/0,1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 4,752,002 VNĐ
Cân điện tử KERN FCB 6K0.5 (5kg/0,5g)

Cân điện tử KERN FCB 6K0.5 (5kg/0,5g)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,791,502 VNĐ
Cân bàn điện tử Kern FOB 3K1 (3kg/1g)

Cân bàn điện tử Kern FOB 3K1 (3kg/1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,346,002 VNĐ
Cân điện tử Kern FOB 1.5K0.5 (1.5kg/0.5g)

Cân điện tử Kern FOB 1.5K0.5 (1.5kg/0.5g)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,197,502 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP30002 (3000g,10mg)

Cân điện tử YOKE YP30002 (3000g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 5,640,000 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 200-1SS05 (200g/0.1g)

Cân điện tử KERN EMB 200-1SS05 (200g/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,346,002 VNĐ
Cân điện tử YOKE YP100001 (10000g,0.1g)

Cân điện tử YOKE YP100001 (10000g,0.1g)

Thương hiệu: yoke
Giá: 5,875,000 VNĐ
Cân điện tử KERN EMB 100-3 (100g/0,001g)

Cân điện tử KERN EMB 100-3 (100g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 5,791,502 VNĐ
Cân điện tử Extech SC600 ( 600g, ±0.05%)

Cân điện tử Extech SC600 ( 600g, ±0.05%)

Thương hiệu: extech
Giá: 9,705,500 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/can-dien-tu-ky-thuat,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111