HOME » THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG » CÂN ĐIỆN TỬ (483)

CÂN ĐIỆN TỬ(2)

Cân phân tích YOKE FA1204C (0-120g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA1204C (0-120g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,398,450 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103 (0-100g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103 (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 16,156,250 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2204C (0-220g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2204C (0-220g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,293,650 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304 (0-300g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304 (0-300g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 21,003,125 VNĐ
Cân Phân Tích Radwag AS220R2 (220g/0.1mg)

Cân Phân Tích Radwag AS220R2 (220g/0.1mg)

Thương hiệu: radwag
Giá: 20,500,000 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX224 (220g/0.1mg)

Cân phân tích Ohaus PX224 (220g/0.1mg)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 18,980,000 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203 (0-200g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203 (0-200g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,771,875 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103C (0-100g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103C (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303 (0-300g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303 (0-300g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX224/E(220g/0.0001g)

Cân phân tích Ohaus PX224/E(220g/0.0001g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 16,090,000 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EW 220-3NM (220g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EW 220-3NM (220g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 18,414,008 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EW 420-3NM (420g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EW 420-3NM (420g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 20,493,009 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203C (0-200g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203C (0-200g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2004C (0-200g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2004C (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 16,647,400 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PR224 (220g/0.0001g, chuẩn trong)

Cân phân tích Ohaus PR224 (220g/0.0001g, chuẩn trong)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 16,670,000 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204 (0-200g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204 (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104 (0-100g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104 (0-100g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,771,875 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303C  (0-300g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303C (0-300g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 22,618,750 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EG 420-3NM (420g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EG 420-3NM (420g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 24,651,010 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EG 220-3NM (220g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EG 220-3NM (220g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 22,572,010 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104C (0-100g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104C (0-100g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 22,618,750 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN PLJ 600-3CM (600g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN PLJ 600-3CM (600g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 23,760,010 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EW 620-3NM (620g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EW 620-3NM (620g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 22,869,010 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304C (0-300g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304C (0-300g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 25,850,000 VNĐ
Cân phân tích KERN ABS 80-4N (82g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABS 80-4N (82g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 27,324,012 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204C (0-200g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204C (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 24,234,375 VNĐ
Cân phân tích Kern  ALJ 250-4A (250g/0.1g)

Cân phân tích Kern ALJ 250-4A (250g/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 31,482,013 VNĐ
Cân phân tích KERN ABS 120-4N (120g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABS 120-4N (120g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 29,700,013 VNĐ
Cân phân tích KERN ABJ 120-4NM (120g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABJ 120-4NM (120g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 31,185,013 VNĐ
Cân phân tích Kern  ALS 160-4A (160g/0.1mg)

Cân phân tích Kern ALS 160-4A (160g/0.1mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 27,621,012 VNĐ
Cân phân tích Kern  ALS 250-4A (250g/0.1mg)

Cân phân tích Kern ALS 250-4A (250g/0.1mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 29,106,012 VNĐ
Cân phân tích Kern  ALJ 250-4AM (250g/0.1mg)

Cân phân tích Kern ALJ 250-4AM (250g/0.1mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 32,373,014 VNĐ
Cân phân tích KERN ALJ 250-4AM (250g/0,0001)

Cân phân tích KERN ALJ 250-4AM (250g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 32,373,014 VNĐ
Cân phân tích KERN ABS 220-4N (220g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABS 220-4N (220g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 31,779,014 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX225D (82g/0.01mg; 220g/0.1mg)

Cân phân tích Ohaus PX225D (82g/0.01mg; 220g/0.1mg)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 51,970,000 VNĐ
Cân phân tích KERN ABT 120-5DNM (42g/0,00001, 120g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABT 120-5DNM (42g/0,00001, 120g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 59,400,025 VNĐ
Cân phân tích KERN ABT 220-5DNM (82g/0,00001;220g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABT 220-5DNM (82g/0,00001;220g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 61,182,026 VNĐ
Cân phân tích Kern  ALJ 200-5DA (82 g/0.01mg; 220 g/0.1g)

Cân phân tích Kern ALJ 200-5DA (82 g/0.01mg; 220 g/0.1g)

Thương hiệu: kern
Giá: 49,896,021 VNĐ
Cân phân tích Kern  ALJ 310-4A (310g/0.1mg)

Cân phân tích Kern ALJ 310-4A (310g/0.1mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 34,749,015 VNĐ
Cân phân tích KERN ABS 320-4N (320g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABS 320-4N (320g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 35,640,015 VNĐ
Cân phân tích KERN ABJ 320-4NM (320g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABJ 320-4NM (320g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 39,204,017 VNĐ
Cân sấy ẩm KET FD-660

Cân sấy ẩm KET FD-660

Thương hiệu: kett
Giá: Liên hệ
Cân tiểu ly Cas MWP-300H/0.005G

Cân tiểu ly Cas MWP-300H/0.005G

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân tiểu ly cas MWP -600N/0.02G

Cân tiểu ly cas MWP -600N/0.02G

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân tiểu ly Cas MWP-600H/0.01G

Cân tiểu ly Cas MWP-600H/0.01G

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân điện tử phân tích CAS XE-N (150g,0,005)

Cân điện tử phân tích CAS XE-N (150g,0,005)

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân tiểu ly Cas MWP-3000H/0.05G

Cân tiểu ly Cas MWP-3000H/0.05G

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
Cân tiểu ly cas MWP -150N/0.005G

Cân tiểu ly cas MWP -150N/0.005G

Thương hiệu: cas
Giá: Liên hệ
(0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/can-dien-tu/2,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111