CÂN PHÂN TÍCH

Sạc pin KERN GAB-A04

Sạc pin KERN GAB-A04

Thương hiệu: kern
Giá: 1,188,001 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2104B (0-210g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2104B (0-210g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 12,511,400 VNĐ
Cân phân tích YOKE JA2003N (0-200g,1mg)

Cân phân tích YOKE JA2003N (0-200g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 9,564,500 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA1204B (0-120g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA1204B (0-120g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 11,865,150 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2004B (0-200g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2004B (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 12,175,350 VNĐ
Cân phân tích YOKE JA3003N (0-300g,1mg)

Cân phân tích YOKE JA3003N (0-300g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 10,908,700 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA1004B (100g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA1004B (100g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 10,908,700 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX423 (420g/0.001g)

Cân phân tích Ohaus PX423 (420g/0.001g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 13,480,000 VNĐ
Cân Phân Tích Radwag PS510R1 (510g/0.001g)

Cân Phân Tích Radwag PS510R1 (510g/0.001g)

Thương hiệu: radwag
Giá: 11,600,000 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX223 (220g/0.001g)

Cân phân tích Ohaus PX223 (220g/0.001g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 12,930,000 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PR223/E (220g/0.001g

Cân phân tích Ohaus PR223/E (220g/0.001g

Thương hiệu: ohaus
Giá: 9,330,000 VNĐ
Cân phân tích YOKE JA1003C (0-100g,1mg)

Cân phân tích YOKE JA1003C (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 12,408,000 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA1004C (0-100g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA1004C (0-100g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,088,250 VNĐ
Cân điện tử kỹ thuật Ohaus PR4202/E (4200 g/0.01g)

Cân điện tử kỹ thuật Ohaus PR4202/E (4200 g/0.01g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 9,020,000 VNĐ
Cân phân tích YOKE JA1003N (0-100g,1mg)

Cân phân tích YOKE JA1003N (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 8,013,500 VNĐ
Cân phân tích YOKE JA5003N (0-500g,1mg)

Cân phân tích YOKE JA5003N (0-500g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,114,100 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2204B (0-220g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2204B (0-220g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,114,100 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PR224/E(220g/0.0001g)

Cân phân tích Ohaus PR224/E(220g/0.0001g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 14,440,000 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA1204C (0-120g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA1204C (0-120g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,398,450 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EW 220-3NM (220g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EW 220-3NM (220g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 18,414,008 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PR224 (220g/0.0001g, chuẩn trong)

Cân phân tích Ohaus PR224 (220g/0.0001g, chuẩn trong)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 16,670,000 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104 (0-100g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104 (0-100g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,771,875 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX224/E(220g/0.0001g)

Cân phân tích Ohaus PX224/E(220g/0.0001g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 16,090,000 VNĐ
Cân phân tích Ohaus PX224 (220g/0.1mg)

Cân phân tích Ohaus PX224 (220g/0.1mg)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 18,980,000 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203 (0-200g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203 (0-200g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,771,875 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2204C (0-220g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2204C (0-220g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,293,650 VNĐ
Cân Phân Tích Radwag AS220R2 (220g/0.1mg)

Cân Phân Tích Radwag AS220R2 (220g/0.1mg)

Thương hiệu: radwag
Giá: 20,500,000 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EW 420-3NM (420g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EW 420-3NM (420g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 20,493,009 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204 (0-200g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204 (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203C (0-200g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY203C (0-200g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303 (0-300g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303 (0-300g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân phân tích YOKE FA2004C (0-200g,0.1mg)

Cân phân tích YOKE FA2004C (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 16,647,400 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103C (0-100g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103C (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,387,500 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304 (0-300g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304 (0-300g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 21,003,125 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103 (0-100g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY103 (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 16,156,250 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN PLJ 600-3CM (600g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN PLJ 600-3CM (600g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 23,760,010 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303C (0-300g,1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY303C (0-300g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 22,618,750 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304C (0-300g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY304C (0-300g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 25,850,000 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104C (0-100g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY104C (0-100g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 22,618,750 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EG 220-3NM (220g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EG 220-3NM (220g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 22,572,010 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EW 620-3NM (620g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EW 620-3NM (620g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 22,869,010 VNĐ
Cân phân tích KERN ABS 80-4N (82g/0,0001)

Cân phân tích KERN ABS 80-4N (82g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 27,324,012 VNĐ
Cân điện tử chính xác cao KERN EG 420-3NM (420g/0,001g)

Cân điện tử chính xác cao KERN EG 420-3NM (420g/0,001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 24,651,010 VNĐ
Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204C (0-200g,0.1mg)

Cân màn hình cảm ứng YOKE SY204C (0-200g,0.1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 24,234,375 VNĐ
Cân phân tích KERN ALJ 250-4AM (250g/0,0001)

Cân phân tích KERN ALJ 250-4AM (250g/0,0001)

Thương hiệu: kern
Giá: 32,373,014 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Cân phân tích điện tử hay còn gọi là cân phòng thí nghiệm hoặc cân điện tử chính xác cao. Chúng được dùng chủ yếu trong các phòng thí nghiệm hoặc phòng nghiên cứu. Để xác định tải trọng chính xác của vật mẫu hay mẫu phân tích với độ chính xác cao lên đến 4 hoặc 5 số lẻ là 0.0001g hoặc 0.00001g.

Các loại này thường được trang bị cho các phòng nghiên cứu thí nghiệm, hoặc các phòng QA, QC của các công ty sản xuất. Chúng chủ yếu sử dụng để cân vật mẫu hoặc các hóa chất ứng dụng vào chế tạo sản xuất. Các loại cân này thường có tải trọng cân rất nhỏ tầm vài trăm miligam. Vì vậy, cần phải cân chúng cẩn thận và đầy trách nhiệm.

Cân phân tích điện tử được cấu tạo từ 3 bộ phận chủ yếu là màn hình hiển thị, bộ phận cảm nhận khối lượng và kính chắn gió. Loại cân này cần phải đặt trong phòng kín và tránh tất cả các ngoại lực tác động vào vì chúng rất nhạy, chỉ cần một hơi thở cũng có thể khiến kết quả cân thiếu chính xác.

Màn hình hiển thị:

Loại cân này thường có màn hình hiển thị loại LCD hoặc màn hình cảm ứng. Màn hình LCD kết hợp đèn nền giúp đọc kết quả cân trong tối vẫn đảm bảo rõ ràng và chi tiết. Màn hình cảm ứng với những nút chạm tay nhẹ nhàng nhưng đầy độ chính xác cao. Giúp thao tác và điều khiển dễ dàng như một chiếc điện thoại di động.

màn hình cân phân tích điện tử

Dưới màn hình sẽ bao gồm các phím cơ điều khiển. Các phím này thường có ghi chú các chức năng của chúng lên đó như phím On/Off, phím Tare hoặc Zero, Unit… Màn hình của loại cân này thường rất to, số rõ ràng và có thể hiển thị lên đến 7 chữ số. Giúp người dùng đọc kết quả thuận tiện và chính xác nhất.

Kính bảo vệ:

Kính bảo vệ được tạo thành như một căn phòng kín. Trong đó không có các tác động bên ngoài xâm nhập vào như gió, bụii, hoặc cả côn trùng. Chúng kín thật sự vì các loại cân phân tích rất nhạy. Chỉ cần một dao động nhỏ cũng khiến chúng bị lệch và khiến kết quả bị sai.

Kính trong suốt có cửa mở ra hoặc đóng lại dễ dàng.Giúp người dùng thao tác và có thể nhìn xuyên qua được trong quá trình cân. Tạo sự chi tiết và đa dạng nếu muốn điều chỉnh.

kính chắn gió cân phân tích điện tử

Cảm nhận khối lượng:

Không như các loại cân thông thường nhận khối lượng bằng cảm biến tải Loadcell.

Các loại cân phân tích điện tử thường cảm nhận khối lượng phức tạp hơn bằng hệ thống Turning Force hoặc hệ thống Uiblocks.

Các hệ thống này làm việc bằng quá trình cảm nhận rất chính xác và hầu như tuyệt đối. Vì độ chính xác của loại cân này lên đến 4 hoặc 5 số lẻ. Nên các hệ thống này sẽ đáp ứng đầy đủ về mặt sai số và chính xác cao. Sự ổn định gần như tuyệt đối và giúp phân tích mẫu chính xác nhất.

hệ thống uniblocks

Hệ thống này tương đối phức tạp và giá thành rất cao nên các loại cân phân tích sẽ có giá thành cao. Vì vậy, cần sử dụng chúng một cách rất cẩn thận. Nếu bị hỏng sẽ rất khó sửa chữa và hồi phục lại như ban đầu.

Các ứng dụng của cân phân tích:

Cân phân tích chủ yếu dùng trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra một số công ty sản xuất cũng dùng đến chúng như:

 • Công ty sản xuất thực phẩm dùng phân tích các thành phần và phụ gia thựu phẩm.
 • Công ty sản xuất các loại hóa chất, sản xuất sơn và các loại hóa mỹ phẩm
 • Phòng thí nghiệm và phòng nghiên cứu
 • Các trung tâm y tế, bệnh viện
 • Các cửa hàng trang sức hoặc trung tâm kim hoàn, đá quý
 • Phân tích vật mẫu
 • Nghiên cứu tế bào và các ứng dụng cho thí nghiệm
 • Dùng làm chuẩn cho các vật cần độ chính xác cao
 • Cân mẫu trong các nghành sản xuất bao bì, hạt nhựa
 • Thử mẫu sợi và các loại liên quan đến vải sợi

Các chức năng cân phân tích:

Chức năng chính mà cân phân tích đem lại đó chính là độ chính xác cao, giúp người dùng tin tưởng vào các kết quả trong quá trình nghiên cứu.

 • Kết nối với máy tính, máy in bằng cổng RS232
 • Sao lưu dữ liệu bằng cổng USB
 • In ra kết quả hoặc quản lý bằng phần mềm trên máy tính
 • Có các nút chuyển đổi đơn vị, phần trăm, số lượng
 • Mặt đĩa inox, chống nước tuyệt đối
 • Cân chắc chắn, chất liệu vỏ cứng cáp và bền bỉ
 • Đem lại kết quả chính xác tuyệt đối

Các dòng cân phân tích điện tử trên thị trường hiện nay

Vì các loại cân này là các sản phẩm cần độ chính xác cao và độ ổn định tuyệt đối. Nên chúng ta cần sử dụng các loại của các hãng nổi tiếng và uy tín trên thế giới như các hãng sau: OHAUS, VIBRA, AND hoặc DINI ARGEO.

Cân phân tích OHAUS:

OHAUS là hãng chuyên sản xuất các dòng cân phân tích và các máy móc, thiết bị trong phòng thí nghiệmcủa Mỹ. Độ nổi tiếng cũng như uy tín đã được khẳng định từ lâu đời. Dòng cân này là một thiết bị chính xác không thể thiếu trong phòng thí nghiệm. Chúng có các dòng cân phân tích như: Dòng OHAUS PA Series Pioneer Plus với các model sau

 • Cân phân tích OHAUS PA84 85g sai số 0.0001g
 • Cân phân tích OHAUS PA124 120g sai số 0.0001g
 • Cân phân tích OHAUS PA224 220g sai sô 0.0001g

cân phân tích điện tử hãng Ohaus

Cân phân tích AND:

AND là một hãng cân nổi tiếng của Nhật Bản. Với hành trình nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp cân điện tử hàng đầu trên thế giới. Chắc chắn sản phẩm của AND sẽ đem lại trải nghiệm thú vị và đầy tính chính xác cho người dùng. Các dòng cân phân tích của hãng AND như:

 • Dòng cân phân tích GH Series
 • Dòng cân phân tích GR Series
 • Dòng cân phân tích HR Series

Các dòng này với tải trọng cân tương đối nhỏ từ 0 đến 500g, được cấu tạo với độ chính xác rất cao từ 1 đến 0.01 mg tức từ 3 số lẻ đến 5 số lẻ. Với chất lượng bền bỉ cùng độ chính xác tuyệt đối. Sẽ rất phù hợp để trang bị một chiếc cân AND cho phòng thí nghiệm của bạn.

cân phân tích hãng AND

Cân phân tích VIBRA:

VIBRA là hãng sản xuất cân nổi tiếng tại Nhật Bản. Chuyên bên sản xuất các loại cân nhỏ có độ chính xác cao và cân phòng thí nghiệm. Hãng này với nhiều tính năng của cân vượt trội, có thể đáp ứng mọi nhu cầu người dùng về phân tích và this nghiệm. Tại hãng này, bạn sẽ tìm được hầu hết các giải pháp về chính xác cao với các dòng Series cân sau:

 • Cân phân tích Vibra LF Series
 • Cân phân tích Vibra HT Series

cân phân tích hãng vibra Japan

Hai dòng này đáp ứng đầy đủ về tải trọng cho phòng thí nghiệm từ 80g đến 220g và độ chính xác lên đến 4 số lẻ tức 0.1mg. Trong các dòng này có đa dạng mẫu mã và kích thước mà quý khách hàng có thể lựa chọn cho nhu cầu công việc của mình.

Cân phân tích DINI ARGEO:

DINI ARGEO là một hãng cân nổi tiếng theo tiêu chuẩn Châu Âu của ITALIA. DINI Argeo chuyên sản xuất rất nhiều các loại cân điện tử như các loại cân công nghiệp, cân tải trọng cao và đặc biệt là các loại cân phân tích với các dòng cân sau:

 • Cân phân tích DINI Argeo GAT-N Series
 • Cân phân tích DINI Argeo ALP Series
 • Cân phân tích DINI Argeo GAL Series

cân phân tích hãng DINI ARGEO

Với sự nổi tiếng và chất lượng bền đẹp. Cân DINI Argeo rất chuẩn cho sự lựa chọn về độ chính xác cao cũng như giải pháp khối lượng cho công ty bạn. Bạn có thể tìm được nhiều giải pháp hơn trong hãng này như cân công nghiệp, cân bàn công nghiệp, cân treo công nghiệp hay cả cân xe tải.

Cân phân tích METLERS TOLEDO:

Là hãng cân nổi tiếng của Mỹ, METLER được nhiều người biết đến và ứng dụng rộng rãi của chúng. Với thương hiệu hàng đầu và chất lượng quốc tế. Sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho bạn trong phòng thí nghiệm.

cân phân tích mettler toledo

Với độ chính xác cao của mình lên đến hàng vài miligram, các loại cân phân tích là giải pháp không thể thiếu trong quá trình thí nghiệm và nghiên cứu của cơ quan, công ty, nhà xưởng và cả phòng thí nghiệm của bạn. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng tất cả các nhu cầu của một cái cân chính xác cao cần có. Ở đây, các giải pháp của ông ty sẽ đem lại cho quý khách hàng sự an tâm, thoải mái và đầy tin tưởng khi sử dụng các sản phẩm cân phòng thí nghiệm này.

Chúng tôi với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, cùng nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong thị trường cân, chúng tôi còn sửa chữa cân phân tích, bảo trì,bảo hành và kierm định cân. Nếu quý khách hàng cần về các nhu cầu trên, hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi hoặc gửi thông tin qua hòm thư emai. Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách hàng tốt nhất và ân cần nhất về sản phẩm cân chính xác cao.

Đọc thêm

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/can-phan-tich,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111