HOME » MIN » Cân phân tích ẩm (31) 92

CÂN PHÂN TÍCH ẨM

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-10A (0-10g,10mg)

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-10A (0-10g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 14,114,100 VNĐ
Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-1 (0-100g,1mg)

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-1 (0-100g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 19,542,600 VNĐ
Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-1 (0-50g,1mg)

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-1 (0-50g,1mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,939,900 VNĐ
Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-5 (0-50g,5mg)

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-5 (0-50g,5mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 16,027,000 VNĐ
Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-10 (0-100g,10mg)

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-100A-10 (0-100g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 17,076,510 VNĐ
Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-10 (0-50g,10mg)

Cân phân tích ẩm YOKE DSH-50A-10 (0-50g,10mg)

Thương hiệu: yoke
Giá: 15,406,600 VNĐ
Cân phân tích ẩm PCE-MA 110 (0,01~110 g, 10mg, 0~100%)

Cân phân tích ẩm PCE-MA 110 (0,01~110 g, 10mg, 0~100%)

Thương hiệu: pce
Giá: 24,704,994 VNĐ
Cân phân tích ẩm PCE-MA 100 (110 g, 1mg, 0~100%)

Cân phân tích ẩm PCE-MA 100 (110 g, 1mg, 0~100%)

Thương hiệu: pce
Giá: 29,828,992 VNĐ
Cân phân tích ẩm Kern DAB 100-3 (110g; 0.001g)

Cân phân tích ẩm Kern DAB 100-3 (110g; 0.001g)

Thương hiệu: kern
Giá: 31,185,013 VNĐ
Cân xác định độ ẩm Ohaus MB90 (90 g; 0.02%)

Cân xác định độ ẩm Ohaus MB90 (90 g; 0.02%)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 36,230,000 VNĐ
Cân phân tích ẩm Ohaus MB120 (120 g)

Cân phân tích ẩm Ohaus MB120 (120 g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: 37,380,000 VNĐ
Cân sấy ẩm hồng ngoại Kett FD660

Cân sấy ẩm hồng ngoại Kett FD660

Thương hiệu: kett
Giá: 37,375,000 VNĐ
Cân phân tích ẩm Kern MLS 50-3D (50 g/ 1 mg)

Cân phân tích ẩm Kern MLS 50-3D (50 g/ 1 mg)

Thương hiệu: kern
Giá: 43,065,018 VNĐ
Cân sấy ẩm Kern DLB 160-3A 160g x 0.001g

Cân sấy ẩm Kern DLB 160-3A 160g x 0.001g

Thương hiệu: kern
Giá: 34,749,015 VNĐ
Cân xác định độ ẩm AXIS AGS50 (50g/0.001g)

Cân xác định độ ẩm AXIS AGS50 (50g/0.001g)

Thương hiệu: axis
Giá: Liên hệ
Cân xác định độ ẩm AXIS ATS60 (60g/0.001)

Cân xác định độ ẩm AXIS ATS60 (60g/0.001)

Thương hiệu: axis
Giá: Liên hệ
Cân phân tích ẩm AND MF-50 (51g x 0.002g / 0.05%)

Cân phân tích ẩm AND MF-50 (51g x 0.002g / 0.05%)

Thương hiệu: and
Giá: Liên hệ
Cân phân tích ẩm AND ML-50 (51g x 0.005g / 0.1%)

Cân phân tích ẩm AND ML-50 (51g x 0.005g / 0.1%)

Thương hiệu: and
Giá: Liên hệ
Cân xác định độ ẩm AXIS AGS100 (100g/0.001g)

Cân xác định độ ẩm AXIS AGS100 (100g/0.001g)

Thương hiệu: axis
Giá: Liên hệ
Cân sấy ẩm Mettler Toledo HE73 (71g, 1mg)

Cân sấy ẩm Mettler Toledo HE73 (71g, 1mg)

Thương hiệu: mettler-toledo
Giá: Liên hệ
Cân sấy ẩm Mettler Toledo HC103/01 (101g/1mg)

Cân sấy ẩm Mettler Toledo HC103/01 (101g/1mg)

Thương hiệu: mettler-toledo
Giá: Liên hệ
Cân sấy ẩm điện tử Ohaus MB25, 110g/0.005

Cân sấy ẩm điện tử Ohaus MB25, 110g/0.005

Thương hiệu: ohaus
Giá: Liên hệ
Cân xác định độ ẩm AXIS ATS120 (120g/0.001g)

Cân xác định độ ẩm AXIS ATS120 (120g/0.001g)

Thương hiệu: axis
Giá: Liên hệ
Máy phân tích độ ẩm Labstac NM114

Máy phân tích độ ẩm Labstac NM114

Thương hiệu: aralab
Giá: Liên hệ
Cân sấy ẩm Ohaus MB27 (90g)

Cân sấy ẩm Ohaus MB27 (90g)

Thương hiệu: ohaus
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/can-phan-tich-am,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111