HOME » MIN » Cáp có đầu cắm (Cable Assemblies) (403) 383

CÁP CÓ ĐẦU CẮM (CABLE ASSEMBLIES)

Cáp RF Gwinstek GTL-303 (600 mm)

Cáp RF Gwinstek GTL-303 (600 mm)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 846,000 VNĐ
Cáp RF Gwinstek GTL-304 (280 mm)

Cáp RF Gwinstek GTL-304 (280 mm)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 846,000 VNĐ
Dây cáp điện bọc cao su Gwinstek PSB-005

Dây cáp điện bọc cao su Gwinstek PSB-005

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 1,175,000 VNĐ
Cáp SMA Male - BNC Female Fairview FMC0238174 (RG-174 Coax; 2 GHz )

Cáp SMA Male - BNC Female Fairview FMC0238174 (RG-174 Coax; 2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - 7/16 DIN Male Fairview FMC0815240 (LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Cáp BNC Male - 7/16 DIN Male Fairview FMC0815240 (LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male - 7/16 DIN Male Fairview FMC0115240 (LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Cáp N Male - 7/16 DIN Male Fairview FMC0115240 (LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FMC0808059 (RG-59 Coax; 1 GHz )

Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FMC0808059 (RG-59 Coax; 1 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp F Male - F Female Fairview FMTC604 (FM-SF200LL75 Coax; 3 GHz )

Cáp F Male - F Female Fairview FMTC604 (FM-SF200LL75 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male - F Male Fairview FMCA1031 (Armored Test Coax; 3 GHz )

Cáp N Male - F Male Fairview FMCA1031 (Armored Test Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male - N Female Fairview  FMTC602 (FM-SF200LL75 Coax; 3 GHz )

Cáp N Male - N Female Fairview FMTC602 (FM-SF200LL75 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Female - BNC Female Fairview FMC3838315 (RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp BNC Female - BNC Female Fairview FMC3838315 (RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp MCX Plug - BNC Female Fairview FMC0738315 (RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp MCX Plug - BNC Female Fairview FMC0738315 (RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp MMCX Plug - BNC Female Fairview FMC0938315LF (RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp MMCX Plug - BNC Female Fairview FMC0938315LF (RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp RA MMCX Plug - BNC Female Fairview FMC1938315 (RG-316 Coax; 1 GHz )

Cáp RA MMCX Plug - BNC Female Fairview FMC1938315 (RG-316 Coax; 1 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp SMA Male - BNC Female Fairview FMC0438315LF (RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp SMA Male - BNC Female Fairview FMC0438315LF (RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FMC0808240 (LMR-240  Coax; 1.5 GHz )

Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FMC0808240 (LMR-240 Coax; 1.5 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FMC0808405 ( LMR-400-UF Coax; 2.5 GHz )

Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FMC0808405 ( LMR-400-UF Coax; 2.5 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FFMC0808058 ( RG-58 Coax; 3 GHz )

Cáp BNC Male - BNC Male Fairview FFMC0808058 ( RG-58 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - MMCX Plug Fairview FMC0809315 ( RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp BNC Male - MMCX Plug Fairview FMC0809315 ( RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male - BNC Male Fairview FMC0108315LF ( RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp N Male - BNC Male Fairview FMC0108315LF ( RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male - BNC Male Fairview FMC0108058LF ( RG-58 Coax; 1 GHz )

Cáp N Male - BNC Male Fairview FMC0108058LF ( RG-58 Coax; 1 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male - RA N Male Fairview FMC0142405 (LMR-400-UF Coax; 6 GHz )

Cáp N Male - RA N Male Fairview FMC0142405 (LMR-400-UF Coax; 6 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - RA MCX Plug Fairview FMC0817315 ( RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp BNC Male - RA MCX Plug Fairview FMC0817315 ( RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp BNC Male - RA QMA Male Fairview FMC0823240 ( LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Cáp BNC Male - RA QMA Male Fairview FMC0823240 ( LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
CÁP Dữ liệu đầu ra INSIZE 7305

CÁP Dữ liệu đầu ra INSIZE 7305

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Cáp RF GW intek GTL-302 (300mm)

Cáp RF GW intek GTL-302 (300mm)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: Liên hệ
Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108240 (LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108240 (LMR-240 Coax; 2.5 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108405 (LMR-400-UF Coax; 3 GHz )

Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108405 (LMR-400-UF Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108315 (RG-316 Coax; 3 GHz )

Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108315 (RG-316 Coax; 3 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male sang BNC Male Fairview  FMC0108058 (RG-58 Coax; 1 GHz )

Cáp N Male sang BNC Male Fairview FMC0108058 (RG-58 Coax; 1 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Female Bulkhead - N Male Fairview FMCA1050 (FM141FLEX Coax; 18 GHz )

Cáp N Female Bulkhead - N Male Fairview FMCA1050 (FM141FLEX Coax; 18 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp N Male sang N Female Fairview FMC0111315 (FM141FLEX Coax; 2 GHz )

Cáp N Male sang N Female Fairview FMC0111315 (FM141FLEX Coax; 2 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp 2.92mm Male - 1.85mm Male  Fairview FMC2930988 (RG405 Coax; 40 GHz )

Cáp 2.92mm Male - 1.85mm Male Fairview FMC2930988 (RG405 Coax; 40 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp 2.92mm Male - 2.92mm Male  Fairview FMC2929085 (FM-F086HP Coax; 40 GHz )

Cáp 2.92mm Male - 2.92mm Male Fairview FMC2929085 (FM-F086HP Coax; 40 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp 2.92mm Male - 2.92mm Male  Fairview FMC2929946 (M102FLEX Coax; 40 GHz )

Cáp 2.92mm Male - 2.92mm Male Fairview FMC2929946 (M102FLEX Coax; 40 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
Cáp 2.4mm Male - 2.4mm Female  Fairview FM40VNA005 (VNA Test Coax; 40 GHz )

Cáp 2.4mm Male - 2.4mm Female Fairview FM40VNA005 (VNA Test Coax; 40 GHz )

Thương hiệu: fairviewmicrowave
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/cap-co-dau-cam-cable-assemblies,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111