HOME » MIN » Chân đế từ - Đế panme (58) 128

CHÂN ĐẾ TỪ - ĐẾ PANME

Đế Panme Metrology MS-9000H (0-300mm,25 mm)

Đế Panme Metrology MS-9000H (0-300mm,25 mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 125 VNĐ
Đế Panme Metrology MS-9000N (0-100mm,18 mm)

Đế Panme Metrology MS-9000N (0-100mm,18 mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 32 VNĐ
Đế Từ Tính INSIZE 6200-60(60kgf,Ø8mm,Ø4mm,3/8

Đế Từ Tính INSIZE 6200-60(60kgf,Ø8mm,Ø4mm,3/8

Thương hiệu: insize
Giá: 470,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-NF80K (80kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-NF80K (80kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 493,500 VNĐ
Đế Panme Metrology MS-9000S (0-50mm,15 mm)

Đế Panme Metrology MS-9000S (0-50mm,15 mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 493,500 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-N80K (80kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-N80K (80kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 423,000 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-120

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-120

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 487,500 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-120A

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-120A

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 487,500 VNĐ
Đế kẹp panme INSIZE, 6300

Đế kẹp panme INSIZE, 6300

Thương hiệu: insize
Giá: 564,000 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-90

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-90

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 487,500 VNĐ
Đế từ Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm, ø9.53mm)

Đế từ Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 660,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-SU30K (30kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-SU30K (30kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 634,500 VNĐ
Đế từ tính INSIZE, 6201-60...

Đế từ tính INSIZE, 6201-60...

Thương hiệu: insize
Giá: 446,500 VNĐ
Đế kẹp panme INSIZE, 6301

Đế kẹp panme INSIZE, 6301

Thương hiệu: insize
Giá: 423,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-MU80K (80kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-MU80K (80kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 752,000 VNĐ
Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 710,000 VNĐ
Đế từ Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm, ø9.53mm)

Đế từ Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 710,000 VNĐ
Đế từ INSIZE 6208-80A

Đế từ INSIZE 6208-80A

Thương hiệu: insize
Giá: 1,003,920 VNĐ
Đế Từ Tính INSIZE 6202-100(100kgf,Ø8mm,Ø4mm,3/8

Đế Từ Tính INSIZE 6202-100(100kgf,Ø8mm,Ø4mm,3/8

Thương hiệu: insize
Giá: 1,104,500 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-MU250L (80kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-MU250L (80kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,316,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-SF80K (80kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-SF80K (80kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,316,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-SU50K (50kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-SU50K (50kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,245,500 VNĐ
Đế từ Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm)

Đế từ Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,580,000 VNĐ
Đế từ loại nhỏ Insize 6224-40

Đế từ loại nhỏ Insize 6224-40

Thương hiệu: insize
Giá: 1,833,000 VNĐ
Đế từ thủy lực Moore & Wright MW485-01

Đế từ thủy lực Moore & Wright MW485-01

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 1,572,000 VNĐ
Đế từ khối V -  INSIZE , 6890-702...

Đế từ khối V - INSIZE , 6890-702...

Thương hiệu: insize
Giá: 1,527,500 VNĐ
Đế Từ INSIZE 6210-81(80kgf,Ø8mm)

Đế Từ INSIZE 6210-81(80kgf,Ø8mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,903,500 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-S145

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-S145

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 1,850,000 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-S200

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-S200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 2,000,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Metrology MS-HU345L (80kg)

Đế từ đồng hồ so Metrology MS-HU345L (80kg)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,950,500 VNĐ
Khối V INSIZE 6896-10 (25x20x20mm)

Khối V INSIZE 6896-10 (25x20x20mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,256,000 VNĐ
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm, ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 4,330,000 VNĐ
Đế Từ INSIZE 6210-100(100kgf,Ø8mm)

Đế Từ INSIZE 6210-100(100kgf,Ø8mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,984,500 VNĐ
Khối V INSIZE 6896-12 (80x63x63mm )

Khối V INSIZE 6896-12 (80x63x63mm )

Thương hiệu: insize
Giá: 3,877,500 VNĐ
Khối V INSIZE 6896-11 (50x40x40mm )

Khối V INSIZE 6896-11 (50x40x40mm )

Thương hiệu: insize
Giá: 2,820,000 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-C145

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-C145

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 3,700,000 VNĐ
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-330-30 (0-25mm/0-1)

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-330-30 (0-25mm/0-1")

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 3,490,000 VNĐ
Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-S300

Khuôn hàn nam châm NIIGATA SEIKI MGW-S300

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 4,412,500 VNĐ
Khối V từ tính Insize 6889-22 (5 - 65mm/100kgf)

Khối V từ tính Insize 6889-22 (5 - 65mm/100kgf)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,462,500 VNĐ
Khối V từ tính Insize 6889-33 (5 - 70mm/125kgf)

Khối V từ tính Insize 6889-33 (5 - 70mm/125kgf)

Thương hiệu: insize
Giá: 11,186,000 VNĐ
Đế từ hình chữ nhật Insize 6898-100 (100 kgf)

Đế từ hình chữ nhật Insize 6898-100 (100 kgf)

Thương hiệu: insize
Giá: 10,598,500 VNĐ
Khối V có con lăn INSIZE 6888-2 (150x80x100mm)

Khối V có con lăn INSIZE 6888-2 (150x80x100mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 10,175,500 VNĐ
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo  215-156-10 (250mm/ø6mm, ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10 (250mm/ø6mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 12,400,000 VNĐ
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm, ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 10,010,000 VNĐ
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm, ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm, ø9.53mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 8,100,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/chan-de-tu-de-panme,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111