HOME » MIN » Chêm cơ khí (14) 34

CHÊM CƠ KHÍ

Miếng chêm Bega Betex 75-070 BV (75X75X0.70mm)

Miếng chêm Bega Betex 75-070 BV (75X75X0.70mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 90,000 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 75-200 BX (75X75X2.00mm)

Miếng chêm Bega Betex 75-200 BX (75X75X2.00mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 160,000 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 75-005 BN (75X75X0.05mm)

Miếng chêm Bega Betex 75-005 BN (75X75X0.05mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 58,110 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 50-200 AX (50X50X2.00 mm)

Miếng chêm Bega Betex 50-200 AX (50X50X2.00 mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 101,790 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 50-010 AP (50X50X0.10 mm)

Miếng chêm Bega Betex 50-010 AP (50X50X0.10 mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 54,210 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 50-005 AN (50X50X0.05 mm)

Miếng chêm Bega Betex 50-005 AN (50X50X0.05 mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 50,310 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 50-020 AR (50X50X0.20 mm)

Miếng chêm Bega Betex 50-020 AR (50X50X0.20 mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 54,210 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 50-100 AW (50X50X1.00 mm)

Miếng chêm Bega Betex 50-100 AW (50X50X1.00 mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 65,520 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 100-025CS (100X100X0.25mm)

Miếng chêm Bega Betex 100-025CS (100X100X0.25mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 82,800 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 100-100 CW (100X100X1.00mm)

Miếng chêm Bega Betex 100-100 CW (100X100X1.00mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 126,000 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 100-070 CV (100X100X0.70mm)

Miếng chêm Bega Betex 100-070 CV (100X100X0.70mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 126,000 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 100-200 Cx  (100X100X2.00mm)

Miếng chêm Bega Betex 100-200 Cx (100X100X2.00mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 211,400 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 75-300 By (75X75X3.00mm)

Miếng chêm Bega Betex 75-300 By (75X75X3.00mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 265,000 VNĐ
Miếng chêm Bega Betex 100-300 Cy (100X100X3.00mm)

Miếng chêm Bega Betex 100-300 Cy (100X100X3.00mm)

Thương hiệu: bega
Giá: 355,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/chem-co-khi,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111