HOME » MIN » Cờ lê điều chỉnh lực xiết (115) 202

CỜ LÊ ĐIỀU CHỈNH LỰC XIẾT

Cờ lê vòng miệng hệ mét 200mm Yato YT-2072

Cờ lê vòng miệng hệ mét 200mm Yato YT-2072

Thương hiệu: yato
Giá: 138,000 VNĐ
Cần xiết lực 1/2 Yato YT-1241 (L=360mm)

Cần xiết lực 1/2" Yato YT-1241 (L=360mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 195,000 VNĐ
Cần xiết lực 1/2 Yato YT-1242 (L=457mm)

Cần xiết lực 1/2" Yato YT-1242 (L=457mm)

Thương hiệu: yato
Giá: 233,000 VNĐ
Cần xiết lực nhanh 3/8 Yato YT-0308

Cần xiết lực nhanh 3/8" Yato YT-0308

Thương hiệu: yato
Giá: 360,000 VNĐ
Cần xiết lực nhanh 1/2 Yato YT-0295

Cần xiết lực nhanh 1/2" Yato YT-0295

Thương hiệu: yato
Giá: 414,000 VNĐ
Cần xiết lực lắc léo có chốt 1/2 Yato YT-0327

Cần xiết lực lắc léo có chốt 1/2" Yato YT-0327

Thương hiệu: yato
Giá: 540,000 VNĐ
Cần xiết lực nhanh 3/8 Yato YT-0314

Cần xiết lực nhanh 3/8" Yato YT-0314

Thương hiệu: yato
Giá: 323,000 VNĐ
Cần xiết lực 3/8 Yato YT-0294

Cần xiết lực 3/8" Yato YT-0294

Thương hiệu: yato
Giá: 319,000 VNĐ
Cần xiết lực 1/2 Yato YT-0315

Cần xiết lực 1/2" Yato YT-0315

Thương hiệu: yato
Giá: 419,000 VNĐ
Cần xiết lực nhanh 1/2 Yato YT-0309

Cần xiết lực nhanh 1/2" Yato YT-0309

Thương hiệu: yato
Giá: 444,000 VNĐ
Cần xiết lực 1/2 Yato YT-0321

Cần xiết lực 1/2" Yato YT-0321

Thương hiệu: yato
Giá: 500,000 VNĐ
Cần xiết lực nhanh 1/2 Yato YT-0292

Cần xiết lực nhanh 1/2" Yato YT-0292

Thương hiệu: yato
Giá: 406,000 VNĐ
Cần xiết lực 1/2 Yato YT-07293

Cần xiết lực 1/2" Yato YT-07293

Thương hiệu: yato
Giá: 295,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM100 (20-100 N.m, 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM100 (20-100 N.m, 1/2 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,799,865 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM60 (10-60 N.m, 3/8 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM60 (10-60 N.m, 3/8 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,736,180 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-7WM68 (12 - 68 N.m, 3/8 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-7WM68 (12 - 68 N.m, 3/8 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,880,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM30 (6-30 N.m, 3/8 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM30 (6-30 N.m, 3/8 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,698,815 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-7WM135 (25 - 135 N.m, 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-7WM135 (25 - 135 N.m, 1/2 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,350,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM60 (10 - 60 N.m, 3/8 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM60 (10 - 60 N.m, 3/8 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,303,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM335 (65-335 N.m, 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-9WM335 (65-335 N.m, 1/2 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,420,000 VNĐ
Cờ lê điều chỉnh lực xiết  1/2 inch Stanley STMT73590-8

Cờ lê điều chỉnh lực xiết 1/2 inch Stanley STMT73590-8

Thương hiệu: stanley
Giá: 2,315,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Britool EVT1200A (25 - 135 N.m / 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Britool EVT1200A (25 - 135 N.m / 1/2 inch)

Thương hiệu: britool
Giá: 3,470,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM100 (20 - 100 N.m, 3/8 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM100 (20 - 100 N.m, 3/8 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,679,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-7WM330 (70 - 330 N.m, 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-7WM330 (70 - 330 N.m, 1/2 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,980,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM340 (60 - 340 N.m, 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM340 (60 - 340 N.m, 1/2 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,914,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Britool AVT100A (2.5 - 11 N.m / 3/8 inch)

Cờ lê đặt lực Britool AVT100A (2.5 - 11 N.m / 3/8 inch)

Thương hiệu: britool
Giá: 3,480,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Britool EVT2000A (50 - 225 N.m / 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Britool EVT2000A (50 - 225 N.m / 1/2 inch)

Thương hiệu: britool
Giá: 3,780,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM200 (40 - 200 N.m, 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Insize IST-2WM200 (40 - 200 N.m, 1/2 inch)

Thương hiệu: insize
Giá: 2,773,000 VNĐ
Cờ lê đặt lực Britool EVT600A (12 - 68 N.m / 1/2 inch)

Cờ lê đặt lực Britool EVT600A (12 - 68 N.m / 1/2 inch)

Thương hiệu: britool
Giá: 3,970,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/co-le-dieu-chinh-luc-xiet,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111