CONTACTOR

Contactor 3P LS, MC-9b, 9A, 1NO + 1NC

Contactor 3P LS, MC-9b, 9A, 1NO + 1NC

Thương hiệu: ls
Giá: 223,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-12a, 12A, 1NO

Contactor 3P LS, MC-12a, 12A, 1NO

Thương hiệu: ls
Giá: 240,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-9a, 9A, 1NO

Contactor 3P LS, MC-9a, 9A, 1NO

Thương hiệu: ls
Giá: 201,000 VNĐ
Contactor Siemens AC-3 3RT1016-1AF01 (4KW/400V, Coil 220V)

Contactor Siemens AC-3 3RT1016-1AF01 (4KW/400V, Coil 220V)

Thương hiệu: siemens
Giá: 470,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-32a, 32A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-32a, 32A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 685,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-18b, 18A, 1NO + 1NC

Contactor 3P LS, MC-18b, 18A, 1NO + 1NC

Thương hiệu: ls
Giá: 400,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-50a, 50A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-50a, 50A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 868,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-40a, 40A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-40a, 40A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 760,000 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-75a, 75A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-75a, 75A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 1,122,000 VNĐ
Contactor Siemens 3RT10 35-1AP00, 40A, AC3 - 18.5KW/400V

Contactor Siemens 3RT10 35-1AP00, 40A, AC3 - 18.5KW/400V

Thương hiệu: siemens
Giá: 1,245,500 VNĐ
Rơle nhiệt Schneider LRD365, 48…65A

Rơle nhiệt Schneider LRD365, 48…65A

Thương hiệu: schneider
Giá: 1,433,500 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-150a, 150A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-150a, 150A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 2,767,600 VNĐ
Contactor Siemens 3RT10 46-1AP00, 95A, AC3 - 45KW/400V

Contactor Siemens 3RT10 46-1AP00, 95A, AC3 - 45KW/400V

Thương hiệu: siemens
Giá: 3,736,500 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-265a, 265A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-265a, 265A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 5,759,600 VNĐ
Contactor 3P  LS, MC-400a, 400A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-400a, 400A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 7,143,400 VNĐ
Contactor 3P LS, MC-500a, 500A, 2NO + 2NC

Contactor 3P LS, MC-500a, 500A, 2NO + 2NC

Thương hiệu: ls
Giá: 14,212,000 VNĐ
Contactor 3P Siemens 3RT1055-6AP36 (75KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1055-6AP36 (75KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P  Siemens 3RT1026-1BB44 (11 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1026-1BB44 (11 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1026-1AK60 (11 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1026-1AK60 (11 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1026-1AC20 (11 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1026-1AC20 (11 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor Siemens 3RT1076-6AM36, 500A, AC3 - 250KW/400V

Contactor Siemens 3RT1076-6AM36, 500A, AC3 - 250KW/400V

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1054-1AF36 (55KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1054-1AF36 (55KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1054-1NB36 (55KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1054-1NB36 (55KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1054-6AP36 (55KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1054-6AP36 (55KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1055-6AF36 (75KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1055-6AF36 (75KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor Siemens 3RT2016-1AP01

Contactor Siemens 3RT2016-1AP01

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1055-6AB36 (75KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1055-6AB36 (75KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor Siemens 3RT2026-1AP00

Contactor Siemens 3RT2026-1AP00

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor Siemens 3RT2038-1AP00

Contactor Siemens 3RT2038-1AP00

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1034-1AP60 (15KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1034-1AP60 (15KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor Siemens 3RT1075-6AM36, 400A, AC3 - 200KW/400V

Contactor Siemens 3RT1075-6AM36, 400A, AC3 - 200KW/400V

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1035-1AP60 (18.5 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1035-1AP60 (18.5 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1064-6AF36 (110KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1064-6AF36 (110KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1026-3AB00 (11 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1026-3AB00 (11 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1065-6AP36 (132KW/400V)

Contactor 3P Siemens 3RT1065-6AP36 (132KW/400V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1046-1AP64 (45 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1046-1AP64 (45 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1046-1BB44 (45 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1046-1BB44 (45 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1046-1BB40 (45 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1046-1BB40 (45 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1046-1AP60 (45 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1046-1AP60 (45 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1045-1AP64 (37 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1045-1AP64 (37 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1045-1BB44 (37 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1045-1BB44 (37 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1024-1BB44 (5.5 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1024-1BB44 (5.5 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1024-1BB40 (5.5 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1024-1BB40 (5.5 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1024-1AP64 (5.5 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1024-1AP64 (5.5 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1024-1AP60 (5.5 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1024-1AP60 (5.5 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Contactor 3P Siemens 3RT1024-1AF00 (5.5 KW/400 V)

Contactor 3P Siemens 3RT1024-1AF00 (5.5 KW/400 V)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/contactor,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111