x Đóng
HOME » Thiết bị chân không » Dầu Chân Không ELMO RIETSCHLE (1) 24,483

Dầu Chân Không ELMO RIETSCHLE

Dầu Chân Không ELMO RIETSCHLE MULTI-LUBE 100

Dầu Chân Không ELMO RIETSCHLE MULTI-LUBE 100

Thương hiệu: elmo-rietschle
Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Elomo Rietschle là hãng sản xuất bơm hút chân không nổi tiếng của Đức. Các loại dầu chân không sử dụng thường xuyên sử dụng là Multi-lube 100. Dưới đây là các mã dầu bơm chân không khác của hãng.

Oils Order No. 0.35 l Order No. 0.5 l Order No. 1 l Order No. 5 l Type
MULTI-LOBE 32 720155 Mineral Oil
MULTI-LOBE 46 720173 720156 720150
MULTI-LOBE 68
MULTI-LOBE 100 750212 750209
MULTI-LOBE 320 750050
SUPER-LUBE 46 720157 720149 Synthetic Oil
SUPER-LUBE 100 720158 720146
SUPER-LUBE 320 720147
ECO-LUBE 46 767119 Food-compatible synthetic oil
ECO-LUBE 100 720148
OXY-LUBE 100 720262 Synthetic vacuum pump oil
GEAR-LUBE 150 720170 Synthetic bearing and transmission oil
ECO-GEAR-LUBE 150 720385
ZSF – Lubrcant Order No.
ESSO UNIREX N3 320574-6000
CHEVRON SRI GREASE 2 320381-6000
PETAMO GY 193 320573-6000
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.