HOME » DỤNG CỤ CẦM TAY » ĐẦU TUÝP 3/8 INCH (238)

ĐẦU TUÝP 3/8 INCH

Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 5/16- 12102

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 5/16"- 12102

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 3/8- 12103

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 3/8"- 12103

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 7/16- 12104

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 7/16"- 12104

Thương hiệu: sata
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 6mm 3/8- 12301

Đầu tuýp 6PT. 6mm 3/8"- 12301

Thương hiệu: sata
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 7mm 3/8- 12302

Đầu tuýp 6PT. 7mm 3/8"- 12302

Thương hiệu: sata
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 8mm 3/8- 12303

Đầu tuýp 6PT. 8mm 3/8"- 12303

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 9mm 3/8- 12304

Đầu tuýp 6PT. 9mm 3/8"- 12304

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 9/16- 12106

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 9/16"- 12106

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 10mm 3/8- 12305

Đầu tuýp 6PT. 10mm 3/8"- 12305

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 11mm 3/8- 12306

Đầu tuýp 6PT. 11mm 3/8"- 12306

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 12mm 3/8- 12307

Đầu tuýp 6PT. 12mm 3/8"- 12307

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 13mm 3/8- 12308

Đầu tuýp 6PT. 13mm 3/8"- 12308

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E4 - 12701

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E4 - 12701

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E5 - 12702

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E5 - 12702

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E6 - 12703

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E6 - 12703

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E7 - 12704

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E7 - 12704

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E8 - 12705

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E8 - 12705

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E10 - 12706

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E10 - 12706

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E11 - 12707

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E11 - 12707

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp hình sao 3/8 kích cỡ E12 - 12708

Đầu tuýp hình sao 3/8" kích cỡ E12 - 12708

Thương hiệu: sata
Giá: 24,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 5/8- 12107

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 5/8"- 12107

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 14mm 3/8- 12309

Đầu tuýp 6PT. 14mm 3/8"- 12309

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 15mm 3/8- 12310

Đầu tuýp 6PT. 15mm 3/8"- 12310

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 3/8 kích cỡ 11/16- 12108

Đầu tuýp 6PT. 3/8" kích cỡ 11/16"- 12108

Thương hiệu: sata
Giá: 27,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 16mm 3/8- 12311

Đầu tuýp 6PT. 16mm 3/8"- 12311

Thương hiệu: sata
Giá: 29,000 VNĐ
Đầu tuýp 6PT. 17mm 3/8- 12312

Đầu tuýp 6PT. 17mm 3/8"- 12312

Thương hiệu: sata
Giá: 29,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-10- 22101

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-10- 22101

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-15 - 22102

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-15 - 22102

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-20 - 22103

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-20 - 22103

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-25 - 22104

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-25 - 22104

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-27 - 22105

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-27 - 22105

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-30 - 22106

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-30 - 22106

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-40 - 22107

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-40 - 22107

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-45 - 22108

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-45 - 22108

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi sao 3/8 T-50 - 22109

Đầu tuýp mũi sao 3/8" T-50 - 22109

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 3mm 3/8 - 22201

Đầu tuýp mũi lục giác 3mm 3/8" - 22201

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 4mm 3/8 - 22202

Đầu tuýp mũi lục giác 4mm 3/8" - 22202

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 5mm 3/8 - 22203

Đầu tuýp mũi lục giác 5mm 3/8" - 22203

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 6mm 3/8 inch  - 22204

Đầu tuýp mũi lục giác 6mm 3/8 inch  - 22204

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 7mm 3/8 - 22205

Đầu tuýp mũi lục giác 7mm 3/8" - 22205

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 8mm 3/8 - 22206

Đầu tuýp mũi lục giác 8mm 3/8" - 22206

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi lục giác 10mm 3/8 - 22207

Đầu tuýp mũi lục giác 10mm 3/8" - 22207

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi bake #1 3/8 - 22301

Đầu tuýp mũi bake #1 3/8" - 22301

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi bake #2 3/8 - 22302

Đầu tuýp mũi bake #2 3/8" - 22302

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi bake #3 3/8 - 22303

Đầu tuýp mũi bake #3 3/8" - 22303

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi pozi #1 3/8 - 22401

Đầu tuýp mũi pozi #1 3/8" - 22401

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi pozi #2 3/8 - 22402

Đầu tuýp mũi pozi #2 3/8" - 22402

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
Đầu tuýp mũi pozi #3  3/8 inch  - 22403

Đầu tuýp mũi pozi #3  3/8 inch  - 22403

Thương hiệu: sata
Giá: 32,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN ĐẦU TUÝP 3/8 INCH GIÁ RẺ

DBK.VN chuyên cung cấp ĐẦU TUÝP 3/8 INCH với giá thấp nhất, thiết bị luôn chính hãng, đa dạng mẫu mã, dụng cụ tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn phân phối được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp trên thị trường. Mặt hàng của DBK cung cấp đều có rất đa dạng và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại đúng yêu cầu.

Tại sao lựa chọn các sản phẩm ĐẦU TUÝP 3/8 INCH tại DBK.VN:

- Giá dụng cụ ĐẦU TUÝP 3/8 INCH mà DBK Việt Nam cung cấp luôn tốt  nhất thị trường.

- Sản phẩm nhiều kiểu dáng và nhà sản xuất.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

(0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dau-tuyp-3-8-inch,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111