HOME » MIN » Đo lực - Sức căng - Sức nén (315) 289

ĐO LỰC - SỨC CĂNG - SỨC NÉN

Kẹp hàm phẳng AC 03 (5kN)

Kẹp hàm phẳng AC 03 (5kN)

Thương hiệu: sauter
Giá: 3,500,000 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FA 10 (10N/0,05 N, chỉ thị kim)

Máy đo lực SAUTER FA 10 (10N/0,05 N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: sauter
Giá: 5,670,002 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FA 20 (20N/0,1N, chỉ thị kim)

Máy đo lực SAUTER FA 20 (20N/0,1N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: sauter
Giá: 5,670,002 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FA 50 (50N/0,25N, chỉ thị kim)

Máy đo lực SAUTER FA 50 (50N/0,25N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: sauter
Giá: 5,670,002 VNĐ
Máy đo lực Insize ISF-F200 (200N/1N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-F200 (200N/1N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,640,000 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FA 500 (500N/2,5N, chỉ thị kim)

Máy đo lực SAUTER FA 500 (500N/2,5N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: sauter
Giá: 5,670,002 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FA 30 (30N, 3kg, chỉ thị kim)

Máy đo lực SAUTER FA 30 (30N, 3kg, chỉ thị kim)

Thương hiệu: sauter
Giá: 5,670,002 VNĐ
Máy đo lực Extech 475044-SD (20kg, datalogger)

Máy đo lực Extech 475044-SD (20kg, datalogger)

Thương hiệu: extech
Giá: 12,384,500 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 100 (100N/0.050N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 100 (100N/0.050N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 200 (200N/0,1N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 200 (200N/0,1N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực Extech 475055 (100kg)

Máy đo lực Extech 475055 (100kg)

Thương hiệu: extech
Giá: 13,888,500 VNĐ
Thiết bị kiểm tra lực căng Sauter TVL (500N)

Thiết bị kiểm tra lực căng Sauter TVL (500N)

Thương hiệu: sauter
Giá: 9,990,004 VNĐ
Máy đo lực  Insize ISF-DF 5A ( 5N,lưu dữ liệu)

Máy đo lực Insize ISF-DF 5A ( 5N,lưu dữ liệu)

Thương hiệu: insize
Giá: 10,340,000 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 500 (500N/0.200N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 500 (500N/0.200N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 25 (25N/0,01 N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 25 (25N/0,01 N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 10 (10N/0,005N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 10 (10N/0,005N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 50 (50N/0.020N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 50 (50N/0.020N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Máy đo lực  Insize ISF-DF 100A ( 100N,lưu dữ liệu)

Máy đo lực Insize ISF-DF 100A ( 100N,lưu dữ liệu)

Thương hiệu: insize
Giá: 10,340,000 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 5 (5N/0,001N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 5 (5N/0,001N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực PCE-CS 300-ICA (300 kg/661.39 lb)

Máy đo lực PCE-CS 300-ICA (300 kg/661.39 lb)

Thương hiệu: pce
Giá: 9,040,198 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 5 (5N/ 0.002N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 5 (5N/ 0.002N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 10 (10N/0.005N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 10 (10N/0.005N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Cảm biến lực PCE-C-R12LFC-H4 (5-50 kg)

Cảm biến lực PCE-C-R12LFC-H4 (5-50 kg)

Thương hiệu: pce
Giá: 7,692,098 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 20 (20N/0,01N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 20 (20N/0,01N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 50 (50N/0,02N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 50 (50N/0,02N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 100 (100N/0,05N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 100 (100N/0,05N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 10 (10N/0,005N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 10 (10N/0,005N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 100 (100N/0,05N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 100 (100N/0,05N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực Extech 475044 (20kg)

Máy đo lực Extech 475044 (20kg)

Thương hiệu: extech
Giá: 9,517,500 VNĐ
Máy đo lực Extech 475040 (5kg)

Máy đo lực Extech 475040 (5kg)

Thương hiệu: extech
Giá: 7,802,000 VNĐ
Thiết bị kẹp đo lực Sauter AD 0005 (100N)

Thiết bị kẹp đo lực Sauter AD 0005 (100N)

Thương hiệu: sauter
Giá: 9,450,004 VNĐ
Máy đo lực  PCE-CS 1000N-ICA (1000 kg/2200 lb ≈1 Tấn)

Máy đo lực PCE-CS 1000N-ICA (1000 kg/2200 lb ≈1 Tấn)

Thương hiệu: pce
Giá: 11,974,297 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 500 (500N/0,2 N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 500 (500N/0,2 N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 2 (2N/0,001N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 2 (2N/0,001N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH50 (50N/0,01N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH50 (50N/0,01N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực  Insize ISF-DF 20A ( 20N,lưu dữ liệu)

Máy đo lực Insize ISF-DF 20A ( 20N,lưu dữ liệu)

Thương hiệu: insize
Giá: 10,340,000 VNĐ
Cảm biến lực PCE C-R19LFC-H9 (5~500kg)

Cảm biến lực PCE C-R19LFC-H9 (5~500kg)

Thương hiệu: pce
Giá: 6,661,198 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 250 (250N/0,1N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 250 (250N/0,1N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực kéo Sauter TVP-L (500N)

Máy đo lực kéo Sauter TVP-L (500N)

Thương hiệu: sauter
Giá: 9,990,004 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 500 (500N/0,1N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 500 (500N/0,1N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 20 (25N/0.010N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 20 (25N/0.010N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Máy đo lực PCE-FM 500N (0~500 N/0~112 lbs)

Máy đo lực PCE-FM 500N (0~500 N/0~112 lbs)

Thương hiệu: pce
Giá: 8,039,798 VNĐ
Thiết bị đo lực kéo Sauter  TVP (500N)

Thiết bị đo lực kéo Sauter TVP (500N)

Thương hiệu: sauter
Giá: 8,370,004 VNĐ
Máy đo lực PCE-PTR 200N (0~200 N/0~45 lb)

Máy đo lực PCE-PTR 200N (0~200 N/0~45 lb)

Thương hiệu: pce
Giá: 10,745,147 VNĐ
Máy đo lực Sauter FL 200 (200N/0.100N, hiển thị số)

Máy đo lực Sauter FL 200 (200N/0.100N, hiển thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 13,500,006 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 1K (1000N/0,5 N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 1K (1000N/0,5 N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/do-luc-suc-cang-suc-nen,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111