HOME » MIN » Đo lực - Sức căng - Sức nén (152) 303

ĐO LỰC - SỨC CĂNG - SỨC NÉN

Máy đo lực Extech 475040 (5kg)

Máy đo lực Extech 475040 (5kg)

Thương hiệu: extech
Giá: 7,802,000 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FA 50 (50N/0,25N, chỉ thị kim)

Máy đo lực SAUTER FA 50 (50N/0,25N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: sauter
Giá: 5,670,002 VNĐ
Máy đo lực  PCE-CS 1000N-ICA (1000 kg/2200 lb ≈1 Tấn)

Máy đo lực PCE-CS 1000N-ICA (1000 kg/2200 lb ≈1 Tấn)

Thương hiệu: pce
Giá: 11,974,297 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 500 (500N/0,2 N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 500 (500N/0,2 N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 20K (20kN/10N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 20K (20kN/10N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: Liên hệ
Máy đo lực SAUTER FH50 (50N/0,01N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH50 (50N/0,01N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực căng Labthink NLW-20 (20 KN, 1% FS)

Máy đo lực căng Labthink NLW-20 (20 KN, 1% FS)

Thương hiệu: labthink
Giá: Liên hệ
Máy đo lực SAUTER FK 250 (250N/0,1N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 250 (250N/0,1N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy kiểm tra độ co film Cell Instruments FSR-01

Máy kiểm tra độ co film Cell Instruments FSR-01

Thương hiệu: cell-instruments
Giá: Liên hệ
Máy đo lực PCE-FM 50N (50N)

Máy đo lực PCE-FM 50N (50N)

Thương hiệu: pce
Giá: Liên hệ
Máy đo tải thực tế KMT KTF-20 (200kgf)

Máy đo tải thực tế KMT KTF-20 (200kgf)

Thương hiệu: kmt
Giá: Liên hệ
Thiết bị đo độ căng PCE-DDM 5WI (5000 kg / 50 kN)

Thiết bị đo độ căng PCE-DDM 5WI (5000 kg / 50 kN)

Thương hiệu: pce
Giá: 18,757,495 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 500 (500N/0,1N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 500 (500N/0,1N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 12,420,005 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FH 5K (5kN/1N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FH 5K (5kN/1N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 22,275,009 VNĐ
Máy đo lực SAUTER FK 50 (50N/0,02N, chỉ thị số)

Máy đo lực SAUTER FK 50 (50N/0,02N, chỉ thị số)

Thương hiệu: sauter
Giá: 6,750,003 VNĐ
Máy đo lực Insize ISF-100 (100N/0.5N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-100 (100N/0.5N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Máy đo lực Insize ISF-50 (50N/0.25N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-50 (50N/0.25N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Máy đo lực Insize ISF-F10 (10N/0.05N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-F10 (10N/0.05N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Máy đo lực Insize ISF-20 (20N/0.1N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-20 (20N/0.1N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Máy đo lực Insize ISF-F30 (30N/0.2N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-F30 (30N/0.2N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Máy đo lực Insize ISF-F200 (200N/1N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-F200 (200N/1N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,640,000 VNĐ
Máy đo lực Insize ISF-F300 (300N/2N chỉ thị kim)

Máy đo lực Insize ISF-F300 (300N/2N chỉ thị kim)

Thương hiệu: insize
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-10N (10N/0,1N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-10N (10N/0,1N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-20N (20N/0,2N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-20N (20N/0,2N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-30N (30N/0,25N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-30N (30N/0,25N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-50N (50N/0,5N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-50N (50N/0,5N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-100N (100N/1N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-100N (100N/1N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-200N (200N/2N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-200N (200N/2N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-300N (300N/2,5N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-300N (300N/2,5N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-500N (500N/5N, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-500N (500N/5N, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-1K (1kg/10g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-1K (1kg/10g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-2K (2kg/20g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-2K (2kg/20g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-3K (3kg/25g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-3K (3kg/25g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-5K (5kg/50g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-5K (5kg/50g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-10K (10kg/100g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-10K (10kg/100g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-20K (20kg/200g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-20K (20kg/200g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-30K (30kg/250g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-30K (30kg/250g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FS-50K (50kg/500g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FS-50K (50kg/500g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA FB-5lb (5lb/0,05lb, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA FB-5lb (5lb/0,05lb, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/do-luc-suc-cang-suc-nen/snk-keli,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111