HOME » Hướng dẫn » Đơn xin nghỉ việc 318

Đơn xin nghỉ việc

Đơn xin nghỉ việc không đơn giản chỉ trình bày những lý do muốn chấm dứt hợp đồng làm việc cùng công ty, mà còn phải thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của mình. Mời các bạn cùng tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ việc dưới đây nhé!

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc hay

Việc viết đơn xin nghỉ việc và báo trước cho sếp sẽ được sếp lẫn đồng nghiệp ấn tượng và yêu quý. Nó cũng thể hiện độ chuyên nghiệp và tính trách nhiệm của người lao động.

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

Ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …

                Trưởng phòng nhân sự

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………....

Làm việc tại bộ phận: ………………………………………………………………………………....

Tôi viết đơn này để xin nghỉ việc tại Công ty.

Lý do: Hiện tại, tôi mong muốn được tiếp tục học tập và nâng cao kiến thức bản thân cũng như giải quyết một số vấn đề của gia đình trong thời gian sắp tới. Tôi rất vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ Công ty trong việc đào tạo người thay thế vị trí của tôi trong thời gian tới.

Tôi rất tiếc khi không được đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới. Tôi rất lấy làm vinh dự và hạnh phúc khi có cơ hội làm việc tại Công ty trong thời gian vừa qua. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để giúp tôi hoàn thành công việc của mình. Tôi chân thành cảm ơn quý Công ty đã cho tôi cơ hội và tạo điều kiện cho tôi làm việc tại đây. Tôi xin chúc quý Công ty sẽ đạt được thành công lớn trong tương lai.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý Công ty, tôi rất mong quý Công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người nộp đơn                                                                                                                                 ......….

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

... , Ngày … tháng … năm ...

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Hội đồng quản trị,

                Phòng nhân sự

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………

Vị trí làm việc: ……………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi trình đơn này xin Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho tôi nghỉ việc từ ngày … tháng … năm …

Lý do xin nghỉ: Vì thời gian tới, tôi phải chuyển về quê làm việc để tiện chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ. Vì thế, tôi không thể tiếp tục làm việc tại Công ty. Rất mong quý Công ty thông cảm và chấp nhận cho đơn xin nghỉ việc này của tôi.

Tôi sẽ thực hiện bàn giao công việc của mình cho: ……. để tiếp tục công việc của tôi đang làm.

Tôi thực sự lấy làm tiếc vì không thể tiếp tục làm việc tại Công ty. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được làm việc tại Công ty trong quá khứ. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc và đồng nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tôi làm việc tốt trong thời gian qua. Tôi chân thành kính chúc quý Công ty sẽ gặt hái được những thành công lớn trong tương lai.

Mong đợi Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn!

Người nộp đơn                                                                                                                                    .…....

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Hội đồng quản trị XYZ

Tôi tên là: …….. Làm việc tại phòng ban……… Phụ trách công việc …………

Tôi viết đơn này với mong muốn Hội đồng quản trị cho tôi nghỉ việc ở Công ty.

Vì lý do: ……… Bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm….

Trong thời gian chờ đợi ban lãnh đạo có quyết định chính thức, tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình một cách nghiêm túc. Các tài liệu, giấy tờ, nội dung liên quan mà Công ty đã cung cấp cho tôi, tôi sẽ giao lại cho người quản lý là anh/chị …. Công việc hiện tại của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng bàn giao ủy quyền cho anh/chị …..

Tôi chân thành cảm ơn!

Người nộp đơn,                                                                                                                               ……..

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ngày…. tháng …. năm…

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ……………………………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này, đề nghị Ban Giám đốc cho tôi xin nghỉ việc vì lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc của Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình thật nghiêm túc. Tiến hành bàn giao, ủy quyền công việc cũng như tài sản của Công ty cho người quản lý trực tiếp của tôi là Ông/bà…………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…., ngày … tháng … năm ….

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

…., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - ……………………………………………………………………….

               - …………………………………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………….

Bộ Phận: …………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được thôi việc kể từ ngày … tháng … năm …

Lý do thôi việc: …………………………………………………………………….

Tôi thực hiện việc báo trước là ……. ngày, kể từ ngày làm đơn.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho anh/chị ……………………………..

Tôi rất hài lòng vì thời gian qua được làm việc cùng quý Công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong thời gian tôi làm việc tại đây. 

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt.

….., ngày … tháng .... năm ....

                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                       (Ghi, ký rõ họ tên)

Mẫu 6:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

…., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - ……………………………………………..

               - ……………………………………………..

Họ và tên: ……………………… Chức vụ: …………

Đơn vị: …………………………………………………

Thời gian đã làm việc tại Công ty: …………………………………..…………………..

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại: ………………..…………………………………..

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:…………………..

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày: …………………..

Ý kiến của người quản lý trực tiếp: …………………..

Ý kiến của phòng nhân sự: …………………..…………………..

Ý kiến của Giám đốc điều hành:…………………..…………………..

…, ngày … tháng … năm …

                                                                                                         Người làm đơn

                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 7:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty ………..

                - Trưởng phòng nhân sự ……….

                - Trưởng phòng …………………..

Tôi tên là: ………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………………..

Chức vụ: ……………………………….Bộ phận: ……………..

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày .... tháng … năm … với lý do:............

Tôi rất hài lòng và rất lấy làm vinh dự khi được làm việc tại Quý Công ty trong thời gian vừa qua. Hơn … năm làm việc, Quý Công ty hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi được may mắn làm việc với những đồng nghiệp thân thiện, dễ mến trong một môi trường làm việc năng động thoải mái.

Những ngày tháng làm việc tại Quý Công ty đã giúp đỡ tôi có nhiều kinh nghiệm ……………

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc cho Quý Công ty phát triển bền vững và đạt nhiều thành công hơn trong tương lai.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và phê duyệt cho tôi được phép thôi việc.

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Quý Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, tài sản, dụng cụ của Quý Công ty cho anh/chị ………………

Bộ phận: ………………

Các công việc được bàn giao: ………………….

Tôi xin cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

                                                                                                       Người làm đơn

                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

Tại sao phải viết đơn xin nghỉ việc

Nếu như khi đi xin việc, bạn viết đơn xin việc thì khi nghỉ bạn cũng nên viết đơn xin nghỉ việc. Nghỉ việc theo đúng trình tự và thủ tục, viết một đơn xin nghỉ việc hay để giữ tình cảm với cấp trên cũng như đồng nghiệp của bạn, đơn xin việc nó thể hiện trình độ và cách làm việc chuyên nghiệp của người lao động, giúp cho người lao động thuận tiện chấm dứt hợp đồng lao động nhanh chóng.

Người lao động phải thực hiện đúng theo quy định trong hợp đồng lao động đã nêu ra, việc nghỉ làm ở công ty bạn cần phải có sự đồng ý của quản lý (cấp trên) của bạn. Nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động sớm hơn, điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm cho việc mình nghỉ làm giữa chừng theo quy định trong hợp đồng lao động.

Việc viết đơn xin việc thể hiện độ chuyên nghiệp của bạn trong công việc, để công ty chuẩn bị tinh thần tuyển nhân viên mới vào thay thế chỗ bạn. Ngoài ra, bạn sẽ tạo ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp của bạn.

Để người lao động giữ được quyền lợi của mình; nghỉ việc nhưng vẫn hưởng được trợ cấp, lương, chế độ đãi ngộ của Công ty. Người lao động nghỉ việc cần có sự chấp thuận của người có thẩm quyền tại Công ty. Vì vậy, đơn xin thôi việc sẽ thay cho lời thông báo với chủ doanh nghiệp, cơ quan. Nếu không sẽ được coi bạn là người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với pháp luật và phải bồi thường một khoản tiền theo đúng quy định pháp luật.

Một số lưu ý cần nhớ khi làm đơn xin nghỉ việc

Một số lưu ý cần nhớ khi làm một đơn xin nghỉ việc, chúng ta cần cân nhắc trước khi gửi một đơn xin nghỉ việc, đơn cần có văn phong chuyên nghiệp và lịch sự, cân nhắc thời điểm nghỉ việc. Ngoài ra, cần tuân thủ theo luật lao động khi nghỉ việc để không mất quyền lợi. 

Cân nhắc việc nghỉ việc

Cân nhắc việc nghỉ làm trước khi nghỉ, việc bắt đầu một công việc mới ở môi trường mới không phải dễ dàng. Vì thế, trước khi gửi đơn xin nghỉ việc bạn cần cân nhắc những điều sau:

- Điều gì khiến bạn phải nghỉ việc? Vì môi trường công ty không phù hợp với bạn hay vì quá chán công việc hiện tại?

- Nếu là do bạn quá chán công việc, liệu rằng đến một công ty mới một môi trường mới bạn có tiếp tục chán hay không? 

- Bạn đã tìm được một công ty nào sau khi nghỉ làm ở công ty cũ chưa? Sau khi nghỉ việc thì có công việc sẵn đang chờ đón bạn hay chưa? Nếu bạn nghỉ ngang mà chưa tìm được công việc mới thì cơ hội bạn thất nghiệp rất cao.

- Bạn có chắc chắn rằng, bạn tìm được một công ty có môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ tốt như khi ở công ty cũ không?

Văn phong chuyên nghiệp và lịch sự

Khi một nhân viên muốn rời khỏi công ty, chắc hẳn bạn đã và đang chịu nhiều áp lực hay những điều tiêu cực từ sếp hoặc các đồng nghiệp trong công ty. Thế nhưng, đừng nên quá giận mà mất khôn. Dù cho là bất kỳ lý do nào đi chăng nữa thì công ty cũng là nơi cho bạn công việc, trả lương cho bạn và bạn cần có một đơn xin việc với văn phong lịch sự, không thể thiếu phần chuyên nghiệp, những lời chúc cho công ty.

Việc viết một đơn xin nghỉ việc lịch sự như vậy cũng giúp ích cho bạn, trong mắt sếp dù bạn đã nghỉ việc hay vì bất đồng trong công việc, nhưng bạn vẫn chuyên nghiệp ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, nếu lịch sự bạn có thể dễ dàng nhận được sự chấp thuận của sếp một cách thoải mái hơn, sếp sẽ đánh giá cao bạn đó.

Cân nhắc thời điểm nghỉ việc

Ngoài việc cân nhắc những lý do bản thân của bạn, bạn cần cân nhắc việc bạn nghỉ giữa chừng như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng đến công ty hay không? 

Nếu công ty đang thiếu nhân sự, công việc dồn dập mà bạn nghỉ việc giữa chừng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Vì vậy, bạn nên ở lại công ty làm thêm một thời gian, bàn giao công việc ổn thỏa, báo trước với sếp việc bạn sẽ nghỉ ít nhất là một tháng để sếp của bạn có thể sắp xếp và tuyển thêm nhân sự mới.

Tuân thủ theo hợp đồng lao động

Nếu bạn nghỉ việc đột ngột, chưa đến hạn của hợp đồng lao động sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Nếu sếp của bạn là một người khó tính có thể sẽ bắt bạn bồi thường hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo cho công ty. Vì gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. Gặp khó khăn khi đi xin việc ở công ty mới.

Vậy nên bạn cần phải tuân thủ hợp đồng lao động đã ký kết để đảm bảo quyền lợi ở 2 bên, cũng như trách nhiệm của bản thân mình.

Những việc cần làm trước khi nghỉ việc

Không chỉ rất nhiều lưu ý trước khi nghỉ việc, người lao động cần phải lưu tâm những điều sau đây trước khi gửi đơn xin nghỉ việc:

- Sử dụng hết ngày phép: việc này đảm bảo quyền lợi của bạn, mỗi người lao động sẽ được nghỉ 1-2 buổi trong một tháng tùy ở mỗi công ty có chế độ đãi ngộ khác nhau.

- Giữ bí mật

- Lưu lại hồ sơ, dự án hay công việc của bạn hiện tại đang làm: việc này giúp ích cho các bạn rất nhiều cho sau này đấy.

- Viết thư tạm biệt hoặc nhắn lời tạm biệt với sếp và đồng nghiệp: Việc này giúp bạn có thể “Dĩ hòa di quý” với sếp và đồng nghiệp cũ, giúp ích cho các bạn nếu sau này lại có cơ hội làm việc cùng nhau. Điều này cũng tạo ấn tượng tốt trong mắt sếp của bạn, nhỡ đâu sau này sếp của bạn sẽ giới thiệu bạn cho một công ty mà sếp quen biết thì sao? Rất tốt đúng không nào.

- Tránh bàn tán: tránh bàn tán công việc cũng như việc của công ty với đồng nghiệp hay người ngoài. Vì khi bàn tán về những điều tiêu cực hoặc không biết có phải nó là sự thật hay không. Thì quá mất chuyên nghiệp trong mắt sếp, nếu bàn tán cùng đồng nghiệp có thể làm bạn mất ấn tượng đối với sếp. Khi sếp không còn ấn tượng và yêu thích mình nữa thì công việc của mình sau này có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

- Dọn dẹp vệ sinh: dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc là một điều cần thiết cho bạn trước khi rời khỏi công ty. Khi bạn đến, nơi làm việc của bạn rất gọn gàng và sạch sẽ. Sếp không muốn thấy một nơi làm việc bừa bộn và dơ bẩn, sếp sẽ nghĩ những điều tiêu cực về bạn nếu bạn không dọn vệ sinh trước khi rời đi. Vậy nên, khi đi bạn cũng nên trả nó về trạng thái ban đầu bằng cách lau chùi bàn ghế, máy tính, nơi bạn làm việc, tủ bàn sao cho sạch sẽ, vứt hết rác của mình và xung quanh mình. 

- Chuẩn bị tinh thần vì công ty có thể giữ chân bạn: Có thể vì bất hòa với đồng nghiệp hay với sếp, hoặc các yếu tố khác như lương, chế độ đãi ngộ của công ty là nguyên nhân khiến bạn muốn rời khỏi công ty và tìm một môi trường mới. Tuy nhiên, nếu lúc bạn rời đi mà trên hợp đồng lao động vẫn còn hạn thì việc sếp của bạn có thể giữ chân bạn lại là điều đương nhiên, hoặc bạn là một người tài giỏi sếp không thể để cho bạn đi thì sếp sẽ ngồi lại nói chuyện và đàm phán để bạn thay đổi ý định.

Lý do xin nghỉ việc chính đáng

Một số lý do người lao động có thể nghỉ việc chính đáng:

- Ốm đau: bản thân người lao động hoặc người nhà người lao động ốm đau không ai chăm sóc, chỉ có người lao động chăm sóc trong thời gian dài.

- Năng lực không đáp ứng được nhu cầu của công việc.

- Chuyển nhà, nơi ở đến nơi cách xa chỗ làm việc.

- Người lao động không được sắp xếp công việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chế độ đãi ngộ không tốt, không có cơ hội thăng tiến, phát triển.

- Không được trả lương đủ và đúng hạn trong thời gian dài.

- Cần tập trung vào việc học để nâng cao kiến thức và trình độ.

- Thay đổi mục tiêu nghề nghiệp: sau khi làm ở công việc này người lao động cảm thấy không phù hợp và muốn thử sức mình với một lĩnh vực mới.

Những lý do nên tránh khi xin nghỉ việc

Dù trong quá trình làm việc, bạn gặp nhiều điều phiền toái,không vừa ý mình, những lý do khiến bạn nghỉ việc và không muốn tiếp tục đồng hành ở doanh nghiệp này nữa. Thì bạn cũng nên tránh những lý do sau đây để không bị mất tính chuyên nghiệp trong mắt sếp nhé:

- Do áp lực công việc, số lượng công việc lớn không đáp ứng hết được.

- Bất đồng quan điểm với sếp hay đồng nghiệp.

- Do chưa vừa ý với sếp một việc nào đó, ….

Quy trình xin nghỉ việc đúng luật

Để xin việc đúng với pháp luật Việt Nam người lao động cần thực hiện đầy đủ các bước sau:

- Nộp đơn xin nghỉ việc trước khi nghỉ theo đúng hạn quy định:

Theo Bộ Luật Lao Động 2019, người lao động phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo thời hạn như sau:

+ Ít nhất 30 ngày nếu là hợp động xác định thời hạn; Ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.

+ Ít nhất 45 ngày nếu hợp đồng lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Bàn giao công việc và tài sản: Khi đơn xin nghỉ việc của người lao động được phê duyệt, người lao động cần bàn giao công việc hiện tại của mình đang làm cho cá nhân khác trong công ty. Người lao động có trách nhiệm hướng dẫn công việc, quy trình xử lý công việc cho người kế nhiệm.

- Nhận các loại hồ sơ trợ cấp, giấy tờ từ công ty (nếu có).

Trên đây là một số mẫu đơn xin nghỉ việc cho các bạn lựa chọn. Tùy theo mỗi tính chất công việc, hay mỗi cơ quan Công ty mà bạn lựa chọn cho mình một mẫu đơn phù hợp. Để có thể thuyết phục được cấp trên phê duyệt, các bạn cần phải khéo léo và chuyên nghiệp chọn văn phong sao cho phù hợp, nghỉ việc sao cho khéo léo. Hy vọng bài viết trên đây có thể giúp cho các bạn thực hiện thành công nhé!

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/don-xin-nghi-viec.html,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111