HOME » MIN » Đồng hồ chỉ thị pha (30) 88

ĐỒNG HỒ CHỈ THỊ PHA

Thiết bị chỉ thị pha SEW 863 PR (tiếp xúc)

Thiết bị chỉ thị pha SEW 863 PR (tiếp xúc)

Thương hiệu: sew
Giá: 752,000 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị pha KYORITSU 8031

Đồng hồ chỉ thị pha KYORITSU 8031

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 1,023,500 VNĐ
Thiêt bị chỉ thị pha tiếp xúc SEW 888 PMR

Thiêt bị chỉ thị pha tiếp xúc SEW 888 PMR

Thương hiệu: sew
Giá: 963,500 VNĐ
Thiết bị chỉ thị pha ST-860 (tiếp xúc)

Thiết bị chỉ thị pha ST-860 (tiếp xúc)

Thương hiệu: sew
Giá: 1,151,500 VNĐ
Kiểm tra thứ tự pha Sanwa KS1 (600V)

Kiểm tra thứ tự pha Sanwa KS1 (600V)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 1,175,000 VNĐ
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030

Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 1,046,500 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị pha PCE-PI1

Đồng hồ chỉ thị pha PCE-PI1

Thương hiệu: pce
Giá: 1,342,000 VNĐ
Thiết bị chỉ thị pha 865PR (tiếp xúc)

Thiết bị chỉ thị pha 865PR (tiếp xúc)

Thương hiệu: sew
Giá: 1,621,500 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị pha HIOKI 3126-01

Đồng hồ chỉ thị pha HIOKI 3126-01

Thương hiệu: hioki
Giá: 1,671,117 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị pha Extech 480400

Đồng hồ chỉ thị pha Extech 480400

Thương hiệu: extech
Giá: 1,762,500 VNĐ
Thiết bị chỉ thị pha và chiều quay BK Precision 302

Thiết bị chỉ thị pha và chiều quay BK Precision 302

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 2,068,000 VNĐ
Thiết bị kiểm tra thứ tự pha HT Instruments HT82

Thiết bị kiểm tra thứ tự pha HT Instruments HT82

Thương hiệu: ht-instruments
Giá: 2,335,501 VNĐ
Thiết bị chỉ thị pha Kyoristu 8031F (600VAC/50-60Hz)

Thiết bị chỉ thị pha Kyoristu 8031F (600VAC/50-60Hz)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 2,484,000 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị pha không tiếp xúc Extech PRT200

Đồng hồ chỉ thị pha không tiếp xúc Extech PRT200

Thương hiệu: extech
Giá: 3,807,000 VNĐ
Thiết bị chỉ thị  pha Hioki PD3129

Thiết bị chỉ thị pha Hioki PD3129

Thương hiệu: hioki
Giá: 3,784,480 VNĐ
Thiết bị chỉ thị Phase Hioki PD3129-10 (cảm ứng)

Thiết bị chỉ thị Phase Hioki PD3129-10 (cảm ứng)

Thương hiệu: hioki
Giá: 3,906,217 VNĐ
Thiết bị kiểm tra chỉ thị pha Chauvin Arnoux C.A 6608 (P01191304)

Thiết bị kiểm tra chỉ thị pha Chauvin Arnoux C.A 6608 (P01191304)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 3,969,002 VNĐ
Đo thứ tự pha Fluke 9040

Đo thứ tự pha Fluke 9040

Thương hiệu: fluke
Giá: 7,097,000 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị Phase Hioki PD3259

Đồng hồ chỉ thị Phase Hioki PD3259

Thương hiệu: hioki
Giá: 17,329,837 VNĐ
Máy đo pha Wuhan SMG3000 (3 pha)

Máy đo pha Wuhan SMG3000 (3 pha)

Thương hiệu: wuhan
Giá: Liên hệ
Kìm so pha Wuhan SMG2000B (2 kẹp)

Kìm so pha Wuhan SMG2000B (2 kẹp)

Thương hiệu: wuhan
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-chi-thi-pha,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111