HOME » DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC » Đồng hồ đo áp suất chuẩn R-D-INSTRUMENT-SERVICES (48) 1,067

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CHUẨN R&D INSTRUMENT SERVICES CHÍNH HÃNG

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 250 (0~250mmH2O ; 0.15%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 250 (0~250mmH2O ; 0.15%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,403,000 VNĐ
Áp kế chuẩn chuẩn áp suất R&D Instrument APC 2 (2 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn chuẩn áp suất R&D Instrument APC 2 (2 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument APC 10 (10 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument APC 10 (10 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument APC 20 (20 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument APC 20 (20 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 40 (40 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 40 (40 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 100 (100 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 100 (100 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 200 (200 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 200 (200 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 400 (400 bar, 0.025%)

Áp kế chuẩn R&D Instrument APC 400 (400 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument APC 1000 (1000 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument APC 1000 (1000 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chuẩn gắn tủ R&D Instrument APCPM-250 LP (250 mmH2O, 0.15%)

Máy đo áp suất chuẩn gắn tủ R&D Instrument APCPM-250 LP (250 mmH2O, 0.15%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chuẩn gắn tủ R&D Instrument APCPM-500 LP (500 mmH2O, 0.15%)

Máy đo áp suất chuẩn gắn tủ R&D Instrument APCPM-500 LP (500 mmH2O, 0.15%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument APCPM-10000 LP (10000 mmH2O, 0.025%)

Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument APCPM-10000 LP (10000 mmH2O, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chuẩn đề bàn R&D Instrument APCPM 2 (2 bar, 0.025%)

Máy đo áp suất chuẩn đề bàn R&D Instrument APCPM 2 (2 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument APCPM 40 (40 bar, 0.025%)

Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument APCPM 40 (40 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 2 (2 bar, 0.05%)

Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 2 (2 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 10 (10 bar, 0.05%)

Máy hiệu chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 10 (10 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 400 (400 bar, 0.025%)

máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 400 (400 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 20 (20 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 20 (20 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 40 (40 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 40 (40 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 100 (100 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 100 (100 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 200 (200 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 200 (200 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Áp kế chuẩn chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 400 (400 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 400 (400 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 700 (700 bar, 0.05%)

Áp kế chuẩn áp suất R&D Instrument EPC 700 (700 bar, 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,497,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 2 (0~2 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 2 (0~2 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 20 (0~20 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 20 (0~20 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 2000 (0~2000 mmH2O; 0.05%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 2000 (0~2000 mmH2O; 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy đo áp suất chênh lệch  R&D Instrument DM 10000 (0~10000 mmH2O ; 0.025%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 10000 (0~10000 mmH2O ; 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 2 (0~2bar ; 0.05%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 2 (0~2bar ; 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy chuẩn áp suất chênh lệch R&D Instrument DDPG-3500 (±3500 mm H2O; 0.25%)

Máy chuẩn áp suất chênh lệch R&D Instrument DDPG-3500 (±3500 mm H2O; 0.25%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy chuẩn áp suất chênh lệch R&D Instrument DDPG-7000 (±7000 mm H2O; 0.25%)

Máy chuẩn áp suất chênh lệch R&D Instrument DDPG-7000 (±7000 mm H2O; 0.25%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 200 (200 bar, 0.025%)

Máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 200 (200 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 100 (100 bar, 0.025%)

Máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 100 (100 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 40 (0~40 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 40 (0~40 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 1000 (0~1000 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 1000 (0~1000 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 10 (0~10 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 10 (0~10 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Máy đo áp suất chuẩn đề bàn R&D Instrument APCPM 700 (700 bar, 0.025%)

Máy đo áp suất chuẩn đề bàn R&D Instrument APCPM 700 (700 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 10 (10 bar, 0.025%)

Máy đo áp suất chuẩn để bàn R&D Instrument APCPM 10 (10 bar, 0.025%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 5000 (0~5000 mmH2O ; 0.05%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 5000 (0~5000 mmH2O ; 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 500 (0~500 mmH2O; 0.15%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 500 (0~500 mmH2O; 0.15%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 16,403,000 VNĐ
Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 1000 (0~1000 mmH2O ; 0.05%)

Máy đo áp suất chênh lệch R&D Instrument DM 1000 (0~1000 mmH2O ; 0.05%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG-700 (0~700 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG-700 (0~700 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 400 (0~400 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 400 (0~400 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 200 (0~200 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 200 (0~200 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 70 (0~70 bar; 0.1%)

Đồng hồ đo áp suất hiển thị số R&D Instrument DPG - 70 (0~70 bar; 0.1%)

Thương hiệu: r-d-instrument-services
Giá: 10,058,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-do-ap-suat-chuan/r-d-instrument-services,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111