HOME » MIN » Đồng hồ đo dòng điện điện áp công suất tần số gắn tủ điện (196) 371

ĐỒNG HỒ ĐO DÒNG ĐIỆN ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT TẦN SỐ GẮN TỦ ĐIỆN

Đồng hồ đo  dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96

Thương hiệu: tense
Giá: 680,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72D

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72D

Thương hiệu: tense
Giá: 670,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A36

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A36

Thương hiệu: tense
Giá: 560,000 VNĐ
Đồng hồ đo  dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A48

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A48

Thương hiệu: tense
Giá: 620,000 VNĐ
Đồng hồ đo  dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A72

Thương hiệu: tense
Giá: 640,000 VNĐ
Relay thời gian đa chức năng, on delay TENSE ERV-08M

Relay thời gian đa chức năng, on delay TENSE ERV-08M

Thương hiệu: tense
Giá: 590,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-207

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-207

Thương hiệu: tense
Giá: 700,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96D

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DJ-A96D

Thương hiệu: tense
Giá: 680,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V36

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V36

Thương hiệu: tense
Giá: 510,000 VNĐ
Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Thương hiệu: selec
Giá: 348,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V96

Đồng hồ đo điện áp (V) 1 pha TENSE DJ-V96

Thương hiệu: tense
Giá: 660,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-120

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-120

Thương hiệu: tense
Giá: 690,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V72S

Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V72S

Thương hiệu: tense
Giá: 700,000 VNĐ
Đồng hồ đo Tần số (F) TENSE DJ-F96

Đồng hồ đo Tần số (F) TENSE DJ-F96

Thương hiệu: tense
Giá: 700,000 VNĐ
Đồng hồ đo tần số (F) TENSE DJ-F48

Đồng hồ đo tần số (F) TENSE DJ-F48

Thương hiệu: tense
Giá: 620,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96T

Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96T

Thương hiệu: tense
Giá: 800,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96S

Đồng hồ đo điện áp (V) 3 pha TENSE DJ-V96S

Thương hiệu: tense
Giá: 750,000 VNĐ
Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-300

Đồng hồ đo dòng điện (A) 1 pha TENSE DA-300

Thương hiệu: tense
Giá: 730,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-do-dong-dien-dien-ap-cong-suat-tan-so-gan-tu-dien,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111