HOME » MIN » Đồng hồ đo lỗ (69) 75

ĐỒNG HỒ ĐO LỖ

Đồng hồ đo lỗ Metrology BG-9005N (50-100mm,150mm)

Đồng hồ đo lỗ Metrology BG-9005N (50-100mm,150mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,457,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-35A, 18-35mm/ 0.01mm..

Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-35A, 18-35mm/ 0.01mm..

Thương hiệu: insize
Giá: 2,162,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-160A, 50-160mm/ 0.01mm...

Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-160A, 50-160mm/ 0.01mm...

Thương hiệu: insize
Giá: 2,162,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Metrology BG-9008N (250-450mm,400mm)

Đồng hồ đo lỗ Metrology BG-9008N (250-450mm,400mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 2,185,500 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 18-35mm/0.01mm, MW316-03

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 18-35mm/0.01mm, MW316-03

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 2,191,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 35-50mm/0.01mm, MW316-04

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 35-50mm/0.01mm, MW316-04

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 2,191,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 50-160mm/0.01mm, MW316-05

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 50-160mm/0.01mm, MW316-05

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 2,191,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-250A, 160-250mm/ 0.01mm...

Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-250A, 160-250mm/ 0.01mm...

Thương hiệu: insize
Giá: 2,820,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-450A, 250-450mm/ 0.01mm

Đồng hồ đo lỗ INSIZE, 2322-450A, 250-450mm/ 0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 3,149,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 6-10mm/0.01mm, MW316-01

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 6-10mm/0.01mm, MW316-01

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 2,742,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 100-250mm/0.01mm, MW316-06

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 100-250mm/0.01mm, MW316-06

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 2,705,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 10-18mm/0.01mm, MW316-02

Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright, 10-18mm/0.01mm, MW316-02

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 2,615,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-do-lo,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111