HOME » MIN » Đồng hồ đo và điều khiển nhiệt độ (45) 108

ĐỒNG HỒ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403A-1-24V-NTC (48x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403A-1-24V-NTC (48x96)

Thương hiệu: selec
Giá: 626,400 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Thương hiệu: selec
Giá: 626,400 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Thương hiệu: selec
Giá: 837,600 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Thương hiệu: selec
Giá: 777,600 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC513BX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513BX (48x48)

Thương hiệu: selec
Giá: 732,000 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Thương hiệu: selec
Giá: 877,200 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Thương hiệu: selec
Giá: 751,200 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC544A (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544A (48x48)

Thương hiệu: selec
Giá: 1,076,400 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Thương hiệu: selec
Giá: 960,000 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX  (72x72)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Thương hiệu: selec
Giá: 1,136,400 VNĐ
Bộ hiển thị đa chức năng Selec PIC101N (48x96)

Bộ hiển thị đa chức năng Selec PIC101N (48x96)

Thương hiệu: selec
Giá: 1,240,800 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Thương hiệu: selec
Giá: 1,195,200 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 3-0-00

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 3-0-00

Thương hiệu: selec
Giá: 1,587,600 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-01

Thương hiệu: selec
Giá: 1,778,400 VNĐ
Bộ điều khiển nhiệt độ ADTEK TB100 (48x48mm)

Bộ điều khiển nhiệt độ ADTEK TB100 (48x48mm)

Thương hiệu: adtek
Giá: 1,551,000 VNĐ
Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB700 (72x72mm)

Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB700 (72x72mm)

Thương hiệu: adtek
Giá: 1,762,500 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 2-0-00

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 2-0-00

Thương hiệu: selec
Giá: 1,587,600 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-00

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-00

Thương hiệu: selec
Giá: 1,525,200 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Thương hiệu: selec
Giá: 1,969,200 VNĐ
Bộ phát tín hiệu RTD ADTEK MT-RTD (Pt100)

Bộ phát tín hiệu RTD ADTEK MT-RTD (Pt100)

Thương hiệu: adtek
Giá: 1,950,500 VNĐ
Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB400 (48x96mm)

Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB400 (48x96mm)

Thương hiệu: adtek
Giá: 1,927,000 VNĐ
Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB900 (96x96mm)

Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB900 (96x96mm)

Thương hiệu: adtek
Giá: 1,927,000 VNĐ
Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB600 (96x48mm)

Bộ điều khiển nhiệt độ PID ADTEK TB600 (96x48mm)

Thương hiệu: adtek
Giá: 1,927,000 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-04

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-04

Thương hiệu: selec
Giá: 2,096,400 VNĐ
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Thương hiệu: selec
Giá: 1,969,200 VNĐ
Tay quay đo nhiệt độ môi trường Elcometer G116A---1

Tay quay đo nhiệt độ môi trường Elcometer G116A---1

Thương hiệu: elcometer
Giá: 2,180,000 VNĐ
Bộ hiển thị đa chức năng Selec PIC1000D (48x96)

Bộ hiển thị đa chức năng Selec PIC1000D (48x96)

Thương hiệu: selec
Giá: 3,303,600 VNĐ
Bộ hiển thị nhiệt độ AdtekST-TP1-R3-N-N-A1

Bộ hiển thị nhiệt độ AdtekST-TP1-R3-N-N-A1

Thương hiệu: adtek
Giá: 2,900,000 VNĐ
Máy quét nhiệt độ 10 kênh Ezdo ATS-2000

Máy quét nhiệt độ 10 kênh Ezdo ATS-2000

Thương hiệu: ezdo
Giá: 5,393,250 VNĐ
BỘ HIỂN THỊ XỬ LÝ SELEC PIC152N

BỘ HIỂN THỊ XỬ LÝ SELEC PIC152N

Thương hiệu: selec
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-do-va-dieu-khien-nhiet-do,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111