HOME » MIN » Đồng hồ so (208) 211

ĐỒNG HỒ SO

Đồng hồ so INSIZE, 2308-10FA, 0-10mm/0.01mm

Đồng hồ so INSIZE, 2308-10FA, 0-10mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 470,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2308-3A (3mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2308-3A (3mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 517,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2308-5A (5mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2308-5A (5mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 517,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE  2311-3 (3mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2311-3 (3mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 634,500 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2318-10(10mm/0.1mm)

Đồng hồ so INSIZE 2318-10(10mm/0.1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 611,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE, 2318-10F, 0-10mm/0.1mm

Đồng hồ so INSIZE, 2318-10F, 0-10mm/0.1mm

Thương hiệu: insize
Giá: 587,500 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S (10mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S (10mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 510,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 830,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2318-25(25mm/0.1mm)

Đồng hồ so INSIZE 2318-25(25mm/0.1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 940,000 VNĐ
Đồng hồ so Moore & Wright MW 400-04,  0-5mm/0.001mm

Đồng hồ so Moore & Wright MW 400-04, 0-5mm/0.001mm

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 774,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE  2314-3A (3mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2314-3A (3mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 752,000 VNĐ
Đồng hồ so chân gập INSIZE 2381-08(0.8mm/0.01mm)

Đồng hồ so chân gập INSIZE 2381-08(0.8mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 869,500 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2318-20(20mm/0.1mm)

Đồng hồ so INSIZE 2318-20(20mm/0.1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 893,000 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9001R (0-0.8mm,0.01mm)

Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9001R (0-0.8mm,0.01mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 893,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2318-30(30mm/0.1mm)

Đồng hồ so INSIZE 2318-30(30mm/0.1mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 987,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2892-10 (10mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2892-10 (10mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,034,000 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9002LR (0-0.8mm,0.005mm)

Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9002LR (0-0.8mm,0.005mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,128,000 VNĐ
Đồng hồ so Metrology DG-9020A (Tiêu chuẩn,0-20mm,0.01mm )

Đồng hồ so Metrology DG-9020A (Tiêu chuẩn,0-20mm,0.01mm )

Thương hiệu: metrology
Giá: 987,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2109S-10 (1mm/ 0.001mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2109S-10 (1mm/ 0.001mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,090,000 VNĐ
Đồng hồ so Moore & Wrigh MW 400-02, 0-1mm/0.001mm

Đồng hồ so Moore & Wrigh MW 400-02, 0-1mm/0.001mm

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 1,294,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2050S-19 (20mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2050S-19 (20mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,220,000 VNĐ
Đồng hồ so 0.8mm Mitutoyo 2929S

Đồng hồ so 0.8mm Mitutoyo 2929S

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,330,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,220,000 VNĐ
Đồng hồ so Moore & Wright MW 400-08, 0-30mm/0.01mm

Đồng hồ so Moore & Wright MW 400-08, 0-30mm/0.01mm

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 1,358,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2309-30(30mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2309-30(30mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,292,500 VNĐ
Đồng hồ so chân thẳng Metrology DG-9001H (Micro,0-1mm,0.001mm)

Đồng hồ so chân thẳng Metrology DG-9001H (Micro,0-1mm,0.001mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,245,500 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2882-08(0.8mm/0.01mm)

Đồng hồ so INSIZE 2882-08(0.8mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,762,500 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-477-10E (0-1mm/0.01mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-477-10E (0-1mm/0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,880,000 VNĐ
Đồng hồ so INSIZE 2313-1A (1mm/0.001mm)

Đồng hồ so INSIZE 2313-1A (1mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,410,000 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9004L (0-0.14mm,0.001mm)

Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9004L (0-0.14mm,0.001mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,809,500 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9003L (0-0.2mm,0.002mm )

Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9003L (0-0.2mm,0.002mm )

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,457,000 VNĐ
Đồng hồ so Mitutoyo 0.2mm/0.002mm 513-405-10E

Đồng hồ so Mitutoyo 0.2mm/0.002mm 513-405-10E

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,770,000 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9001SL (0-0.8mm,0.01mm)

Đồng hồ so chân gập Metrology LD-9001SL (0-0.8mm,0.01mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,809,500 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S (0-30mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S (0-30mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,590,000 VNĐ
Đồng hồ so điện tử  INSIZE, 2104-10, 12.7mm/0.5

Đồng hồ so điện tử INSIZE, 2104-10, 12.7mm/0.5

Thương hiệu: insize
Giá: 1,739,000 VNĐ
Đồng hồ so Metrology ED-9010 (0-10mm/0.4”,0.01mm/0.0005”)

Đồng hồ so Metrology ED-9010 (0-10mm/0.4”,0.01mm/0.0005”)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,386,500 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2119S-10 (5mm/ 0.001mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2119S-10 (5mm/ 0.001mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,820,000 VNĐ
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-415-10E (0-1mm/0.01mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-415-10E (0-1mm/0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,770,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052SB (0-30mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052SB (0-30mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,670,000 VNĐ
Đồng hồ so điện tử INSIZE 2104-10F (12.7mm/0.01mm)

Đồng hồ so điện tử INSIZE 2104-10F (12.7mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,739,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,780,000 VNĐ
Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S-60 (10mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S-60 (10mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,550,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-so,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111