HOME » MIN » Đồng hồ vạn năng (337) 588

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1233D

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1233D

Thương hiệu: proskit
Giá: 235,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1233C

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1233C

Thương hiệu: proskit
Giá: 250,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Extech DM110

Đồng hồ vạn năng bỏ túi Extech DM110

Thương hiệu: extech
Giá: 587,500 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Tenmars YF-1000

Đồng hồ vạn năng Tenmars YF-1000

Thương hiệu: tenmars
Giá: 278,475 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Extech MN35 (đo nhiệt kiểu K)

Đồng hồ vạn năng Extech MN35 (đo nhiệt kiểu K)

Thương hiệu: extech
Giá: 376,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1232

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1232

Thương hiệu: proskit
Giá: 495,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Extech 38073A

Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Extech 38073A

Thương hiệu: extech
Giá: 450,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1132

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1132

Thương hiệu: proskit
Giá: 420,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF (3%)

Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF (3%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 650,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng OWON OW18C (3 5/6 digit)

Đồng hồ vạn năng OWON OW18C (3 5/6 digit)

Thương hiệu: owon
Giá: 376,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1270

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1270

Thương hiệu: proskit
Giá: 595,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7a (0.7%)

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7a (0.7%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 681,500 VNĐ
Đồng hồ vạn năng tương tự SEW ST-360 TRn

Đồng hồ vạn năng tương tự SEW ST-360 TRn

Thương hiệu: sew
Giá: 634,500 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-2017

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-2017

Thương hiệu: proskit
Giá: 350,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa AP33 (5%)

Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa AP33 (5%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 564,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a (0.7%)

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a (0.7%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 650,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa PM3 (0.7%)

Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa PM3 (0.7%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 564,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Pro'skit MT-1509

Đồng hồ vạn năng bỏ túi Pro'skit MT-1509

Thương hiệu: proskit
Giá: 395,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Owon OW16A (0.5%,1000V, RMS)

Đồng hồ vạn năng Owon OW16A (0.5%,1000V, RMS)

Thương hiệu: owon
Giá: 413,600 VNĐ
Đồng hồ văn năng bỏ túi Pro'skit MT-1506 (True RMS)

Đồng hồ văn năng bỏ túi Pro'skit MT-1506 (True RMS)

Thương hiệu: proskit
Giá: 495,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng kim Tenmars YF-303

Đồng hồ vạn năng kim Tenmars YF-303

Thương hiệu: tenmars
Giá: 334,875 VNĐ
Đồng hồ vạn năng OWON D33 (3 3/4 digital)

Đồng hồ vạn năng OWON D33 (3 3/4 digital)

Thương hiệu: owon
Giá: 676,800 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018H (hộp cứng)

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018H (hộp cứng)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 621,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Owon OW18A (0.5%,1000V,RMS)

Đồng hồ vạn năng Owon OW18A (0.5%,1000V,RMS)

Thương hiệu: owon
Giá: 526,400 VNĐ
Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-350B

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-350B

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 540,500 VNĐ
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1109S

Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1109S

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 828,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1280

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1280

Thương hiệu: proskit
Giá: 750,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Global PRO-57 (Dạng nhíp)

Đồng hồ vạn năng Global PRO-57 (Dạng nhíp)

Thương hiệu: global
Giá: 830,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng dạng nhíp Proskit MT-1632

Đồng hồ vạn năng dạng nhíp Proskit MT-1632

Thương hiệu: proskit
Giá: 850,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Pro'skit MT-1706 (True RMS)

Đồng hồ vạn năng Pro'skit MT-1706 (True RMS)

Thương hiệu: proskit
Giá: 795,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009

Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 900,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1217

Đồng hồ vạn năng ProsKit MT-1217

Thương hiệu: proskit
Giá: 750,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Pro'skit MT-1707 (True RMS)

Đồng hồ vạn năng Pro'skit MT-1707 (True RMS)

Thương hiệu: proskit
Giá: 760,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-357

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-357

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 822,500 VNĐ
Đồng hồ vạn năng tương tự SEW ST-365 TR

Đồng hồ vạn năng tương tự SEW ST-365 TR

Thương hiệu: sew
Giá: 752,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng  Owon  B33+ (Bluetooth)

Đồng hồ vạn năng Owon B33+ (Bluetooth)

Thương hiệu: owon
Giá: 864,800 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa SP-18D (3%)

Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa SP-18D (3%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 940,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Sanwa PS8a (Pin mặt trời, 0.7%)

Đồng hồ vạn năng Sanwa PS8a (Pin mặt trời, 0.7%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 728,500 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Owon D35 (1000V, 20A)

Đồng hồ vạn năng Owon D35 (1000V, 20A)

Thương hiệu: owon
Giá: 752,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng bỏ túi HT Instrument  HT14D

Đồng hồ vạn năng bỏ túi HT Instrument HT14D

Thương hiệu: ht-instruments
Giá: 731,700 VNĐ
Bộ kít đo đa năng  Extech MN24-KIT

Bộ kít đo đa năng Extech MN24-KIT

Thương hiệu: extech
Giá: 752,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Owon D35T (1000V, 20A, True RMS)

Đồng hồ vạn năng Owon D35T (1000V, 20A, True RMS)

Thương hiệu: owon
Giá: 902,400 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dong-ho-van-nang,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111