HOME » DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC (1198)

DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC(24)

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-971

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-971

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 40,182,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-992

Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-992

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 41,241,000 VNĐ
Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-110

Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-110

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 41,752,500 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ hiện số Mitutoyo 511-502

Đồng hồ đo lỗ hiện số Mitutoyo 511-502

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 42,564,000 VNĐ
Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-157

Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-157

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 44,488,500 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-924

Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-924

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 46,218,000 VNĐ
Bộ căn mẫu thép 47 miếng cấp 0: 1-100mm Mitutoyo 516-962-10

Bộ căn mẫu thép 47 miếng cấp 0: 1-100mm Mitutoyo 516-962-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 46,252,500 VNĐ
Bộ căn mẫu thép 47 miếng cấp 0: 1-100mm Mitutoyo 516-958-10

Bộ căn mẫu thép 47 miếng cấp 0: 1-100mm Mitutoyo 516-958-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 46,252,500 VNĐ
Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-133

Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-133

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 48,159,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-925

Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-925

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 48,159,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-913

Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-913

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 48,882,000 VNĐ
Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-157

Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-157

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 51,477,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-906

Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-906

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 56,629,500 VNĐ
Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-158

Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-158

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 57,229,500 VNĐ
Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-113

Thước cặp cơ 1 mỏ Mitutoyo 160-113

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 57,493,500 VNĐ
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-230

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-230

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 58,536,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-926

Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-926

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 58,959,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-973

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-973

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 61,606,500 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-984

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-984

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 62,329,500 VNĐ
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-615-10

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-615-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 63,018,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-993

Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-993

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 63,882,000 VNĐ
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-633-10

Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-633-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 66,318,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-985

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-985

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 67,306,500 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105-408

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105-408

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 68,523,000 VNĐ
Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-159

Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-159

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 68,523,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-907

Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-907

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 69,847,500 VNĐ
Thước kẹp điện tử 600mm KANON E-LSM60B

Thước kẹp điện tử 600mm KANON E-LSM60B

Thương hiệu: kanon
Giá: 33,670,000 VNĐ
Thước đo kích thước rãnh 300mm KANON FCM30

Thước đo kích thước rãnh 300mm KANON FCM30

Thương hiệu: kanon
Giá: 67,000,000 VNĐ
Thước đo kích thước rãnh gia công 300 KANON FBM30

Thước đo kích thước rãnh gia công 300 KANON FBM30

Thương hiệu: kanon
Giá: 36,710,000 VNĐ
Thước đo kích thước rãnh gia công 700 KANON FBM70

Thước đo kích thước rãnh gia công 700 KANON FBM70

Thương hiệu: kanon
Giá: 41,750,000 VNĐ
Thước kẹp 1500mm KANON SCM150

Thước kẹp 1500mm KANON SCM150

Thương hiệu: kanon
Giá: 41,840,000 VNĐ
Thước kẹp 2000mm KANON SCM200

Thước kẹp 2000mm KANON SCM200

Thương hiệu: kanon
Giá: 68,150,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-914

Panme đo lỗ 3 chân Mitutoyo 368-914

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 72,493,500 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-982

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-982

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 72,918,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-981

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-981

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 73,623,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-958

Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-958

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 76,377,000 VNĐ
Thước đo kích thước rãnh 700mm KANON FCM70

Thước đo kích thước rãnh 700mm KANON FCM70

Thương hiệu: kanon
Giá: 75,830,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105-418

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105-418

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 81,177,000 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-983

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-983

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 82,782,000 VNĐ
Que đo ren hệ mét Mitutoyo 313-101

Que đo ren hệ mét Mitutoyo 313-101

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 83,170,500 VNĐ
Bộ căn mẫu cera 76 miếng cấp 0: 0,5-100mm Mitutoyo 516-350-10

Bộ căn mẫu cera 76 miếng cấp 0: 0,5-100mm Mitutoyo 516-350-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 83,347,500 VNĐ
Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-974

Panme đo lỗ 3 chân điện tử Mitutoyo 468-974

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 84,636,000 VNĐ
Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-959

Đồng hồ đo lỗ 3 chân Mitutoyo 568-959

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 85,800,000 VNĐ
Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-160

Panme đo trong (khẩu) Mitutoyo 140-160

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 85,852,500 VNĐ
(0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dung-cu-do-chinh-xac/24,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111