HOME » DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC (1198)

DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC(4)

Compa đo trong INSIZE 7240-300 (18-300mm)

Compa đo trong INSIZE 7240-300 (18-300mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 258,500 VNĐ
Nhíp bầu đo ngoài lò xo 150mm NIIGATA SEIKI SO-150

Nhíp bầu đo ngoài lò xo 150mm NIIGATA SEIKI SO-150

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 362,500 VNĐ
Compa vạch dấu Insize 7260-250 0-260mm

Compa vạch dấu Insize 7260-250 0-260mm

Thương hiệu: insize
Giá: 460,000 VNĐ
Nhíp đo lỗ trong lò xo 200mm NIIGATA SEIKI SI-200

Nhíp đo lỗ trong lò xo 200mm NIIGATA SEIKI SI-200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 400,000 VNĐ
Compa lấy dấu hợp kim 150mm NIIGATA SEIKI TFD-150

Compa lấy dấu hợp kim 150mm NIIGATA SEIKI TFD-150

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 687,500 VNĐ
Nhíp đo lỗ trong lò xo 150mm NIIGATA SEIKI SI-150

Nhíp đo lỗ trong lò xo 150mm NIIGATA SEIKI SI-150

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 362,500 VNĐ
Nhíp đo lỗ trong 200mm NIIGATA SEIKI IC-200

Nhíp đo lỗ trong 200mm NIIGATA SEIKI IC-200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 275,000 VNĐ
Compa lấy dấu 150mm NIIGATA SEIKI SD-150

Compa lấy dấu 150mm NIIGATA SEIKI SD-150

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 362,500 VNĐ
Compa lấy dấu mũi thép cứng 200mm NIIGATA SEIKI FD-200

Compa lấy dấu mũi thép cứng 200mm NIIGATA SEIKI FD-200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 362,500 VNĐ
Nhíp bầu đo ngoài 200mm NIIGATA SEIKI OC-200

Nhíp bầu đo ngoài 200mm NIIGATA SEIKI OC-200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 275,000 VNĐ
Compa vạch dấu Insize 7260-200 210mm

Compa vạch dấu Insize 7260-200 210mm

Thương hiệu: insize
Giá: 400,000 VNĐ
Compa lấy dấu mũi thép cứng 300mm NIIGATA SEIKI FD-300

Compa lấy dấu mũi thép cứng 300mm NIIGATA SEIKI FD-300

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 562,500 VNĐ
Nhíp bầu đo ngoài lò xo 200mm NIIGATA SEIKI SO-200

Nhíp bầu đo ngoài lò xo 200mm NIIGATA SEIKI SO-200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 400,000 VNĐ
Compa lấy dấu mũi thép cứng 150mm NIIGATA SEIKI FD-150

Compa lấy dấu mũi thép cứng 150mm NIIGATA SEIKI FD-150

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 262,500 VNĐ
Compa lấy dấu hợp kim 100mm NIIGATA SEIKI TFD-100

Compa lấy dấu hợp kim 100mm NIIGATA SEIKI TFD-100

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 612,500 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 120056

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 120056

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 723,000 VNĐ
THƯỚC KẸP 150mm TOLSEN 35050

THƯỚC KẸP 150mm TOLSEN 35050

Thương hiệu: tolsen
Giá: 771,400 VNĐ
Căn lá Mitutoyo 184-302S

Căn lá Mitutoyo 184-302S

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 777,000 VNĐ
Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 793,500 VNĐ
Zíp kẹp thước đo cao Mitutoyo 05GZA033

Zíp kẹp thước đo cao Mitutoyo 05GZA033

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 811,500 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 137257

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 137257

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 882,000 VNĐ
Dưỡng bán kính (R.) Mitutoyo 186-106

Dưỡng bán kính (R.) Mitutoyo 186-106

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 882,000 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 901954

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 901954

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 882,000 VNĐ
Dưỡng chuẩn cho panme đo ren L25mm Mitutoyo 167-272

Dưỡng chuẩn cho panme đo ren L25mm Mitutoyo 167-272

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 900,000 VNĐ
Thước lúp Mitutoyo 183-301

Thước lúp Mitutoyo 183-301

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 918,000 VNĐ
Thanh gá cho thước đo sâu L180mm Mitutoyo 900370

Thanh gá cho thước đo sâu L180mm Mitutoyo 900370

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 918,000 VNĐ
Nhíp bầu đo ngoài 300mm NIIGATA SEIKI OC-300J

Nhíp bầu đo ngoài 300mm NIIGATA SEIKI OC-300J

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 750,000 VNĐ
Compa lấy dấu hợp kim 200mm NIIGATA SEIKI TFD-200

Compa lấy dấu hợp kim 200mm NIIGATA SEIKI TFD-200

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 762,500 VNĐ
Nhíp đo lỗ trong 300mm NIIGATA SEIKI IC-300J

Nhíp đo lỗ trong 300mm NIIGATA SEIKI IC-300J

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 750,000 VNĐ
Dưỡng bán kính (R.) Mitutoyo 186-110

Dưỡng bán kính (R.) Mitutoyo 186-110

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 952,500 VNĐ
Cáp nối SPC cho thước cặp Mitutoyo 959149

Cáp nối SPC cho thước cặp Mitutoyo 959149

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 970,500 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,006,500 VNĐ
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-104

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-104

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,023,000 VNĐ
Đế nam châm Mitutoyo 7010S-10

Đế nam châm Mitutoyo 7010S-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,023,000 VNĐ
Thước lúp Mitutoyo 183-302

Thước lúp Mitutoyo 183-302

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,041,000 VNĐ
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-101

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-101

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,077,000 VNĐ
Thước cặp cơ Mitutoyo 530-312

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-312

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,077,000 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA340

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA340

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,093,500 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA341

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA341

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,093,500 VNĐ
Đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10

Đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,111,500 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA350

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA350

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,111,500 VNĐ
Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA351

Đầu đo cho đồng hồ so Mitutoyo 21AAA351

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,111,500 VNĐ
Đế nam châm Mitutoyo 7011S-10

Đế nam châm Mitutoyo 7011S-10

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,111,500 VNĐ
Mũi vạch dấu thước đo cao L60mm Mitutoyo 900258

Mũi vạch dấu thước đo cao L60mm Mitutoyo 900258

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,111,500 VNĐ
Đế nam châm Mitutoyo 7014

Đế nam châm Mitutoyo 7014

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,129,500 VNĐ
(0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dung-cu-do-chinh-xac/4,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111