HOME » MIN » Dưỡng đo - Căn lá (453) 444

DƯỠNG ĐO - CĂN LÁ

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-03-1 (0.03mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-03-1 (0.03mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
PIN GAGE Insize 44110-9D00 (±1μm ,9.00mm)

PIN GAGE Insize 44110-9D00 (±1μm ,9.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 138,180 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-10-1 (0.1mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-10-1 (0.1mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 75,000 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-07-1 (0.07mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-07-1 (0.07mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 87,500 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-3D00 (±1μm ,3.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-3D00 (±1μm ,3.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-6D00 (±1μm ,6.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-6D00 (±1μm ,6.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-7D00 (±1μm ,7.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-7D00 (±1μm ,7.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-4D00 (±1μm ,4.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-4D00 (±1μm ,4.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-09-1 (0.09mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-09-1 (0.09mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-1D00 (±1μm ,1.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-1D00 (±1μm ,1.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-10-1 (0.1mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-10-1 (0.1mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-10D00 (±1μm ,10.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-10D00 (±1μm ,10.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 154,630 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-06-1 (0.06mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-06-1 (0.06mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-08-1 (0.08mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-08-1 (0.08mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 87,500 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-05-1 (0.05mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-05-1 (0.05mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-06-1 (0.06mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-06-1 (0.06mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 87,500 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-04-1 (0.04mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-04-1 (0.04mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 100,000 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-08-1 (0.08mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-08-1 (0.08mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-07-1 (0.07mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-07-1 (0.07mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 125,000 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-8D00 (±1μm ,8.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-8D00 (±1μm ,8.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 138,180 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-02-1 (0.02mm × 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-02-1 (0.02mm × 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 150,000 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-05-1 (0.05mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-05-1 (0.05mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 100,000 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-2D00 (±1μm ,2.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-2D00 (±1μm ,2.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-5D00 (±1μm ,5.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-5D00 (±1μm ,5.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 123,610 VNĐ
Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-09-1 (0.09mm x 1m x 12.7mm)

Cỡ lá đo khe NIIGATA SEIKI FG-09-1 (0.09mm x 1m x 12.7mm)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 87,500 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-03-1 (0.03mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-03-1 (0.03mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 187,500 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-01-1 (0.01mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-01-1 (0.01mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 187,500 VNĐ
Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-04-1 (0.04mm x 1m)

Căn lá NIIGATA SEIKI SFG-04-1 (0.04mm x 1m)

Thương hiệu: niigata-seiki
Giá: 187,500 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-12D00 (±1μm ,12.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-12D00 (±1μm ,12.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 205,390 VNĐ
PIN GAGE Insize 4110-11D00 (±1μm ,11.00mm)

PIN GAGE Insize 4110-11D00 (±1μm ,11.00mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 205,390 VNĐ
Căn lá TOPTUL ICAA0020 (20 lá, L=100mm )

Căn lá TOPTUL ICAA0020 (20 lá, L=100mm )

Thương hiệu: toptul
Giá: 210,000 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-10 (M10 x 1.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-10 (M10 x 1.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 598,780 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4139-4G (M4.0 x0.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4139-4G (M4.0 x0.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 613,350 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4139-5G (M5.0 x0.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4139-5G (M5.0 x0.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 657,530 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-11 (M11 x 1.5 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-11 (M11 x 1.5 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 602,070 VNĐ
Dưỡng ren lỗ Insize 4130-12 (M12 x 1.75 mm)

Dưỡng ren lỗ Insize 4130-12 (M12 x 1.75 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 684,790 VNĐ
Dưỡng đo ống Insize 4124-11 (11mm kiểu A)

Dưỡng đo ống Insize 4124-11 (11mm kiểu A)

Thương hiệu: insize
Giá: 425,350 VNĐ
Căn lá Insize 4605-20 (0.05-1.00mm, 150mm)

Căn lá Insize 4605-20 (0.05-1.00mm, 150mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 400,000 VNĐ
Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-101 (4-42 TPI/ 30 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-101 (4-42 TPI/ 30 lá)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 400,000 VNĐ
Căn lá Insize 4602-32 (0.03-1.00 mm)

Căn lá Insize 4602-32 (0.03-1.00 mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 470,000 VNĐ
Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-122 (0.4-7mm/ 21 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-122 (0.4-7mm/ 21 lá)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 390,000 VNĐ
Thước đo khe hở Insize 4833-4 (45-60mm)

Thước đo khe hở Insize 4833-4 (45-60mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 420,650 VNĐ
Căn lá Insize 4605-201 (0.05-1.00mm, 200mm)

Căn lá Insize 4605-201 (0.05-1.00mm, 200mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 400,000 VNĐ
Thước đo khe hở INSIZE 4833-1

Thước đo khe hở INSIZE 4833-1

Thương hiệu: insize
Giá: 282,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/duong-do-can-la,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111