Ê TÔ ASAKI CHÍNH HÃNG

Ê tô kẹp ống nước #2 Asaki AK-6428

Ê tô kẹp ống nước #2 Asaki AK-6428

Thương hiệu: asaki
Giá: 472,000 VNĐ
Ê tô kẹp ống nước #3 Asaki AK-6429

Ê tô kẹp ống nước #3 Asaki AK-6429

Thương hiệu: asaki
Giá: 693,000 VNĐ
Ê tô kẹp ống nước #4 Asaki AK-6430

Ê tô kẹp ống nước #4 Asaki AK-6430

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,180,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội 3''/75mm Asaki AK-0666

Ê tô bàn nguội 3''/75mm Asaki AK-0666

Thương hiệu: asaki
Giá: 523,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội 4''/100mm Asaki AK-0667

Ê tô bàn nguội 4''/100mm Asaki AK-0667

Thương hiệu: asaki
Giá: 637,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội 5''/125mm Asaki AK-0668

Ê tô bàn nguội 5''/125mm Asaki AK-0668

Thương hiệu: asaki
Giá: 936,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội 6''/150mm Asaki AK-0669

Ê tô bàn nguội 6''/150mm Asaki AK-0669

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,227,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội 8''/200mm Asaki AK-0670

Ê tô bàn nguội 8''/200mm Asaki AK-0670

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,990,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội 10''/250mm Asaki AK-0671

Ê tô bàn nguội 10''/250mm Asaki AK-0671

Thương hiệu: asaki
Giá: 3,052,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội cao cấp 4''/100mm Asaki AK-6928

Ê tô bàn nguội cao cấp 4''/100mm Asaki AK-6928

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,361,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội cao cấp 5''/125mm Asaki AK-6929

Ê tô bàn nguội cao cấp 5''/125mm Asaki AK-6929

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,732,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội cao cấp 6''/150mm Asaki AK-6930

Ê tô bàn nguội cao cấp 6''/150mm Asaki AK-6930

Thương hiệu: asaki
Giá: 2,266,000 VNĐ
Ê tô bàn nguội cao cấp 8''/200mm Asaki AK-6931

Ê tô bàn nguội cao cấp 8''/200mm Asaki AK-6931

Thương hiệu: asaki
Giá: 4,264,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp f50 Asaki AK-6273

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp f50 Asaki AK-6273

Thương hiệu: asaki
Giá: 315,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp f60 Asaki AK-6274

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp f60 Asaki AK-6274

Thương hiệu: asaki
Giá: 315,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini f50 Asaki AK-6275

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini f50 Asaki AK-6275

Thương hiệu: asaki
Giá: 182,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini f60 Asaki AK-6276

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini f60 Asaki AK-6276

Thương hiệu: asaki
Giá: 190,000 VNĐ
Ê tô bàn khoan 3''/75mm Asaki AK-6285

Ê tô bàn khoan 3''/75mm Asaki AK-6285

Thương hiệu: asaki
Giá: 256,000 VNĐ
Ê tô bàn khoan 4''/100mm Asaki AK-6286

Ê tô bàn khoan 4''/100mm Asaki AK-6286

Thương hiệu: asaki
Giá: 322,000 VNĐ
Ê tô bàn khoan 5''/125mm Asaki AK-6287

Ê tô bàn khoan 5''/125mm Asaki AK-6287

Thương hiệu: asaki
Giá: 425,000 VNĐ
Ê tô bàn khoan 6''/150mm Asaki AK-6288

Ê tô bàn khoan 6''/150mm Asaki AK-6288

Thương hiệu: asaki
Giá: 536,000 VNĐ
Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 3''/75mm Asaki AK-7030

Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 3''/75mm Asaki AK-7030

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,385,000 VNĐ
Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 4''/100mm Asaki AK-7031

Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 4''/100mm Asaki AK-7031

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,771,000 VNĐ
Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 5''/125mm Asaki AK-7032

Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 5''/125mm Asaki AK-7032

Thương hiệu: asaki
Giá: 3,013,000 VNĐ
Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 6''/150mm Asaki AK-7033

Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 6''/150mm Asaki AK-7033

Thương hiệu: asaki
Giá: 3,699,000 VNĐ
Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 8''/200mm Asaki AK-7034

Ê tô bàn phay chữ thập cao cấp 8''/200mm Asaki AK-7034

Thương hiệu: asaki
Giá: 4,406,000 VNĐ
Ê tô bàn phay mâm xoay 3''/75mm Asaki AK-6279

Ê tô bàn phay mâm xoay 3''/75mm Asaki AK-6279

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,479,000 VNĐ
Ê tô bàn phay mâm xoay 4''/100mm Asaki AK-6280

Ê tô bàn phay mâm xoay 4''/100mm Asaki AK-6280

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,905,000 VNĐ
Ê tô bàn phay mâm xoay 5''/125mm Asaki AK-6281

Ê tô bàn phay mâm xoay 5''/125mm Asaki AK-6281

Thương hiệu: asaki
Giá: 2,536,000 VNĐ
Ê tô bàn phay mâm xoay 6''/150mm Asaki AK-6282

Ê tô bàn phay mâm xoay 6''/150mm Asaki AK-6282

Thương hiệu: asaki
Giá: 4,131,000 VNĐ
Ê tô bàn phay mâm xoay 8''/200mm Asaki AK-6283

Ê tô bàn phay mâm xoay 8''/200mm Asaki AK-6283

Thương hiệu: asaki
Giá: 5,823,000 VNĐ
Ê tô bàn phay  4''/100mm Asaki AK-7041

Ê tô bàn phay 4''/100mm Asaki AK-7041

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,807,000 VNĐ
Ê tô kẹp có mâm xoay Asaki AK-6273

Ê tô kẹp có mâm xoay Asaki AK-6273

Thương hiệu: asaki
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/e-to/asaki,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111