Hàm Average

Hàm Average là một hàm tính vô cùng quan trọng trong Excel. Sẽ thật thiếu sót nếu như bạn không biết đến hay không biết sử dụng hàm này. Hàm average sẽ giúp bạn tính toán số trung bình cộng của bảng một cách nhanh chóng.

Hàm Average là gì?

Average là một trong số những hàm cơ bản được dùng nhiều nhất của Excel. Hàm Average được dùng để tính trung bình cộng của một dãy số nào đó trong bảng tính.

Ta thường dùng hàm average trong khi tính điểm số trung bình của học sinh, sinh viên. Tính trung bình chi phí hàng ngày, tính trung bình doanh thu của cửa hàng,....

Ví dụ: Cho bảng tính có giá trị như trong hình ảnh:

Cách dùng hàm Average

Hàm average rất dễ dùng nếu bạn nắm được cú pháp và cách dùng của nó. Hãy cùng xem phần lý thuyết và ví dụ vận dụng bên dưới để hiểu rõ hơn về hàm tính này nhé.

Lý thuyết

Hàm Average có cú pháp như sau:

= AVERAGE(number1; [number2]; ...)

Trong đó:

number 1: là đối số thứ nhất có thể là số, ô tham chiếu hoặc phạm vi nào đó trong bảng tính chứa số mà các bạn muốn tính trung bình, bắt buộc.

number 2: là các số, ô tham chiếu hoặc phạm vi nào đó chứa số bổ sung mà chúng ta muốn tính trung bình. 

Lưu ý:

Hàm average sẽ có tối đa 256 đối số. Đối số có thể là số, phạm vi, tên, hoặc tham chiếu ô có chứa số.

Khi đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hoặc ô rỗng thì hàm average sẽ tự động bỏ qua, riêng giá trị 0 vẫn được tính.

Hàm tính sẽ đếm được những giá trị logic, biểu thị số dạng văn bản khi nhập trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm.

Hàm tính sẽ báo lỗi nếu đối số là văn bản hay giá trị không thể chuyển đổi thành dạng số.

Ví dụ vận dụng

Ta cùng đến với một ví dụ tính điểm trung bình môn cho học sinh để hiểu hơn về hàm tính excel này nhé. Hãy cùng xem bảng tính cần áp dụng hàm average để tính điểm trung bình trong ảnh dưới đây:

Có 3 bước để bạn có thể cho ra kết quả của bảng tính trên

Bước 1: Bạn để chuột tại vị trí ô điểm trung bình của học sinh đầu tiên ( ô J3), các bạn nhập cú pháp:

=AVERAGE(C3,D3,E3,F3,G3,H3,I3) => Nhấn Enter kết quả sẽ trả về là 7,14285….

Bước 2: Để tính tiếp kết quả của các học sinh tiếp theo ta không cần thiết phải nhập lại hàm tính average ở từng ô mà chỉ cần đặt con trỏ chuột tại ô kết quả đầu tiên, di chuyển về góc dưới cùng bên phải của ô đó. Khi nhìn thấy ký hiệu  dấu (+) thì ta giữ chuột kéo xuống các ô tiếp theo. Lúc này hàm tính sẽ tự động được sao chép cho các ô tiếp theo. Ta sẽ có bảng kết quả như hình ảnh bên dưới

Bước 3: Kết quả sau khi dùng hàm tính thường chưa được làm tròn số nên các bạn cần áp dụng một số phương pháp trên excel để làm tròn số.

Các bạn có thể dùng các hàm tính được liệt kê dưới đây để làm tròn số:

  • Dùng hàm ROUND: =ROUND(number,num_digits)

  • Dùng hàm ROUNDUP: =ROUNDUP(number,num_digits)

  • Dùng hàm ROUNDDOWN: =ROUNDDOWN(number,num_digits)

  • Dùng hàm CEILING: =CEILING(Số cần làm tròn, significance)

  • Dùng hàm FLOOR:  = FLOOR(number, significance)

Trong hình ảnh dưới đây mình sử dụng hàm tính ROUND với cách làm tròn một số sau dấu phẩy để làm tròn số và được kết quả như hình ảnh bên dưới đây

Ta đặt con trỏ chuột tại ô kết quả đầu tiên và giữ chuột trái và kéo xuống các ô tiếp theo để sao chép hàm và có được bảng kết quả đã làm tròn.

Cách sửa lỗi khi dùng hàm Average

Một lỗi thường thấy nhất khi ta sử dụng hàm average nói riêng và các hàm tính trong excel nói chung là lỗi #VALUE! - lỗi không tìm thấy giá trị. Lỗi này thường xảy ra khi hàm tính không diễn giải được giá trị của đối số nào đó.

Ví dụ trong số những đối số có một số không có giá trị thì khi ta áp dụng hàm average sẽ cho ra giá trị không xác định #VALUE! (hình ảnh minh họa bên dưới).

Nếu gặp trường hợp như này các bạn cần kết hợp thêm các hàm tính khác của excel để bỏ qua giá trị không hợp lệ. Ta sẽ dùng hàm AVERAGE cùng với hàm IF và ISERROR để xử lý tình trạng lỗi này.

Cú pháp hàm IF: =IF(logical_test;[value_if_true];[value_if_false])

Cú pháp hàm ISERROR: =ISERROR(value, value_if_error)

Áp dụng vào ví dụ trên ta có:

=AVERAGE(IF(ISERROR(C3:I3);"";C3:I3)) => Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter

Lưu ý: Nếu bạn không dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter sau khi nhập hàm mà chỉ nhấn phím Enter thì giá trị tại ô cần tính vẫn không xác định. Vì đây là một tổ hợp công thức mảng nên bắt buộc bạn phải nhấn tổ hợp phím trên.

Ngoài ra, khi các bạn dùng hàm tính average mà gặp các lỗi khác như #N/A, #NULL, #p/0!,… thì bạn cũng có thể áp dụng cách sửa lỗi khi gặp lỗi #VALUE!.

Trên đây là tất cả nội dung liên quan đến hàm average trong bảng tính excel với tác dụng dùng để tính số trung bình cộng của một dãy số. Hy vọng các bạn đã nắm được cách tính và cách sửa lỗi khi hàm tính trả về kết quả không xác định.

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ham-average.html,
82/2 Đường số 2
Thủ Đức, HCM, 700000
Việt Nam
0932 540 460