Hàm int

Khi làm việc với bảng tính Excel chắc hẳn các bạn sẽ thường xuyên gặp phải các con số lẻ có phần thập phân quá dài, điều này sẽ làm chúng ta khó theo dõi và tính toán. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đến các bạn cách sử dụng hàm int trong Excel - một hàm lấy phần nguyên vô cùng hữu ích

Hàm int là gì?

Hàm int là một hàm có chức năng tách lấy phần nguyên của giá trị mà bạn lựa chọn trong Excel. Như vậy nếu khi thực hiện các phép chia mà ra kết quả lẻ các bạn có thể sử dụng hàm int để lấy phần nguyên của kết quả để tiện cho quá trình tính toán. Ngoài việc tách lấy phần nguyên của những số thực có sẵn thì hàm int cũng có thể kết hợp với các hàm khác để tách lấy phần nguyên của kết quả một cách nhanh chóng.

Cấu trúc của hàm int

Cấu trúc của hàm int trong Excel vô cùng đơn giản như sau: =INT(number)

Trong đó:

  • Number có thể là 1 số cụ thể hay một ô trong Excel chứa giá trị cần lấy phần nguyên, hoặc cũng có thể là một phép tính mà kết quả là một số lẻ cần sử dụng hàm int để tách phần nguyên.

  • Hàm int sẽ thực hiện làm tròn theo quy tắc sau đây

+Với number là một số thập phân dương, hàm int sẽ tách ra phần nguyên của số đó. Ví dụ bạn sử dụng cấu trúc =INT(4.3) thì hàm int sẽ trả về kết quả là 4.

+Với number là số thập phân âm, hàm int sẽ làm tròn phần nguyên của số thập phân đó. Ví dụ bạn sử dụng cấu trúc =INT(-4.2) bằng -4 còn với cấu trúc =INT(-5.9) hàm int sẽ cho kết quả bằng -6. 

Ví dụ về hàm int

Ví dụ về hàm int 1

Để có thể hiểu hơn về cách sử dụng của hàm int các bạn có thể theo dõi ví dụ dưới đây.

Với ví dụ trên các bạn có thể thấy cột Đơn giá của các sản phẩm đang ở dạng thập phân với nhiều chữ số sau dấu phẩy. Nếu bạn chỉ muốn lấy phần nguyên của phần Đơn giá thì có thể sử dụng cấu trúc: =INT(H3). Trong đó H3 chính là ô chứa đơn giá của sản phẩm đầu tiên. Bạn có thể kéo nút điền để hàm int sẽ tự động thực hiện cho cả cột Đơn giá.

Ví dụ về hàm int 2

Ngoài việc làm tròn một giá trị bất kỳ trong bảng tính Excel thì hàm int cũng có thể kết hợp với các hàm khác để sau khi tính toán kết quả trả về sẽ là một số nguyên. Với ví dụ trên các bạn có thể thấy hàm int đã kết hợp cùng với hàm AVERAGE để tính điểm trung bình của các học sinh trong lớp và sau đó lấy phần nguyên cho số điểm vừa tính ra bằng cấu trúc: =INT(AVERAGE(G3,H3,I3)).

Cũng tương tự như vậy thì hàm int cũng có thể kết hợp với nhiều hàm công thức khác để có thể thực hiện lấy phần nguyên của kết quả một cách nhanh chóng. Các bạn có thể theo dõi thêm ví dụ dưới đây về sự kết hợp của hàm SUM tính tổng và hàm int.

Như các bạn có thể thấy khi muốn tính tổng số điểm đạt được của 3 môn Toán Lý Hóa của mỗi học sinh trong lớp chúng ta sẽ dùng hàm SUM. Tuy nhiên để không mất nhiều thời gian sử dụng hàm int thêm một lần để tách lấy số nguyên, chúng ta có thể kết hợp công thức như sau: =INT(SUM(G3,H3,I3))

Hàm int ứng dụng trong thực tế

Trong thực tế có một ví dụ vô cùng phổ biến thường xuyên phải sử dụng đến hàm int đó chính là tính số ngày sử dụng phòng cho khách tại khách sạn dựa vào ngày check-in và check-out để có thể dễ dàng thực hiện thanh toán cho khách hàng như sau:

Dựa vào hàm int các bạn có thể tính ra được số tuần khách đã ở lại khách sạn ở dạng số nguyên để có thể thực hiện thanh toán hoặc hưởng các chương trình ưu đãi của khách sạn đã đưa ra. Để tính được các bạn sẽ sử dụng công thức: =INT((F3-E3)/7), trong đó ((F3-E3)/7) là ngày check-out trừ đi ngày check-in và chia cho 7 để tính ra số tuần. Các bạn cũng có thể sử dụng công thức tương tự để tính ra số ngày thay vì số tuần.

Vậy bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm int trong Excel cũng như những ví dụ minh họa để có thể hiểu rõ hơn. Hy vọng các bạn có thể áp dụng thành công khi làm việc với Excel.

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ham-int.html,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111