HOME » Hướng dẫn » Hàm Nhân Trong Excel 1,159

Hàm Nhân Trong Excel

Để tính tổng một dãy số nhanh chóng trong Excel, ta dùng hàm SUM, vậy để nhân một dãy số trong Excel dùng hàm nào? Câu trả lời là hàm PRODUCT. Cú pháp và cách sử dụng hàm nhân trong Excel này mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Cú pháp và cách sử dụng hàm nhân trong Excel

Cú pháp hàm PRODUCT trong Excel  như sau:

=PRODUCT(number1, [number2]…).Trong đó number1, number2 là các số cần nhân hoặc địa chỉ các ô trong Excel. 

Lưu ý khi sử dụng hàm tính nhân product trong Excel:

  • Chỉ có thể nhập tối đa 256 số cần nhân

  • Chỉ nhân thông tin là số, nếu là mảng, tham chiếu, ô trống, giá trị logic hay văn bản sẽ không được tính.

2. Ví dụ cách sử dụng hàm nhân trong Excel

Ví dụ 1: Tính số tiền lương của mỗi người.

Ở ví dụ này, bạn sử dụng công thức hàm nhân trong Excel như sau:

=product(C2:D2), excel sẽ tự hiểu bạn muốn nhân ô C2 với D2. Sau đó kéo xuống tương tự sẽ cho kết quả của những người còn lại.

Ví dụ 2: Tính tiền điện mỗi người phải nộp.

Bạn thực hiện 2 bước như sau:

Bước 1: Tìm đơn giá tương ứng cho mỗi người dựa vào điều kiện trong bảng phụ, sử dụng công thức hàm if có: D2=IF(C2<500,1000,1500).

Bước 2: Tính số tiền mỗi người phải nộp dựa vào đơn giá tìm được ở bước 1, sử dụng hàm nhân trong Excel có: E2=PRODUCT(C2:D2).

Bạn có thể kết hợp hàm if với product như sau:

D2=PRODUCT(IF(C2<500,1000,1500),C2).

Ví dụ 3: Lập bảng đến tiền nhanh chóng.

Bạn đã bao giờ làm nhân viên thu ngân chưa? Nếu bạn đã từng làm chắc chắn sẽ hiểu việc kiểm đến và nộp tiền cuối ngày cho thủ quỹ tưởng đơn giản nhưng không phải vậy, nhất là những công ty có phạm vị giao dịch lớn. Lúc này việc phân loại và sử dụng bảng đếm tiền là vô cùng cần thiết, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh sai sót lớn.

Bảng kiểm đếm như hình dưới đây:

Như vậy, bạn chỉ cần đếm số lượng tờ tiền cùng loại, nhập vào bảng là sẽ có ngay tổng số tiền thu được cần phải nộp lại. Không cần ngồi đếm thủ công rồi cộng nhẩm nữa. 

3. Một số hàm tính toán đơn giản khác trong Excel

Ngoài hàm nhân trong Excel - hàm product, bạn có thể tham khảo thêm một số hàm tính toán đơn giản dưới đây. Chúng là những hàm hỗ trợ các phép tính đơn giản như công, nhân, trung bình… nhanh hơn với bảng số liệu lớn. 

3.1. Hàm SUM - Hàm tính tổng

Hàm này có cách sử dụng và cú pháp giống với hàm nhân trong Excel nhất, chỉ khác tên hàm viết đằng trước mà thôi. 

Cú pháp cụ thể: SUM(Number1, Number2,...).

Trong đó, Number1, Number2…các số tính tổng, chúng có thể là các số hoặc địa chỉ ô tính chứa dữ liệu cần tính tổng. Số lượng tối thiểu là 1 và tối đa là 256 giống với hàm product. 

3.2. Hàm SUMIF - Hàm tính tổng có điều kiện

Nếu bạn muốn tính tổng kèm theo một điều kiện nào đó thì hàm sumif là lựa chọn phù hợp nhất. 

Cú pháp hàm này như sau: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range), trong đó:

  • Range: Là vùng xét điều kiện theo criteria, nghĩa là phạm vi ô tính chứa thông tin dùng để xét điều kiện tính tổng. Nó có thể số, tên hoặc mảng. 

  • Criteria: Là điều kiện tính tổng áp dụng với thông tin trong phần range ở trên. Nó có thể là số, biểu thức hãy một chuỗi văn bản, nếu nó chứa văn bản hay ký hiệu toán học thì đặt trong ngoặc kép.

  • Sum_range: Là phạm vi chứa thông tin cần tính tổng. 

3.3. Hàm AVERAGE - Hàm tính trung bình

Cú pháp hàm này cũng tương tự như hàm nhân trong Excel và hàm tính tổng sum, cụ thể: AVERAGE(Number1,Number2,…)

Trong đó, Number1,Number2… là tập hợp các giá trị cần tính trung bình, tối thiểu là 1, tối đa là 256. Khi nhập công thức hàm average vào Excel, hệ thống sẽ thực hiện cộng tổng các giá trị rồi chia đều cho số giá trị tương ứng. Kết quả trả về giá trị trung bình của các giá trị được liệt kê trong công thức. 

3.4. Hàm SUMPRODUCT

Đây là hàm nhân các số tương ứng rồi cộng tổng các tích đó lại với nhau. Cú pháp cụ thể là: SUMPRODUCT(Array1,Array2,Array3…).

Trong đó, Array1, Array2, Array3 là mảng chứa thông tin bạn muốn nhân rồi tính tổng. Bắt buộc phải có tối thiểu 1 mảng, tối đa là 256. Lưu ý, số cột và số hàng trong các mảng phải bằng nhau, nếu không hàm sẽ trả về #VALUE.

3.5. Hàm MAX - Hàm tìm số lớn nhất

Tương tự của nó, hàm này so sánh, đối chiếu một dãy số rồi trả về giá trị lớn nhất. Cú pháp cụ thể: MAX(Number1, Number2…).

Trong đó, Number1, Number2… là các số áp dụng tìm giá trị lớn nhất, tối thiểu là 1 và tối đa là 256. Khi nhập công thức hàm này, nó sẽ tiến hành so sánh 2 số cạnh nhau để chọn ra số lớn hơn, số lớn hơn này tiếp tục được so sánh với số thứ 3… lặp lại các bước như vậy sẽ cho ra kết quả cuối cùng là số lớn nhất trong dãy. 

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm nhân trong Excel - hàm product, hàm này rất đơn giản, giống y hết hàm tính tổng sum mà thôi. Bạn có thể kết hợp nó với nhiều hàm khác để thực hiện các công việc với trang tính hiệu quả hơn.

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ham-nhan-trong-excel.html,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111